Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A vivenda habitual pode complementar os ingresos por xubilación

Trátase dunha fórmula interesante paira incrementar os ingresos de determinadas persoas, sobre todo ante algunhas circunstancias persoais e se os interesados non posúen familiares directos.
Por EROSKI Consumer 17 de Novembro de 2003

Frecuentemente ao finalizar a vida laboral e comezar a percibir a pensión pública sófrese una importante diminución nos ingresos anuais. Esta redución pode facer descender o anterior nivel de vida. Con todo, a maior parte das persoas posúe un patrimonio mínimo conseguido polo aforro na súa época activa, do que forma parte importante a vivenda habitual.

Hai anos, popularizouse nos países anglosaxóns un produto que utiliza como elemento a vivenda habitual paira conseguir uns ingresos complementarios, ás veces tan necesarios. En España houbo un intento morno por parte de certas compañías aseguradoras de comercializalo, pero é certo que estes esforzos non frutificaron en exceso. De todos os xeitos. quizais sexa o momento de lembrar en que consiste esta fórmula:

a) Implica en primeiro lugar o alleamento, é dicir a venda irrevogable da vivenda á entidade aseguradora. O inmoble ha de estar libre de toda carga.

b) O vendedor resérvase o dereito de uso vitalicio sobre devandita vivenda. Por iso pode seguir utilizándoa coma se fose propietario. No caso de que pertencese a un matrimonio, o dereito de uso perdurará até a defunción do último dos cónxuxes.

c) A cambio do alleamento percibirase una renda vitalicia, para sempre, mediante asignacións mensuais, trimestrais, anuais, etc., segundo o pacto a que se chegou. A contía da pensión que se vai a percibir dependerá de diversos factores, como o valor de tasación do inmoble e a idade ou o sexo dos enajenantes. O primeiro factor é claro, a igualdade de condicións recibirá una maior renda o titular do ben de maior valor. En canto ao outro factor, o da idade e sexo, baséase en meros estudos. Así, percibirase maior renda se se contrata o produto a unha idade máis avanzada e as mulleres percibirán una menor pensión porque a súa esperanza de vida é superior á dos homes.

Que inconvenientes se poden sinalar? Vexamos brevemente algún deles:

a) Trátase dun produto que xoga coa aleatoriedad dos estudos actuariais. Se a defunción prodúcese antes da media calculada, evidentemente o negocio non sería tal, e viceversa, pode ser óptimo si supérase dita media.

b) Existe un factor de acervo cultural de difícil superación. É o feito de deixar aos herdeiros os bens raíces, os inmobles. Coa fórmula sinalada isto non sería posible, dado que o ben pertencerá á compañía aseguradora, e non entrará a formar parte do inventario do finado

No entanto, convén solicitar un estudo detallado e particularizado. O problema é que as entidades aseguradoras móstranse reticentes á súa comercialización, talvez debido á súa inexperiencia na xestión “a futuro” de inmobles.