Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As axudas para a rehabilitación de vivendas poden aforrar ata 4.000 euros na declaración da renda

A dedución será do 20% das cantidades investidas nas obras efectuadas na vivenda, cun límite de 6.750 euros anuais
Por EROSKI Consumer 16 de Xuño de 2011

As axudas para a rehabilitación de vivendas permiten un aforro de ata 4.000 euros na declaración da renda. Así o declararon a vicepresidenta segunda e ministra de Economía e Facenda, Elena Salgado, e o ministro de Fomento, José Blanco, durante a presentación da nova campaña publicitaria “Mellora a túa calidade de vida. Revaloriza a túa vivenda” sobre as axudas do Goberno para a rehabilitación de vivendas. Ambos os ministros declararon ademais que as axudas “reforzan o carácter incentivador da rehabilitación e favorece a creación de emprego neste sector”.

A dedución no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por obras de mellora é aplicable a calquera tipo de vivenda propiedade do contribuínte, xa sexa a residencia habitual ou calquera outra, incluídas as que se pon en aluguer, coa única excepción de que non estean afectas a actividades económicas por parte do contribuínte.

A dedución será do 20% das cantidades investidas nas obras efectuadas na vivenda, cun límite de 6.750 euros anuais. Dita base máxima de dedución reducirase de forma progresiva para aqueles contribuíntes que teñan unha base impoñible superior a 53.007,20 euros anuais, ata quedar a cero para os contribuíntes cunha base impoñible superior a 71.007,20 euros. As cantidades satisfeitas nun exercicio non deducidas por exceder da base máxima anual de dedución poderán deducirse, co mesmo límite, no catro exercicios seguintes.

A contía máxima que un mesmo contribuínte pode deducirse respecto dunha vivenda queda fixada en 20.000 euros, e pode chegar ata os 4.000 euros o aforro derivado da aplicación desta dedución. Nun só exercicio, o investimento máximo que un contribuínte pode someter a dedución é de 6.750 euros. Isto significa que o aforro anual máximo do que se pode beneficiar un contribuínte é de 1.350 euros (o 20% de 6.750 euros), “o que permite equiparar o límite desta dedución coa existente por investimento en vivenda”, sinalou Fomento.

Dedución de carácter temporal

A dedución ten carácter temporal e poderase aplicar ás obras realizadas (cantidades satisfeitas) ata o 31 de decembro de 2012. O carácter finalista das obras debe ser a mellora da habitabilidade da vivenda: eficiencia enerxética e do uso da auga, accesibilidade e instalación de infraestruturas para o acceso a Internet ou á TDT. Quedan excluídas as obras en garaxes, xardíns, parques, piscinas, elementos deportivos e análogos. Os medios de pago están limitados a cartón de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en conta en entidade de crédito. Non se admiten os pagos en metálico. Esta dedución é incompatible coa dedución por investimento en vivenda cando se trata de obras susceptibles de acollerse a ambos os incentivos, de tal maneira que só se aplique un deles.

O dereito á dedución no IRPF esixe factura detallada con todos os requisitos legais, incluído a desagregación de IVE. Neste punto, Fomento lembrou que outra das medidas postas en marcha polo Executivo para incentivar a actividade do sector é o de reducir o tipo impositivo de IVE aplicable ao 8% para a renovación e reparación de vivendas (inclúe traballos de albanelaría, fontanaría, electricidade, pintura, carpintaría, etc.).