Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Avalar a compra dun piso con outra propiedade

Limita de modo considerable a responsabilidade do avalista, pero tamén a capacidade de xestionar o seu patrimonio
Por Elena V. Izquierdo 5 de Xullo de 2010
Img pisos
Imagen: Kai

A crise terminou coa esperanza de numerosas persoas de comprar unha vivenda. Ademais, non son poucos os cidadáns que perderon a propiedade hipotecada e parte dos bens de familiares que lles avalaron para adquirir o piso. Unha das opcións que se impón para non comprometer o patrimonio presente e futuro do hipotecado -e de quen lle apoian na operación- é achegar só garantías adicionais, como unha segunda residencia, xa sexa propia, dun familiar ou dun amigo. Aínda que isto restrinxe a responsabilidade de quen actúa como garante, tamén limita as súas posibilidades de manobra sobre o inmoble que serve como respaldo para a concesión da hipoteca.

Outra vivenda como garantía

Aínda que os bancos e as caixas de aforros comezan a conceder hipotecas a un ritmo algo máis acelerado, despois dun ano e medio de endurecemento extremo das condicións, quizá pase moito tempo ata que o acceso a financiamento bancario para adquirir unha vivenda volva aos niveis anteriores á crise. Os requisitos para asinar un crédito co que comprar un piso son áun moi estritos.

En ocasións, quen avalaron aos seus fillos ou irmáns para que puidesen ter unha casa propia viven un pesadelo. Nunca pensaron que os asinantes da hipoteca poderían deixar de pagar e tampouco se adiantaron á crise. Os avalistas non temeron quedar sen vivenda, ver embargados os seus bens, perder parte da súa nómina ou ter números vermellos na súa conta corrente. Aínda que está estendida a idea de que quen avala a outra persoa faino só co seu propio piso, o certo é que, ante a falta de pagamento do titular do préstamo, respóndese con todo o patrimonio presente e futuro: a vivenda, o soldo ou o coche. Ante esta situación, a posibilidade de atopar un avalista en moitos casos hase esfumado. Pero, se o banco permíteo, queda a opción de utilizar unha “garantía real”.

Ao utilizar unha garantía real, o avalista só arrisca unha propiedade e non todos os bens presentes e futuros

Esta opción consiste en apoiar con outra propiedade, como pode ser un ben inmobiliario, a compra do piso. O solicitante da hipoteca pode ser o dono desta vivenda que vai servir como garantía, aínda que tamén pode pedirllo a outra persoa. Quen xa son propietarios dunha casa e queren acceder a unha segunda residencia poden elixir esta alternativa.

Isto ten algunhas vantaxes, pero tamén inconvenientes:

  • Por unha banda, quen pon a garantía sabe que só arrisca unha das súas propiedades, e non todos os seus bens presentes e futuros -como sucede co aval-. A responsabilidade estaría limitada.

  • Pero quen avala con todo o seu patrimonio actual e vindeiro, o avalista, ten liberdade absoluta para vender as súas propiedades mentres o titular da hipoteca pague, algo que non sucede cando se pon como garantía un inmoble.

Requisitos

Antes de asinar o contrato e pór unha vivenda como garantía doutra, o usuario debe ter en conta unha serie de factores, xa que non é unha operación exenta de riscos. Ademais, as entidades que entregan o préstamo non sempre deixan claros todos os extremos.

  • Polo xeral, cando un inmoble vai servir como garantía, o banco pide que non pese sobre el ningunha carga. A vivenda debe estar xa paga e non ter outras hipotecas. Tamén é posible que a entidade permita que o piso teña algunha pequena carga se a cantidade que recaerá sobre ela non é demasiado elevada.

  • En realidade é unha nova hipoteca, polo que hai que sopesar os gastos adicionais que vai supor que ese inmoble apoie a compra doutro.

  • Para que o banco coñeza o valor do piso é necesario facer unha tasación da vivenda e afrontar os custos que isto supón.

  • Hai que inscribir a hipoteca no Rexistro da Propiedade e, despois, pagar tamén pola súa cancelación.

  • É probable que o banco pida aos propietarios da vivenda que serve como garantía algún dos requisitos que esixe a outros clientes que solicitan a hipoteca, como subscribir un seguro de vida ou do fogar.

Como funciona

Cando os dous inmobles están taxados, o banco concede o préstamo para comprar a vivenda e distribúe carga hipotecaria entre as dúas casas.

Se outorga 150.000 euros, sobre a vivenda principal poden recaer 100.000 e sobre a outra 50.000, segundo calcule a entidade e acorden os propietarios. Ata esta cantidade responde o dono do piso que serve como garantía. O banco non pode reclamarlle máis que 50.000 euros -a responsabilidade hipotecaria-, e o resto do seu patrimonio e do piso queda a salvo. Aínda que se o propietario da vivenda e o solicitante da hipoteca é a mesma persoa, si responde con todo o seu patrimonio do pago do préstamo, cando así se estipule.

Se o propietario da vivenda que serve como garantía quere vendela, terá que cancelar a carga que pesa sobre ela

Con este tipo de contrato, pódese pensar que a persoa que puxo a garantía só tería que pagar os 50.000 euros se o titular da hipoteca principal deixa de pagar, pero este non é o único suposto.

Se o propietario do piso que apoiou a compra doutro quere vendelo, terá que cancelar antes a carga que pesa sobre el e só recibirá a cantidade resultante de restar do total da venda a responsabilidade hipotecaria. Quen desexe adquirir a vivenda comprobará no Rexistro da Propiedade que ten unha carga, así que o propietario deberá levantar a hipoteca se quere pola á venda. Se lle pagan pola casa 140.000 euros, só recibirá 90.000, porque o resto se utilizaría para cancelar a hipoteca que pesa sobre ela.

Deste xeito, é recomendable ler con atención a letra pequena, sopesar os proles e os contras e buscar a mellor das opcións de acordo ao presente e ao futuro para que a compra da vivenda sexa o máis rendible posible.