Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aluguer social

En España, en torno ao 9% do total de primeiras vivendas son de protección oficial en réxime de aluguer
Por Cristina Henales 14 de Febreiro de 2011
Img vpo

Un mozo maior de idade decide que xa é hora de abandonar o fogar dos seus pais e, debido aos tempos que corren, a súa primeira opción é o aluguer. Entón pensa: “Canto pagarei por un inmoble cunha superficie media de 94 metros cadrados?” De media, unha renda de 662 euros. O seguinte pensamento é: “Podo afrontar este gasto eu só?” A resposta non é fácil, posto que máis da metade dos españois perciben uns ingresos brutos mensuais inferiores a 1.100 euros. Con eles deben afrontar (se é o caso) un aluguer e os gastos que xere a vivenda (luz, gas, auga, etc.), ademais dos propios.

Imagen: Rubén García Blázquez

O acceso a un traballo faise cada día máis difícil, o que restrinxe a oportunidade de aspirar a unha autonomía persoal. Os mozos constitúen un dos grupos sociais con maiores dificultades para acceder á vivenda e ao redor do 50%, con idades comprendidas entre 18 e 34 anos, viven cos seus pais. Pero iso non é todo. Ter un traballo non sempre garante a unha persoa a suficiente autonomía financeira para mudarse da casa dos seus pais. En España, traballa preto do 60% dos citados mozos que viven cos seus pais.

España áchase entre os últimos países europeos en canto a número de vivendas de aluguer social

Desde hai décadas, independizarse a partir da maioría de idade converteuse nun obxectivo difícil de alcanzar. Por iso, o Ministerio de Sanidade, Politica social e Igualdade creou “O Programa de Emancipación Nova”, para facilitar aos mozos o acceso a un emprego e a unha vivenda dignos e de calidade a través da creación dunha bolsa de vivenda nova en aluguer e mediante a promoción de axudas, como a renda básica de emancipación nova (unha mensualidade de 210 euros). Con todo, España áchase entre os últimos países europeos en canto a número de vivendas de aluguer social. En liñas xerais, en torno ao 13% do total de primeiras vivendas son de aluguer e só un 9% son de protección oficial en réxime de aluguer promovidas polo Estado e as comunidades autónomas, mentres que a media europea de aluguer social é dun 18%.

A Sociedade Pública de Aluguer, unha axencia dependente do Ministerio de Fomento que xestiona o arrendamento dunha vivenda, encárgase de mediar entre o propietario e o inquilino. Entre as súas tarefas, figura a avaliación das vivendas, acordar a súa renda, analizar a documentación achegada polas partes, asinar os contratos, xestionar os labores de acondicionamento e obras para a comercialización da vivenda, etc. En 2010 xestionou un total de 4.446 contratos de arrendamento de vivendas que roldan os 74 metros cadrados e unha renda media de 493 euros, é dicir, un aforro do 26% respecto ao mercado.

Pero a vivenda social non só promóvena as Administracións Públicas, senón que no ámbito privado tamén se puxeron en marcha plans en favor do aluguer social. Coa Sociedade Pública de Aluguer colaboran varias entidades financeiras privadas que cederon un total de 8.100 inmobles a esta axencia pública, entre elas, A Caixa, Bancaja, Caixa Mediterráneo, Santander e Caixa Madrid. Algunhas caixas españolas promoven proxectos a través da súa Obra Social co fin de que os mozos poidan emanciparse. Estes son algúns exemplos:

  • Caixa Vital Kutxa. A Obra Social de Caixa Vital puxo en marcha en 2004 un proxecto denominado Vitalquiler, para crear un parque de vivendas en aluguer na capital arabesa, destinado a mozas cunhas rendas máis alcanzables que no mercado libre. En total, construíronse na cidade 981 vivendas destinadas a inquilinos de 18 a 35 anos, que pagan unha renda media mensual de 476 euros. A Obra Social de Caixa Vital Kutxa concede subvencións que poden alcanzar ata o 75% do importe do prezo do aluguer. Determínanse en función do importe fixado pola normativa, o tamaño das vivendas, os ingresos das persoas inquilinas e a relación de clientela que teñan coa entidade financeira. Os contratos teñen unha duración de cinco anos prorrogables. A Obra Social da caixa arabesa destina a subvencionar os alugueres máis de 1,5 millóns de euros anuais.

  • a Caixa. A Obra Social da Fundación “a Caixa” conta cun programa denominado Vivenda Alcanzable. O seu obxectivo é triplo. Pretende facilitar a emancipación dos mozos de 18 a 35 anos, ofrecer unha vivenda digna ás persoas maiores de 65 anos ou máis e brindar pisos alcanzables a disposición de familias. Entre 2004 e 2010 entregáronse un total de 1.846 vivendas e outras 1.176 están en construción. Todas elas sitúanse en capitais de provincia de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidade Valenciana e País Vasco, así como as súas respectivas áreas metropolitanas. Os inmobles destinados a mozos teñen unha ou dúas habitacións e superficies entre 45 e 50 metros cadrados. A duración do aluguer é de cinco anos prorrogables se se manteñen as condicións previstas. Para este proxecto, a entidade financeira ha investido 720 millóns e ao longo de 2011 prevé entregar máis de 1.000 vivendas novas.

  • Ibercaja. Desde 2003, a Obra Social e Cultural de Ibercaja colabora coa Fundación Federico Ozanam no seu proxecto de bolsa de aluguer solidario. O obxectivo principal é facilitar o acceso a unha vivenda de aluguer en Zaragoza a persoas con dificultades sociais que, a pesar de que poden pagar a renda, non conseguen un arrendador disposto a alugar . Para iso, médiase entre o propietario, ou potencial arrendador, e o inquilino que quere acceder a unha vivenda. Ademais, preténdese sensibilizar sobre a necesidade de abrir vivendas pechadas.

    Poden acceder a este tipo de inmobles as familias ou unidades de convivencia cuxo titular sexa maior de 18 anos, sempre que o prezo do aluguer non supere o 50% dos ingresos. Desde que se iniciou este proxecto ata 2008, un total de 376 unidades familiares accederon a unha vivenda de aluguer, o que supón 1.260 persoas. Na actualidade, están activos 214 alugueres. En 2009, a entidade financeira renovou esta colaboración coa fundación cunha achega de 100.000 euros. Ademais, como complemento da bolsa de aluguer solidario, a entidade financeira dispón dunha liña de microcréditos dirixida a cubrir os gastos que leva aparellados un aluguer, como altas en luz, auga, gas, etc.

  • Caixa Madrid. A entidade financeira integra máis de 700 vivendas ao Plan Aluga, un servizo promovido pola Comunidade de Madrid que media entre propietarios e inquilinos e xestiona vivendas en aluguer. O obxectivo é dinamizar e impulsar o mercado de aluguer entre os mozos a prezos alcanzables e cun contrato asegurado. Entre os seus servizos, figura apoiar na procura da vivenda e selección de inquilinos coas condicións de fiabilidade e solvencia adecuadas, elaboración do contrato de arrendamento, mediación na resolución dos conflitos que poidan xurdir co propietario, etc.