Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como calcular todo o que che custará a compra dunha vivenda

A compra dunha vivenda ten moitos gastos asociados, como a cota da hipoteca, os impostos ou os custos de formalización. Aprende a calculalos paira saber si podes cubrilos
Por helpmycash 15 de Novembro de 2021
Imagen: VisionPics

España é, aínda, un país de propietarios. E por iso, non resulta estraño que o soño de moitas persoas sexa adquirir un piso ou una casa que se axuste ás súas necesidades. Con todo, comprar una vivenda custa moito diñeiro: hai que pagar una hipoteca na maioría dos casos, abonar costas de formalización… Por iso, neste artigo explicamos como calcular todos os gastos asociados á compra dun inmoble para que poidamos valorar si seriamos capaces de afrontar o custo de facerse cunha casa.

Calcular o custo da hipoteca

Empecemos coa hipoteca. O primeiro que hai que saber, nestes casos, é que os bancos financian até o 80 % da compra da vivenda. Por tanto, haberá que cubrir o 20 % restante (máis o custo dos gastos de formalización) cos aforros que teñamos. Aínda que é posible que a entidade nos dea máis financiamento, si o noso perfil é bo e negociámolo.

Tras valorar canto diñeiro necesitaremos pedir prestado, tocará calcular canto nos custaría o préstamo hipotecario. Podémolo facer con este simulador de hipoteca ou con outros comparadores online, que nos indicarán que cota pagariamos cada mes e canto habería que abonar ao banco en intereses una vez finalizado o prazo de devolución. O idóneo é acudir a varias entidades e comparar o prezo das súas ofertas co fin de pescudar cal nos sairía máis a conta.

Teremos, así mesmo, que comprobar si a hipoteca que nos brinda o banco ten una comisión de apertura (aínda que a maioría xa non a inclúen). Si é o caso, deberemos abonala ao contratar o préstamo. Por exemplo, si a comisión é do 1 % e o crédito é de 150.000 euros, tocaranos pagar 1.500 euros á entidade financeira.

➡️ Tamén será obrigatorio contratar un seguro de danos con cobertura mínima antiincendios, cuxo prezo medio é duns 150 euros ao ano.

Ademais, moitos bancos non nos darán un bo interese, si non subscribimos varios dos seus servizos (outros seguros, cartóns, contas…), así que deberemos consultar o seu custo paira calcular canto habería que pagar por eles.

Valorar o custo dos gastos de compravenda

Tanto si contratamos una hipoteca coma se pagamos en man, a compravenda da casa xerará una serie de gastos de formalización que teremos que abonar do noso peto. En concreto, haberá que facer fronte aos honorarios de notaríaa, do rexistro e da xestoría e o imposto correspondente a Facenda:

  • si a vivenda é nova, o imposto sobre o valor engadido (IVE) e o de actos xurídicos documentados (AJD).
  • si é de segunda man, o de transmisións patrimoniais (ITP).

O prezo destas partidas pode variar segundo as tarifas de cada profesional, o valor da vivenda e a comunidade autónoma na que estea situada, pero rolda nun equivalente ao 12 % do prezo do inmoble. Ese diñeiro terémolo que ingresar nunha conta bancaria unhas semanas antes de asinar as escrituras da propiedade (facer una provisión de fondos).

No caso de que asinemos una hipoteca paira financiar a operación, tamén se xerarán gastos pola constitución do préstamo. Agora ben, a maioría destas costas (notaría, rexistro, xestoría e imposto sobre actos xurídicos documentados) débeas pagar o banco por lei. Ao cliente só correspóndelle abonar o prezo da tasación e o da súa copia da escritura, cuxo custo está ao redor duns 400 euros de media.

Adiantar diñeiro ao vendedor (e á inmobiliaria)

E aínda que non sexa un gasto propiamente devandito, hai que ter presente que o vendedor nos pedirá adiantar un diñeiro paira reservar a compravenda da vivenda, polo xeral a través dun contrato de arras. O importe deste anticipo pódese negociar entre as partes, pero está sobre o 10 % do prezo do inmoble. Cando se formalice a adquisición, esa cantidade descontarase do diñeiro que hai que entregar ao vendedor.

Pero tamén é posible que a inmobiliaria queira cobrar una parte da súa comisión ao comprador. Por norma xeral, ese cargo debe pagalo o vendedor, pero hai axencias que o reparten entre ambas as partes. Si é o noso caso, a inmobiliaria terá que indicar con claridade no contrato de arras que o adquiriente debe abonar una parte dos seus honorarios, así como o seu custo.