Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Alugar un trasteiro ou guardamuebles

O aluguer dun trasteiro, desde 20 euros ao mes por metro cadrado, pode resultar una boa opción se se require dun espazo paira almacenar obxectos en desuso
Por Lucía F. Gorosito 20 de Xuño de 2007

Condiciones de contratación e prezos

A realización de reformas no fogar, a falta de espazo, una mudanza, e até a acumulación de documentos nas empresas son algunhas das causas polas que se recorre aos “self-stotage” ou centros de almacenaxe. Una resposta paira quen necesiten alugar espazo durante certo tempo.

Trátase de habitacións que funcionan como bufardas nas que é posible depositar desde pequenos aveños até barcos ou vehículos de época. O importe rolda entre os 20 e os 50 euros por metro cadrado e o abaratamento do seu custo é inversamente proporcional ao aumento da superficie. É dicir, cantos máis metros necesítense, máis económico resultará o valor do aluguer.

A firma do contrato leva aparellado o compromiso de non utilizar o trasteiro como vivenda particular, nin gardar obxectos perigosos, ilegais, roubados ou perecedoiros

A primeira ollada o funcionamento dos almacéns de obxectos é sinxelo. Todo se resume en definir a cantidade de espazo que se necesita, embalar os mobles e transportalos ao trasteiro, previa contratación do espazo. Pero se ha de atender ás condicións de contratación e á tarifa de prezos.

A contratación do servizo dun destes “trasteiros” é dunha semana como mínimo, pero tamén pode ser quincenal ou mensual e por tempo indefinido. É posible comezar o aluguer en calquera día do mes, e o pago pode realizarse por domiciliación bancaria ou en efectivo. O primeiro mes vai acompañado dunha fianza, explica Carlos Mirat, responsable de atención ao cliente de Espacioplus Self-storage de Madrid. Debido a que o arriendo renóvase automaticamente, se se quere cursar a baixa é imprescindible comunicarllo á empresa, cun aviso de sete a 15 días. Pola contra deberase seguir abonando a renda.

A firma do contrato leva aparellado o compromiso de non utilizar o trasteiro como vivenda particular, nin gardar obxectos perigosos, ilegais, roubados ou perecedoiros. Tamén se compromete a deixar o trasteiro nas mesmas condicións nas que se recibiu -é imprescindible revisar que estea en perfecto estado e apuntar todas as faltas-. Se o cliente non retira os seus obxectos e deixa de pagar a cota de aluguer, a empresa -previa comunicación ao cliente- poderá retirar os artigos e até vendelos ou destruílos.

É importante contratar una empresa que unicamente cobre polos días utilizados, e non con cota fixa mensual. É dicir, que aínda que a cota sexa mensual e páguese una vez ao mes, o importe hase de calcular en función dos días de ocupación reais, pagándose só a parte que corresponda.

O seguro

Pero ademais de custear o prezo da superficie necesaria, hase de adquirir un seguro contra riscos paira protexer os artigos que se almacenan. Dependendo da empresa, o compromiso da mesma respecto da correcta conservación das pezas limítase ao pago dun seguro que corre a conta do cliente.

As pólizas, que son obrigatorias, parten de tres euros ao mes paira cubrir 1.000 euros de continxencias, e son ampliables. Estes seguros resgardan aos obxectos de accidentes talles como a destrución total ou parcial por un incendio ou os roubos. “O seguro é o mesmo que o que se contrata paira amparar o contido dun fogar”, afirma Maite Pacheco, xerente da empresa internacional City Self Storage de Barcelona.

Claro que se o usuario desexa obter un seguro con maior cobertura pódeo concertar fose do “selfstorage”. En ningún caso a empresa de almacenaxe faise responsable dos danos producidos pola indebida actuación do cliente, talles como una incorrecta manipulación dos obxectos ou neglixencia no cumprimento das normas de seguridade. Tampouco contemplan indemnizacións debido á mala conservación dos artigos como, por exemplo, danos por mor de humidades ou filtracións na habitación alugada. Por esta razón é importante coñecer con exactitude a cobertura do seguro que se contrata. No entanto, a maioría de trasteiros teñen en conta as situacións atmosféricas: destrución por inundacións, tormentas con raios… ademais doutras situacións como vandalismo, escape de auga, roubo e danos por roubo.

Funcionamento

Una vez que se han embalado os artigos a almacenar, é necesario realizar o traslado até o guardamuebles. Este servizo pódeo realizar un mesmo ou por medio da empresa, custo que nalgúns casos está incluído dentro do prezo xeral do aluguer.

Os espazos “a medida” dos clientes están organizados en módulos privados aos que só ten acceso o propio cliente ou ben un intermediario mediante previa autorización. Contan cun servizo de limpeza e conservación dos artigos, mesmo se pode contratar o mantemento das habitacións climatizadas paira preservar viños. Dispoñen ademais dun servizo de carriños e embalaxe, e as habitacións teñen instaladas alarmas e monitorización continua. O cliente, ademais, debe contar cunha clave paira acceder ás instalacións e os dispositivos de seguridade poden ser de varios tipos: códigos persoais de acceso, impresións dixitais, cartóns magnéticos ou vixilancia en circuítos pechados de televisión.

Ampliación do período de aluguer

Agora ben, cando una persoa cámbiase de casa, é bastante común que a entrega de chaves atrásese e que se vexa na obrigación de alargar o contrato de aluguer. Nestes casos non faría falta avisar á empresa de “storage” paira ampliar o período de arriendo porque este renóvase automaticamente se o cliente non indica o contrario, polo que non hai un prazo determinado paira retirar os bens. O cómputo de días a pagar realizarase no mesmo momento no que o usuario baleire o seu trasteiro.

Pero si, pola contra, o cliente non avisa de que desexa dar de baixa o contrato, seguiráselle cobrando de maneira indefinida ata que retire os mobles. Desta maneira, o importe a pagar calcúlase -proporcionalmente- en función dos días de ocupación reais, pagándose só a parte que corresponda. É dicir, se un cliente entra o día 1 e salgue o día 15 do mesmo mes, cobraráselle o 50% da cota mensual.