Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

3 cálculos básicos para saber que casa pódesche comprar

Antes de buscar unha vivenda convén saber cal podería ser o seu prezo e que hipoteca habería que contratar para financiar a adquisición
Por Javier Mezcua, Helpmycash 19 de Agosto de 2019
Calculadora hipoteca
Imagen: Alexander Stein

Os alugueres non deixan de subir, as cotas das hipotecas son moi baratas, o prezo da vivenda aínda non ha repuntado do todo en certas rexións… Con todo isto sobre a mesa, parece que é un bo momento para adquirir unha casa, polo menos para quen lla poidan permitir. Pero como podemos saber a que vivenda ou piso poderiamos aspirar como máximo? Neste artigo mostramos tres cálculos sinxelos que nos axudarán a pescudalo e a coñecer tamén que hipoteca teriamos que pedir para financiar a compra.

1. Que vivenda podes comprar

Para calcular que hipoteca poderiamos solicitar e que vivenda poderiámonos/poderiámosnos adquirir, é imprescindible ter en conta os aforros dos que dispoñamos. En xeral, os bancos non nos financiarán máis do 80 % do valor de tasación ou de compra do inmoble, pois superar ese limiar dispara o risco da operación. Por conseguinte, o 20 % restante terá que saír dos nosos petos.

Pero os gastos iniciais non acaban aí, pois tamén teremos que pagar o que custe escriturar a compravenda: impostos, aranceis notariais e rexistrais, xestoría… Así mesmo, deberemos abonar o prezo da tasación que nos esixirán as entidades para darnos a hipoteca. En conxunto, estas costas equivalen a un 10-12 % do importe da vivenda, polo que necesitaremos ter aforrado un 30-32 % do valor do inmoble.

Un exemplo. Imaxinemos que logramos reunir uns aforros de 60.000 euros. Se utilizamos ese diñeiro para cubrir o 32 % dos custos que indicamos, o prezo máximo da vivenda non podería superar os 187.500 euros. E como o banco financiaríanos só o 80 % dese valor, a hipoteca máxima que poderiamos solicitar sería de 150.000 euros.

2. Que cota pódesche permitir

A segunda operación serviranos para pescudar canto diñeiro poderiamos dedicar como máximo cada mes para abonar as cotas da hipoteca. Aínda que o límite pode variar dependendo da quen llo preguntemos, o Banco de España di que non hai que usar máis do 35 % dos ingresos mensuais netos para facer fronte ás débedas financeiras, algo que inclúe tanto as mensualidades do préstamo hipotecario como dos outros créditos que teñamos asinados (o préstamo para o coche, o cartón de crédito, etc.).

Un exemplo. Supoñamos que dispomos duns ingresos conxuntos de 3.000 euros ao mes e pagamos 150 euros ao mes por un cartón de crédito. Facendo o cálculo coa porcentaxe anterior, poderiamos abonar unha cota hipotecaria máxima de 900 euros mensuais. O 35 % de 3.000 euros son 1.050 euros, aos que tivemos que restar a mensualidade do cartón.

É fundamental que non superemos ese límite, pois, se o facemos, poderiamos ter problemas de sobreendeudamiento. No peor dos casos, ata poderiamos caer nunha demora, o que derivaría en sancións por falta de pagamento e, pasado un tempo, mesmo no embargo da nosa vivenda.

Dinero vivienda alquiler

Imaxe: Pixabay

3. Que prazo debería ter a hipoteca

Para terminar, é aconsellable calcular canto tempo poderiamos tardar en devolver a hipoteca. O idóneo é que o prazo non sexa demasiado longo, xa que canto máis prolongado sexa, máis abonaremos en intereses. Pero tampouco pode ser máis curto da conta, pois as cotas poderían supor máis do 35 % dos nosos ingresos e ata poderiamos caer no sobreendeudamiento.

Para ver cal sería o prazo máis apropiado, o recomendable é usar como referencia un interese de ao redor do 3 %. Deste xeito, poderemos cubrirnos as costas no caso de que a nosa situación económica empeore. E se a hipoteca é variable, empregar ese tipo medio permitiranos saber se poderiamos pagar o préstamo, no caso de que o euribor subise ata niveis precrisis.

Un exemplo. Canto nos custaría a anterior hipoteca de 150.000 euros ao 3 %? Cun prazo de 15 anos, a cota sería de 1.035,87 euros; cun de 20 anos, abonariamos 831,90 euros ao mes; mentres que cun de 25 anos, as mensualidades serían de 711,32 euros. Así as cousas, o mellor sería devolver o préstamo en 20 anos, xa que así pagariamos menos en intereses e non superariamos o límite de 900 euros citado no segundo apartado.