Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cambiar de localización a cociña

Se non supón unha modificación na estrutura da vivenda, pódese facer o cambio de emprazamento, tendo en conta as esixencias de seguridade que debe cumprir a cociña
Por José Ignacio Recio 25 de Febreiro de 2015
Img reforma cocina hd
Imagen: cogocogo

Ter veciños pode ser un encordio para os propietarios dunha vivenda, en especial cando nun piso superior fanse reformas. O problema agrávase cando se decide cambiar a localización da cociña e esta pasa a situarse sobre os dormitorios da planta de abaixo, que se converten en receptores de, entre outras molestias, os ruídos dos aparellos electrodomésticos instalados nesta estancia. Como se explica neste artíuclo, esta é unha medida legal, que se pode realizar, se non supón unha modificación na estrutura da casa, e que debe facerse tendo en conta as esixencias de seguridade que debe cumprir a cociña.

Cambiar a localización da cociña

Reformar o baño ou os dormitorios é algo frecuente e os propietarios dunha vivenda teñen todo o dereito a facelo, aínda que leve molestias ao resto de veciños, xa que unha obra xera ruídos, ensucia as estancias comúns do inmoble cos cascallos procedentes da reforma, etc.

Se a cociña colócase encima dalgún dormitorio, pode provocar numerosas molestias aos veciños de abaixo

O problema agrávase cando o que se decide cambiar é a localización da cociña e colócase encima dalgún dormitorio, xa que pode provocar numerosas incomodidades aos veciños de abaixo, debido a que é unha estancia onde hai moito tránsito e aos ruídos dos aparellos electrodomésticos que están instalados nesta habitación: lavadora, lavalouzas, etc. O funcionamento destes equipos pode impedir o correcto descanso dos veciños do piso de abaixo, non poderán durmir, ler con detemento ou relaxarse tras a xornada de traballo.

Entón, algúns veciños dubidan da legalidade destas obras que poden supor unha variación na estrutura da casa. É o caso? É ilegal cambiar a cociña de sitio?

Que pode facerse nestes casos?

Hai unhas normas que deixan moi claro as actuacións polas que se deben rexer os propietarios que realicen reformas. En primeiro lugar, sempre hai que comunicar á comunidade de propietarios o inicio dunha obra, aínda que non afecte a elementos comúns do inmoble. E máxime se estes traballos consisten na modificación de elementos arquitectónicos, instalacións e servizos.

Non se pode, por exemplo, demoler ou quitar un alicerce, unha parede ou un muro de carga que se atope dentro dunha vivenda. Realizar ditas operacións podería afectar á estrutura do edificio, e non se pode conceder ningún tipo de permiso. Por tanto, nestes casos, a comunidade denegaría o comezo das obras e comunicaríallo aos afectados. E, se por calquera circunstancia, decidisen pór en marcha os traballos sen o consentimento dos veciños, serían obxecto dunha denuncia non só por parte dos prexudicados, senón da propia comunidade de propietarios.

Neste sentido, a lexislación actual é moi clara, tal e como apunta o artigo 7 da Lei de Propiedade Horizontal. Nel establécese que “o propietario de cada piso poderá modificar os elementos arquitectónicos, instalacións ou servizos daquel cando non menoscaben ou alteren a seguridade do edificio, a súa estrutura xeral, a súa configuración ou estado exteriores ou prexudiquen os dereitos doutro propietario, debendo dar conta de tales obras previamente a quen represente á comunidade”. Por tanto, ante esta situación tan problemática, os veciños prexudicados por estas actuacións están apoiados pola actual lexislación que evitará que sucedan estes casos na estrutura do inmoble.

Acudir á vía xudicial

Para constatar que as obras se desenvolven de maneira correcta, débese comprobar:

  • Que non xeran unha modificación nos elementos comúns ao edificio, nin nas súas estruturas.

  • Tamén é preciso constatar que as conducións xerais (gas, auga…) non foron afectadas, nin desviadas das súas posicións.

  • Por último, hai que informarse de se a reforma dos veciños conta con todos os permisos necesarios para levala a cabo, que están dispoñibles nos concellos de cada municipio.

Se isto non fose así, nalgún ou todos os casos, os veciños prexudicados (ou a propia comunidade de propietarios) deben acudir á vía xudicial, a fin de que se realicen as obras necesarias para devolvelo ao seu estado anterior e o máis axiña posible de tempo posible. Ademais, os gastos correrían en exclusiva a cargo dos donos que iniciaron as obras, sen que a comunidade tivese que afrontar ningún desembolso económico por elas ao non ser obxecto da súa responsabilidade.

Avisar antes de facer reformas

Calquera obra que non afecte a elementos comúns ou estruturas do inmoble pode desenvolverse sen problemas, sen ter que porse en comunicación dos restantes veciños, nin dos representantes da comunidade. No entanto, como medida de urbanidade e bos costumes, e para promover unha maior proximidade entre a veciñanza, non estará de máis polo en coñecemento da comunidade. Así, ademais, poderase protexer o ascensor, portal, vestíbulos, etc., ante a posibilidade de calquera dano que puidese xerarse durante o desenvolvemento da reforma, ao retirar os cascallos, introducir o material ou outras actuacións.

Así mesmo, os traballos deben facerse nos horarios habilitados, que non perturben o descanso dos outros veciños, co que quedan eliminados os horarios nocturnos e a primeira hora da mañá.