Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como conseguir unha rebaixa no prezo do piso

É posible obter unha rebaixa de entre un 5% e un 30% no importe dunha casa, si disponse de efectivo, pódese acceder ao financiamento e ése hábil na negociación
Por Ana Palomo Trigo 4 de Abril de 2013
Img salon viajar listado
Imagen: reiner.kraft

O fin das axudas fiscais para a compra de vivenda e o aumento do IVE do 4% ao 10%, que grava a adquisición de inmobles novos, aumentou as dificultades á hora de comprar un piso . Con todo, nun mercado saturado de casas buxán, a urxente necesidade de vender por parte de moitos propietarios (por falta de liquidez ou por endebedamento) fai que ao comprador sexalle máis fácil negociar, si dispón de efectivo ou pode acceder ao financiamento . Pola súa banda, os grandes bancos brindan créditos ao 100% dos seus pisos, o que supuxo unha baixada do importe dos seus inmobles. Por iso, si óptase por comprar unha vivenda, nestes momentos pódese conseguir unha rebaixa no seu prezo se se teñen en conta certas premisas, que se detallan neste artigo .

Consellos para lograr que rebaixen o prezo dun inmoble

A pesar da caída de prezos da vivenda en máis dun 30% desde que estalou a burbulla en 2007, o sector inmobiliario aínda non terminou de axustarse.

Cando as vivendas levan tempo sen venderse, os propietarios rebáixanas

A contorna económica desfavorable, a incerteza laboral e a restrición drástica na concesión de hipotecas provocan que, aínda que os vendedores rebaixaron o importe dos seus inmobles, os compradores sigan tendo dificultades para adquirilos, porque os bancos non lles conceden os préstamos necesarios.

Aínda así, si tense a sorte de poder optar á compra dunha casa, hai unha serie de pautas que poden axudar a conseguila a mellor prezo. Son as seguintes:

 1. Estudar a urxencia por vender do propietario.

  A compra dun piso é, case sempre, o maior desembolso económico que fará un consumidor ao longo da súa vida, polo que merece a pena manter a calma, obter toda a información posible sobre o inmoble que se pretende adquirir, comparar prezos e estudar as ofertas con detemento .

  No caso do vendedor, a súa urxencia por vender vén propiciada, en xeral, pola falta de liquidez ou o exceso de endebedamento . Así, en moitas ocasións, o propietario da vivenda ten máis necesidade de desfacerse dela que o comprador de adquirila. É habitual que quen recibiron un inmoble en herdanza, os separados e os divorciados teñan máis présa por vender e, a miúdo, ofrecen os prezos máis competitivos . Nestes casos, o cliente pode negociar de forma máis fácil unha rebaixa, si dispón de efectivo e é solvente ou ten acceso ao financiamento.

  Así mesmo, convén revisar a oferta de vivendas dos bancos, os maiores propietarios de inmobles en España, os portais inmobiliarios de Internet e os anuncios en prensa, onde se poden atopar grandes descontos, xa que cando os pisos permanecen un tempo sen venderse, os propietarios rebáixanos . Os rótulos “urxe vender”, “oportunidade” ou “prezo negociable”, xunto a un cartel de venda de inmobles, indican que o dono pode estar disposto a baixar o importe.

 2. Analizar a vivenda, a súa localización e o prezo doutras similares.

  Un dato que debe tomar en consideración un comprador é o custo do metro cadrado na zona onde ten intención de adquirir o inmoble. Segundo despréndese do estudo realizado polo Observatorio de Conxuntura Económica (OCE) do Instituto Juan de Mariana, o importe medio do metro cadrado da vivenda en España situouse a finais de 2012 en 2.212 euros. Neste sentido, o prezo dun piso vén determinado, en gran medida, pola súa localización . Desta forma, si a demanda de casas é menor nunha determinada zona, a dificultade para vender o inmoble é maior, polo que o propietario terá que fixar un custo máis atractivo, e para o comprador será unha área interesante na que buscar vivenda.

  Ademais, o interesado en adquirilo ten que visitar o inmoble que pretende comprar e coñecer as prestacións que ofrece o lugar onde está situado (si está dotado de. colexios , ambulatorios, comercios, zonas deportivas e de lecer, etc.) para poder achar unha rebaixa. A situación do mercado inmobiliario ha cambiado nestes últimos anos e quen vende agora faio porque o necesita. Este dato outorga ao comprador unha posición privilexiada para tentar conseguir o mellor prezo posible pola vivenda.

