Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acceso a elementos comúns

Todo propietario ten dereito a acceder aos elementos comúns pero este vese limitado cando ha de facerse a través de espazos privativos
Por mediatrader 26 de Abril de 2005

Unha das características das edificacións constituídas en propiedade horizontal é que teñen elementos privativos propiedade exclusiva do seu propietario e elementos comúns en réxime de copropiedade de todos os propietarios do inmoble. A determinación de que elementos son comúns a todos os donos do inmoble estará recollida na Declaración de Obra Nova. Nos Estatutos da Comunidade virá regulada a utilización dos mesmos.

Polo xeral acceder aos elementos comúns non adoita ter grandes problemas, salvo cando para acceder aos mesmos é necesario facelo a través dun elemento privativo, xa sexa unha vivenda ou un local. Isto obedece a que determinados elementos, como son as conducións de auga, gas electricidade, etc., necesariamente han de estar no interior dos pisos ou locais debido á configuración dos edificios..

Aínda que é certo que todo propietario ten dereito a acceder aos determinados como elementos comúns, este dereito vese limitado nestes casos, xa que só unha norma de rango legal, como a Lei de Propiedade Horizontal (LPH), pode establecer o deber de soportar esta entrada..

Segundo regúlase no artigo 9.1.da LPH, “o propietario dun piso ou local, estará obrigado a permitir a entrada neste unicamente cando iso sexa preciso para: .

– Reparar as instalacións xerais da Comunidade ou outros elementos comúns, incluídos no interior do piso ou local, así como para a comprobación do seu estado, mantemento ou conservación..

– Constituír as servidumes imprescindibles requiridas para a creación de servidumes comúns de interese xeral..

– O establecemento de novas instalacións, servizos ou melloras necesarios en orde á adecuada conservación habitabilidade e seguridade do inmoble”..