Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

“Calquera veciño que queira usar a piscina deberá facer unha reserva previa”

Mercedes Branco, especialista na xestión e administración de leiras, CEO de Veciños Felices
Por EROSKI Consumer 30 de Xuño de 2020
Mercedes Blanco piscina

A ansiada volta á normalidade é xa unha realidade. Con todo, o coronavirus continúa activo e hai que actuar con precaución, seguindo as pautas de seguridade. Nalgúns ámbitos, estas normas son moi claras e sinxelas de cumprir, pero noutros, como é o caso das piscinas dunha comunidade de veciños, as cousas non son tan fáciles e xorden moitas dúbidas. Poderei baixar á piscina cando queira? Debo levar máscara ou seguir pautas especiais de hixiene? Será seguro meterse na auga? Mercedes Branco, especialista na xestión e administración de leiras e CEO de Veciños Felices, aclara algunhas delas e sinala que, aínda que o risco sempre existe, as medidas de hixiene e seguridade adoptadas fan seguro darse un mergullo este verán na piscina de casa, pero, iso si, con cita previa.

Chega a calor e o coronavirus aínda non se marchou. Poden usar os veciños a súa piscina? É seguro facelo?

O risco de contaxio sempre existe, pero os veciños poden usar a piscina comunitaria este verán se a xunta xeral da comunidade aproba a súa apertura. Se finalmente decídese abrir a piscina, é obrigatorio tomar medidas de hixiene e seguridade para evitar as aglomeracións e manter as instalacións desinfectadas sempre. Hase de cumprir o establecido polos artigos 44 e 45 da Orde SND/414/2020 (a día de hoxe segue en pé o proclamado durante o estado de alarma, aínda que xa esteamos na “nova” normalidade).

Cales son estas medidas especiais?

Antes de abrir deberase realizar unha limpeza e desinfección de todas as instalacións, con especial atención aos espazos pechados como vestiarios e baños. Tamén se deberán limpar e desinfectar a fondo os equipos e materiais (vaso, corcheras, rejilla perimetral, botiquín e calquera outro que estea en contacto cos usuarios). Para estes labores de limpeza poderanse utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se atopan no mercado e que fosen autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.

De que maneira contrólase a auga para asegurarse de que está libre de virus?

Respecto de contrólelos da auga, deberanse realizar os habituais relativos á depuración física e a depuración química da auga. Son tarefas necesarias para obter unha calidade da auga dos vasos adecuada conforme ao anexos I e II do Real Decreto 742/2013, de 27 de setembro, polo que se establecen os criterios técnico-sanitarios das piscinas.

Despois de tanto tempo en casa e, agora, coa calor propia do verán, os veciños están a desexar darse un baño. Terán que facer cola como no supermercado? Como se organizarán os baños?

Os cargos reitores da comunidade deben establecer o aforamento permitido segundo o tamaño do vaso da piscina (máximo un 30 %), os horarios de apertura, quendas e dispoñibilidades. Calquera veciño que queira usar a piscina deberá facer unha reserva previa, que terá que ser confirmada en función do aforamento permitido. Fóra do horario permitido, non se poderá permanecer nas instalacións. E para o cumprimento práctico desta forma de uso das piscinas, será necesario, en primeiro lugar, un previo acordo dos órganos representativos da comunidade, para marcar quendas, horarios e dispoñibilidades. Despois, será necesaria a intervención dun controlador, ou do socorrista en funcións de controlador, ou o uso das aplicacións informáticas que xestionan as reservas, a asistencia, o aforamento, as quendas, etc.

E respecto da hixiene, que medidas sanitarias deben tomar os veciños? Terán que levar máscara?

Non é necesario usar máscara durante o baño, xa que a delimitación do aforamento permite que haxa distanciamento suficiente. Pero non se poderán utilizar inflables ou utensilios de xogo. De forma permanente e mediante cartelaría, teranse que lembrar aos usuarios as normas de hixiene e prevención a cumprir. Entre elas, débese cumprir a distribución espacial nas zonas de estancia para garantir a distancia de seguridade de polo menos dous metros entre usuarios. Ademais, todos os obxectos persoais, como toallas, deben permanecer no perímetro de seguridade de dous metros establecido.

Cal é o papel dos socorristas neste verán tan diferente?

Os socorristas deberán saber cal é o aforamento permitido na piscina e como controlar o ingreso dos veciños á mesma. Deberán tamén coñecer as medidas de hixiene obrigatorias para asegurarse de que todos as cumpren, por exemplo, a distancia perimetral de dous metros.

Son moitas medidas, máis traballo e máis controis. Encarecerase o mantemento da piscina e, polo tanto, a cota?

Todas as medidas de hixiene e seguridade obrigatorias para a apertura da piscina requiren un custo adicional. Por tanto, é inevitable que a cota se encareza. Por exemplo, polo menos hase de limpar e desinfectar tres veces ao día aquelas superficies que estean en contacto frecuente cos usuarios, como pomos de portas ou varandas; isto xa supón triplicar o custo de limpeza.

Houbo problemas cos veciños pola piscina? Cre que todo o mundo entende a subida de prezo e un uso limitado nestas circunstancias?

É un sistema de recente implantación, co que de momento é importante a conciencia e o sentido común no que se han de cumprir unhas normas obrigatorias. O seu incumprimento pode supor un risco para a saúde e unhas importantes sancións para a comunidade.