Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

5 trucos para negociar unha mellor hipoteca

Para pactar unhas mellores condicións no préstamo hipotecario pódese desde aumentar a vinculación co banco ata contratar a un bróker
Por Rodrigo Blanch, Helpmycash 29 de Xuño de 2017
Img mejorhipoteca
Imagen: Unsplash

As hipotecas son un dos produtos máis abertos á negociación que existen. Sempre se pode falar co banco para tentar pagar menos pola casa. E para iso, neste artigo repásanse cinco trucos para tratar de pactar coa entidade unha baixada da hipoteca, como coñecer os requisitos para contratar o crédito, mellorar o perfil bancario e, mesmo, se as condicións meréceno, contratar a un bróker ou intermediario para negociala.

Para entender por que o banco pode estar disposto a ofrecer unha mellor hipoteca, hai que comprender a natureza deste produto de crédito. Ao imaxinar o préstamo hipotecario como un investimento que a entidade realiza nos seus clientes, débese contar cos dous aspectos crave do mundo das finanzas: o risco e o beneficio.

Cando se solicita a un banco que financie a compra dunha vivenda, o que fará en primeiro lugar é pedir unha serie de documentos para realizar o chamado perfil financeiro do solicitante. Este perfil servirá para determinar o risco que corre a entidade de non recuperar o diñeiro investido. Baixo este punto, destílase unha das principais leis do investimento: a maior risco, maior interese. Por iso, se se quere rebaixar o interese da hipoteca, o que se terá que presentar ao banco é un perfil de baixo risco ou con moitas garantías.

Truco 1. O catro requisitos para contratar unha hipoteca

Para acceder a un préstamo para a compra da casa as entidades requiren un perfil medio, que poderá variar tamén en función da natureza e o volume da hipoteca solicitada. Para pasar a análise de risco sen problemas, haberá que ter en conta os seguintes puntos:

  • Contrato de traballo fixo: case ineludible para garantir o pago das cotas mensuais para o resto da hipoteca.
  • Ingresos mínimos: normalmente esíxense entre 1.500 e 2.000 euros entre todos os titulares.
  • Aforros mínimos: a banca non financia máis do 80% da tasación da vivenda, polo que convén dispor dese 20% restante, máis un 15% aproximado para gastos derivados do proceso de compravenda e escrituración da hipoteca.
  • Non aparecer en ningún ficheiro de morosidade: se se está nalgunha listaxe de morosos como Asnef ou RAI, será moi complicado que a entidade se fíe.

Truco 2. Como lograr unha mellor hipoteca? Mellore o seu perfil!

De face a presentar un mellor perfil como solicitante, é posible diminuír o risco propondo ao banco a inclusión de avalistas ou de garantías. Os avalistas son persoas que presentan os seus bens como abono da débeda, no caso de que o titular do préstamo incorra en falta de pagamento. É moi importante comprender o risco que asumen os avalistas, xa que non teñen nada que gañar e si moito que perder.

Pódese facer o mesmo se se dispón doutros bens en propiedade que presentar como garantía de pago. É importante lembrar que estes bens deben ser propios e que, á súa vez, non deben ter cargas pendentes.

Truco 3. Aumentar a vinculación co banco

Se non se teñen avais ou garantías, ou simplemente esta vía non convence, outra maneira de mellorar o acordo é aumentar a vinculación coa entidade. A vinculación nas hipotecas consiste na contratación dunha serie de produtos relacionados, como seguros (de vida, de fogar, de desemprego, de saúde…), plans de pensións, cartóns de crédito ou débito ou, en xeral, calquera outro produto que facture a entidade.

Con esta vía está a ofrecerse ao banco a posibilidade de conseguir unha serie de ingresos extra que non proveñan de maneira directa da hipoteca. O cliente poderá servirse desta carta para negociar unha rebaixa do interese ou algún outro tipo de mellora contractual.

Truco 4. Contar cun perfil financeiro moi solvente

Ademais de contar con todos os recursos mencionados, se se ten un perfil que excede con fartura a media (por nivel de solvencia, ingresos moi elevados ou gran cantidade de recursos en xeral), terase un punto de partida excelente para seducir ao banco.

Neste caso é posible conseguir hipotecas que ofrecen características moi por encima da media, como intereses moi competitivos, flexibilidade de pago ou moi pouca vinculación.

Truco 5. Bróker de hipotecas

A contratación dun bróker de hipotecas encarece nun principio o préstamo. Pero dada a rede de contactos destes profesionais da mediación, así como o seu coñecemento do medio, permiten a obtención de hipotecas que poden escapar ao poder de negociación dun particular ao uso.

Unha das maneiras polas que se pode conseguir unha hipoteca 100 é mediante a contratación dos servizos dun mediador. Pero o bróker ten como obxectivo gañar diñeiro coa hipoteca dos seus clientes, polo que haberá que revisar con detalle o trato que propoña e non aceptar nada co que non se estea de acordo. Ademais, convén saber que a súa tarifa máxima está limitada por lei a un 5% sobre o valor da hipoteca e que só debe cobrar se se chega ao momento da firma; hai que evitar realizar pago algún por anticipado.