Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto custa construír unha casa?

O prezo de fabricar unha vivenda de 100 metros cadrados rolda os 130.000 euros, para cuxa financiamento hai hipotecas
Por José Ignacio Recio 17 de Xaneiro de 2017
Img new home 16643251280
Imagen: paulbr75

Pensando en fabricar a súa propia vivenda? A opción pode resultar máis barata que comprar unha casa de características similares, din os expertos. Pero, canto custa levantar un fogar en España? Para saber a resposta e elaborar este artigo, fixo falta coller a calculadora. Coñeza canto vale adquirir unha parcela e cales son os gastos en materiais e construción, o pago do notario e o honorario dos arquitectos. Ademais, detállanse as características das hipotecas para construír unha casa.

Imagen: paulbr75

Canto conta comprar un terreo?

Comprar un terreo para construír unha casa implica un gasto que levará algo máis do 40% do orzamento, e iso sempre que a operación realícese cun bo prezo. O custo dunha parcela edificable non sempre é o mesmo, senón que depende da súa localización e das cualidades da contorna. O importe oscila desde 100 euros por metro cadrado de chan nas zonas máis habitadas de Cantabria a case catro ou cinco veces esta cantidade (400-500 euros por metro cadrado) nalgunhas áreas da serra madrileña.

Desta maneira, para levantar unha casa de 100 metros cadrados nunha rexión de prezo intermedio, habería que desembolsar sobre os 30.000 ou 40.000 euros (en vivendas sen xardín adicional). A esta cantidade engadiránselle outros gastos por diferentes conceptos.

EdificacionImagen: Hans

Materiais e construción

Ademais da adquisición da parcela, outros pagos irán para a planificación da obra: materiais, man de obra, trámites administrativos, etc. A fin de axustarse ao orzamento, a mellor opción é demandar varios orzamentos para a edificación da vivenda. As diferenzas poden ser moi importantes e, por tanto, escoller ben é unha fonte de aforro fundamental para rendibilizar a operación.

Os custos da execución da casa, segundo o Colexio oficial de Arquitectos de Segovia, poden elevarse ata 700 euros por metro cadrado. Non é un importe estático, senón que pode diferir en función do proxecto e do desenvolvemento domesmo , xa que contempla a estrutura, fachada, xanelas, etc.

Para a edificación do exemplo anterior, o importe será próximo a 70.000 euros, ao que se lle sumaría entre 10.000 e 20.000 euros no gasto de materiais, segundo apuntan desde diferentes construtoras consultadas.

Notario e arquitectos

A compra dos terreos e a realización da obra non son todos os custos. Hai outros desembolsos que se incluirán no balance da operación. Construírse unha casa tamén require dunha serie de gastos, entre eles, os honorarios de técnicos, certificados oficiais, licenzas, notaría e o seu rexistro, que elevarán o importe final.

Os honorarios dos técnicos e outros profesionais (notarios) son de libre asignación, mentres que a licenza dos concellos achégase ao 3% do orzamento de execución das obras. De todas as maneiras, e a título orientativo, os honorarios dos técnicos e notario para unha vivenda ao redor de 100 metros cadrados poden supor case o 10% sobre o orzamento da obra.

Ademais, hai que engadir a consecuente inscrición no Rexistro da Propiedade, cun 1% adicional.

Por estes conceptos, o pago roldaría os 10.000 euros, co que o inmoble tería un custo final próximo aos 130.000 euros.

Gastos adicionais

Ademais, hai que contar cos gastos da hipoteca destinada para abonar a execución das obras, co cobro duns intereses que nestes momentos están por baixo do 2% no seu diferencial co índice de referencia europeo. O valor medio das hipotecas para construírse unha casa está moi próximo a 90.000 euros.

Para esta cantidade e cun prazo a 25 anos, abonaríase unha cota mensual de 360 euros ao tipo de interese actual. A operación custaría sobre os 110.000 euros, intereses incluídos.

Hipotecas para construír unha casa

Os bancos teñen créditos hipotecarios para que os seus clientes poidan levantar unha vivenda. Os seus intereses son similares, pero as restantes cláusulas son máis beneficiosas: presentan uns prazos de amortización máis curtos, ao redor de 20 anos como máximo.

A flexibilidade destes produtos financeiros é outra das súas vantaxes, xa que hai unha maior marxe para a negociación, mesmo coa posibilidade de eliminar calquera clase de comisións e outros gastos na súa xestión.

Tamén está a liberdade de elección. Pode elixirse entre un interese fixo a variable, coa opción de contabilizar un breve período de carencia, unha particularidade que non está presente nas restantes hipotecas.