Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

8 consellos para reformar a túa vivenda con seguridade

Avisar aos veciños, contar con todos os permisos e documentar por escrito en que consistirán as obras ou cal será o seu prazo de finalización son algunhas claves para que a reforma sexa un éxito
Por Nacho Meneses 12 de Outubro de 2019
Obras reforma vivienda
Imagen: Getty

En España refórmanse máis dun millón e medio de vivendas ao ano. Os cambios poden ser pequenos (engadir yeso aos teitos, tirar un tabique, renovar a cociña ou o baño) ou de maior envergadura, como unha reforma integral. Sexa cal for o teu caso, se te estás expondo darlle un aire renovado ao teu fogar e queres evitar sorpresas desagradables coa obra, toma nota desta lista de consellos que elaboramos en base ás recomendacións da Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación e Reforma (ANERR) e a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU). Contámosche como ir sen risco coa reforma da túa vivenda e que deben incluír os orzamentos que pidas para acometela.

 • 1. Buscar profesionais de experiencia contrastada, especialmente no tipo de obra que che interesa. É importante valorar a pertenza a asociacións profesionais e comprobar que teñen referencias e que contan con seguro de responsabilidade civil.
 • 2. Avisar aos teus veciños e comprobar nos estatutos da comunidade, antes de comezar a obra, se é preciso pedirlles permiso. Se a reforma afecta á estrutura do edificio (muros de carga, vigas, cuberta…), necesitarás o voto a favor de todos eles.
 • 3. Ter presentes os criterios de eficiencia enerxética, coidar os illamentos e recorrer á tecnoloxía led: estas lámpadas supoñen un aforro de máis do 80 % con respecto ás tradicionais e duran ata 50.000 horas (fronte ás 2.000 das halógenas ou as 10.000 das de baixo consumo).
 • 4. Conseguir todos os permisos que sexan necesarios. A maioría deles son sinxelos de tramitar, e o propio arquitecto ou decorador pode realizar as xestións precisas. Adoitan obterse a través do concello, onde ademais poderás solicitar toda a información que necesites.
 • 5. Establecer prazos de execución por escrito. Unha vez elixido un orzamento, é importante engadir a data de finalización como anexo ao contrato de obras, de maneira que, se se excede, o contratista deba abonar unha penalización: a lei só marca que se pode reter un máximo do 10 % por algún defecto de terminación. Son as partes as que teñen que determinar no contrato que outras penalizacións acordan, por exemplo, o custo de reacollo “” se supón que hai que abandonar a vivenda durante a obra. Por suposto, debe ir asinado por ambos.
 • 6. Se pídenche un adianto, convén que este non supere o 30 % ou o 40 % do orzamento; segundo váianse cumprindo fases, poderanse ir facendo outros pagos. Depende da magnitude da obra e a confianza entre as partes.
 • 7. Pescudar se se poden pedir axudas públicas. O Ministerio de Fomento e as comunidades autónomas outorgan subvencións que poden chegar a cubrir o 40 % do total da reforma no caso de obras que eliminen barreiras arquitectónicas, promovan a eficiencia enerxética (como a instalación de novos sistemas de calefacción e refrixeración) ou melloren o illamento acústico ou térmico, entre outros aspectos.
 • 8. Solicitar varios orzamentos. Para asegurarche de que os traballos incluídos son os mesmos en todos os orzamentos e poder comparar, convén que se baseen nun proxecto de obra previo.

Estes son os datos que debe ter un bo orzamento

Revisar documento lupaImaxe: Mohamed Hassan

 • Información da empresa: nome completo ou a razón social, dirección e teléfono.
 • Datos do cliente: a quen vai dirixido o orzamento.
 • Tempo: data e prazo de validez (ata que data a información e os prezos son válidos).
 • Licenzas necesarias e o seu custo: traballos de demolición, rebo, fontanaría, albanelaría ou electricidade poden necesitar unha licenza de obra e supor un custo adicional. Cada municipio ten a súa propia lexislación, polo que é necesario informarse no concello.
 • Contido: debe ser detallado e preciso. Cada estancia que se reformará debe estar desagregada en varios apartados onde se especifiquen todas as accións que levarán a cabo e os custos de cada unha: materiais, man de obra (cantos operarios son necesarios), o tempo estimado de traballo…
 • Finalización: data de entrega que, en caso de ser superada, debe ter como consecuencia unha indemnización, que debe quedar prevista no orzamento ou no contrato de obra.
 • Garantía e seguro: período de garantía e forma para reclamar. Seguro de responsabilidade civil.
 • Obrigacións ás que se compromete a empresa: a limpeza do portal ou a reparación de danos.
 • Prezo: o custo total da reforma e o IVE correspondente.