 3. Negociar co propietario do inmoble.

  Unha vez que se visitou o piso, é o momento de negociar co seu propietario. O interesado ten que facer uso da información que recolleu e comentarlle ao vendedor que viu un inmoble similar, na mesma zona ou nunha mellor, a un prezo máis barato. Si a negociación realízase sen intermediarios por ambas as partes, pódense conseguir descontos de entre o 5% e o 30% .

  O comprador debe ter en conta que, polo xeral, o importe que ofrece o dono é superior ao que en realidade espera recibir e increméntao porque intúe que o interesado solicitaralle unha rebaixa. Normalmente, os vendedores son flexibles e non pon condicións innegociables, sobre todo porque saben que hai moitos pisos á venda. Ademais, unha negociación rápida é efectiva tanto para o vendedor como para o que compra , xa que canto máis tempo estea colgado o cartel de “véndese”, máis terá que baixar o propietario o prezo do inmoble.

  Por iso, o interesado debe propor o importe máis baixo que vexa pola zona ou un custo até un 50% inferior ao de partida. Ante a previsible negativa do vendedor, pódese ir aumentando un 5% para conseguir unha rebaixa entre o 10% e o 30% do prezo orixinal.

 4. Solicitar unha Nota simple da vivenda.

  O interesado debe solicitar unha Nota simple do inmoble ao Rexistro da Propiedade onde estea inscrito e, así, investigar a data de compra da vivenda, si é froito dunha herdanza ou si pesa algunha carga sobre ela.

  Con esta información, o comprador disporá dun argumento moi valioso para negociar . Si o inmoble ten unha hipoteca, o propietario terá présa por vender e pódeselle presionar para que rebaixe o prezo.

 5. Realizar unha tasación do inmoble.

  Canta máis información téñase, mellor posición negociadora terase. O comprador debe ter claro cal é o custo que está disposto a pagar. Neste sentido, é conveniente pedir unha valoración en liña ou, si o comprador está moi interesado, pódese solicitar unha tasación oficial coa que obter o valor de mercado actual .

  É frecuente que a tasación ofreza un valor do inmoble entre un 10% e 20% máis baixo respecto ao importe ao que o pon á venda o seu propietario. Estas porcentaxes teñen en conta factores como a localización da vivenda, as súas características e as circunstancias do vendedor. Hai zonas con escasa oferta onde a marxe de rebaixa é escaso, pero hai outras con moitos inmobles á venda onde é máis fácil lograr un abaratamento no prezo.

 6. Facer unha oferta pola vivenda.

  O comprador debe fixar o importe que está disposto a pagar e facer unha oferta que estea por baixo do valor obtido na tasación . O máis lóxico é facerlle unha proposta ao vendedor cun desconto do 20% ou do 25% respecto ao prezo de venda. En xeral, neste momento, os pisos están a venderse con este desconto respecto da media do importe que solicitan os vendedores. Neste sentido, nas zonas onde hai un stock elevado de vivendas en venda é máis fácil lograr unha rebaixa.

  Si disponse de diñeiro para abonar o piso en efectivo, será unha vantaxe á hora de negociar entre particulares, posto que se aforra en custos finais adheridos.

A banca dá condicións máis vantaxosas que promotores e particulares

Un dos obxectivos da reforma financeira do Goberno é que as entidades españolas poñan á venda as 140.600 vivendas que acumulan por valor de 26.700 millóns de euros . De feito, os bancos son agora quen controlan o mercado inmobiliario e deciden que pisos véndense, a que prezos e a quen ofrecen financiamento. Por iso, tanto particulares como promotores, están a verse obrigados a axustar os importes á baixa para poder competir coa banca. Así, estímase que o prezo dos pisos baixará entre un 11% e un 12% este ano, pola subida do IVE e o fin da desgravación fiscal, e que se diminuirá outro 5% durante 2014.

Os grandes bancos ofrecen até un 100% no financiamento dos seus inmobles, mentres que para as vivendas de particulares a porcentaxe redúcese, polo menos, até o 80%. Aínda así, os expertos prognostican que o sector tardará entre tres e cinco anos en dar saída á totalidade da súa carteira e non se espera que haxa un repunte das vendas durante este ano, debido á falta de crédito e á debilidade da demanda. De feito, asúmese que nalgunhas zonas de España hai casas que tardarán moitos anos en venderse. Ante este panorama, si un propietario recibe unha oferta razoable polo seu piso, a mellor decisión que pode tomar é vender, xa que se augura que os inmobles se seguirán devaluando.