Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como conseguir unha hipoteca para a segunda vivenda?

Os requisitos para acceder ás hipotecas de segunda residencia son moito máis estritos que para a primeira casa
Por Elisenda Picart, Helpmycash 15 de Marzo de 2016
Img hipotecasegundaviviendamarzo
Imagen: Flickinpicks

O sector inmobiliario hai pouco que empezou a repuntar. Proba diso é que os bancos xa conceden financiamento para comprar casas. Con todo, cando se trata de conseguir unha hipoteca para a segunda vivenda é máis complicado. Son produtos máis restrinxidos, xa que as condicións para acceder a eles son máis duras. Neste artigo repásanse as características das hipotecas para a segunda residencia e danse consellos para poder abrir unha.

Que caracteriza a unha hipoteca para segunda vivenda?

Os bancos, polo xeral, non aplican as mesmas condicións para hipotecas de primeira vivenda ou de segunda. A razón é que as entidades corren máis risco con estas últimas, xa que calquera familia deixaría antes de pagar a súa segunda residencia que o seu fogar. Por iso, as características que definen a ambas son diferentes:

  • Financiamento máis baixo. Mentres que cunha hipoteca normal pódese conseguir ata o 80% de financiamento, nalgunhas ocasións ata o 100%, para as de segunda vivenda é menor, entre o 60% e o 70%. Isto significa que os aforros iniciais deben ser máis altos, dun 50% do valor total da casa.
  • Prazos máis curtos. A maioría de hipotecas para primeira residencia conceden ata 30 anos para devolver o préstamo. En cambio, as de segunda acurtan o tempo e dan entre 20 e 25 anos.
  • Nalgúns casos, poden aplicar intereses máis altos. Pode ocorrer que para unha hipoteca de segunda vivenda o banco queira aplicar un interese máis alto que se se tratase dunha primeira hipoteca. En ocasións tamén é posible atoparse con que inclúen máis comisións, sobre todo a comisión de apertura.

Algunhas entidades xa aplican as mesmas condicións para unha hipoteca de primeira ou segunda casa. Con todo, estas últimas só conséguenas persoas con perfís económicos moi altos, polo que se debe demostrar unha gran solvencia.

Que requisitos esixiranme para conseguir a hipoteca?

Aínda que as esixencias para acceder ás hipotecas relaxáronse nos últimos meses, asinar un préstamo deste tipo non é para todos. Ademais, nas segundas residencias, os requisitos son aínda máis estritos:

  • Necesítase achegar moitos aforros: entre un 30% e 40% para pagar a entrada do piso e un 15% para asumir os gastos de xestión e impostos.
  • Será preciso contar con ingresos máis altos, de máis de 2.000 euros ao mes, ademais de dispor dun traballo estable. En xeral, hai que demostrar unha alta solvencia económica.
  • Tanto para hipotecas de primeira e segunda vivenda, un requisito básico é non figurar en ningunha lista de morosos, como ASNEF ou RAI, ou non fallar no pago doutra hipoteca ou calquera outro préstamo persoal.
  • Dispor dunha persoa que avale a hipoteca sempre será un punto a favor. Os bancos confiarán máis no solicitante, xa que en caso de non poder pagar a hipoteca, teríaa que asumir o avalista. Con todo, ser avalista supón un risco, pois, en caso de falta de pagamento, esa persoa debería responder con todos os seus bens.

Formas de conseguir financiamento para unha segunda vivenda

Como conseguir un banco que financie unha segunda residencia é complicado, a continuación, proponse dúas maneiras de acceder a este tipo de hipotecas:

  • Solicitar directamente hipoteca para segunda vivenda, asumindo as condicións e requisitos que o banco imporá. É posible que as entidades non anuncien hipotecas especiais de segunda casa, pero se o interesado achégase á oficina do banco e pregunta, seguro que propoñen algunha oferta.
  • Rehipotecar a vivenda habitual e utilizar o capital prestado para pagar a segunda residencia. É outra forma de lograr financiamento, aínda que se debe buscar un banco disposto a deixar o diñeiro. O obxectivo de rehipotecar a casa é conseguir as mesmas condicións que para unha primeira hipoteca, pero con esta opción córrese un gran risco: en caso de falta de pagamento, poderíase perder a vivenda habitual.

Unha hipoteca é un contrato aberto, polo que se poden negociar co banco todas as condicións. Iso si, poderase facer antes da firma, porque despois só se poden modificar as condicións a través dunha novación, unha operación que implica un custo engadido.

E para asegurarse unha boa oferta cabe lembrar a máxima das hipotecas: interese baixo, as mínimas comisións posibles (se é posible cero) e un máximo de dous produtos vinculados con custo.