Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Apoio fiscal á hipoteca inversa ou renda vitalicia

Dúas das reformas con impacto fiscal inminente, a do IRPF e a da Lei Hipotecaria, contemplan apoios paira fomentar que os maiores rendibilicen a súa vivenda habitual
Por Miguel Moreno 6 de Novembro de 2007
Img hipotecainversa listado

A obtención de diversas vantaxes fiscais paira quen subscriban una hipoteca inversa é una das medidas que contemplan as reformas da Lei Hipotecaria e o IRPF paira favorecer que as persoas maiores poidan rendibilizar as súas vivendas. Son moitos os xubilados cuxa pensión apenas lles dá paira vivir, ou só paira facelo modestamente. Non teñen modo algún de lograr ingresos que melloren tal situación, pero xeralmente son propietarios da casa en que viven, que vale centos de miles de euros. Que poden facer paira ter una vida máis desafogada? Cabe preguntarse se manter a propiedade da súa vivenda é a mellor solución paira quen só quere ter a casa mentres viva, sen importarlle que ocorra despois. Ou paira alguén cuxas necesidades cotiás non se cobren coa súa pensión. A hipoteca inversa pode ser una solución ideal paira eles, una fórmula financeira que consiste en obter do banco un crédito, sen que o banco reclame cantidade algunha mentres a vivenda non se venda ou non faleza o propietario.

Deducións fiscais

A vida dos maiores que decidan acollerse á fórmula da hipoteca inversa será, a partir de agora, un pouco máis fácil. A negociación da Lei paira reformar as hipotecas levou a un acordo entre os diversos axentes sociais paira outorgar máis vantaxes ás hipotecas inversas. Así, chegouse a un consenso paira crear novas vantaxes fiscais que afecten a quen dirixan parte das rendas dunha hipoteca inversa a un plan de previsión asegurado. En concreto, poden deducirse até 10.000 euros ao ano da base impoñible do IRPF. Ademais, limítanse as porcentaxes que se poden cobrar en caso de cancelacións anticipadas, que quedan establecidos no 0,25% do capital, paira amortizacións totais ou parciais, se a cancelación dáse pasados o cinco primeiros anos da vida do crédito. Esta vantaxe únese á exención de que gozan os titulares dunha hipoteca inversa do imposto de actos xurídicos e documentados. Ademais, non hai que esquecer que non é necesario incluír na declaración da renda os ingresos recibidos polas cotas mensuais.

As novas medidas permiten deducir até 10.000 euros ao ano da base impoñible do IRPF

Tras subscribir o crédito co banco, pódese recibir a renda de diversos modos. É posible recibila mediante un pago único, ou ben mediante unha renda vitalicia. Así, en caso de ser propietario dunha vivenda valorada en 300.000 euros poderíase obter una renda duns 815 euros ao mes. Trátase dunha opción que, sen dúbida, pode interesar a un elevado número de españois, xa que un 85% dos maiores posúe, polo menos, una vivenda en propiedade. Ademais, segundo os datos incluídos nun informe da consultora DBK, preto de oito millóns de anciáns españois posúe una segunda vivenda.

Algunhas entidades financeiras están levado a cabo una importante campaña de promoción das súas hipotecas inversas. A directora de negocio hipotecario dun dos máis importantes bancos que conta con este produto, Ana Bengoa, asegura que a súa entidade se puxo en contacto “con máis de 200.000 maiores que poden estar interesados” nesta posibilidade. O banco denominou “Hipoteca Benestar” ao seu produto, una de cuxas principais vantaxes é que os herdeiros poden dispor dun ano de carencia paira decidir que facer coa vivenda una vez que falecen os titulares.

Que pasa cos herdeiros?

Una vez que faleza o titular do crédito, os herdeiros teñen ante si una ampla gama de posibilidades. Así, poden facer fronte ao crédito paira quedar coa casa, vender a vivenda paira cancelar o crédito, negociar co banco algún outro tipo de refinanciamento paira a casa, ou executar o crédito e recuperar a cantidade que reste sobre o prezo taxado (no caso de que negocien una renda vitalicia).

Os bancos parecen tardar en espertar ante este novo negocio que, en palabras do responsable do negocio hipotecario dunha das máis coñecidas entidades financeiras “cumprirán una importante función social”. Con esta opinión coincide o xefe de desenvolvemento de produtos de financiamento dunha entidade que ofrece este tipo de produto, quen sinala que se trata dun produto “cunha filosofía asistencial”, e recoñece que paira os maiores trátase dunha decisión “dura”, xa que se toma por unha necesidade económica. En concreto, a súa caixa ofrece una modalidade de hipoteca inversa destinada en exclusiva paira as persoas maiores de 75 anos propietarias dunha vivenda que sexa, ademais, a súa residencia habitual.

Na nova Lei queda pendente estipular con claridade a situación dos herdeiros tras a morte do titular do crédito

Por contra, a xuízo dos expertos, a lexislación posta en marcha deixa abertas moitas portas. Por unha banda, na nova Lei só se fala de vivenda habitual, polo que se impide solicitar una hipoteca inversa sobre una segunda vivenda. Outra das lagoas da lei é que só poden solicitar este tipo de crédito aqueles maiores que teñan máis de 65 anos, o que limita o seu acceso a un amplo segmento da poboación, como o dos prexubilados. Algúns expertos explican, ademais, que queda pendente estipular de maneira suficientemente clara que farán os herdeiros coa hipoteca una vez que o titular do crédito faleza.