Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contas aforro vivenda

Antes de contratar este produto financeiro convén estudar a finalidade e o interese que ofrece
Por EROSKI Consumer 15 de Marzo de 2006

Que elementos convén analizar ao abrir una conta vivenda? É posible converter una conta corrente nunha conta aforro vivenda? Os expertos financeiros aseguran que a fiscalidade e o interese son os maiores atractivos deste produto financeiro. E aseguran que, efectivamente, calquera conta pode converterse nunha conta exclusivamente de aforro co fin de comprar a primeira vivenda. A única condición paira poder beneficiarse das súas vantaxes é comunicar á entidade que ese produto vai utilizarse como conta aforro vivenda, para que Facenda recóllao nos seus datos fiscais. Coa conxuntura actual, resulta recomendable que quen desexen contratar una conta vivenda revisen, en primeiro lugar, a súa planificación e as posibilidades que teñen de atopar un piso acorde coas súas necesidades e o financiamento á que poden acceder. Analizado este aspecto, a elección dun produto de aforro vivenda debe estar marcado polo interese que garante.

Pode utilizarse calquera conta

As contas aforro vivenda son un instrumento financeiro que se pode contratar practicamente en calquera entidade de crédito, tanto bancos como caixas de aforros. Tradicionalmente, as contas aforro vivenda eran contas correntes, co mesmo funcionamento que a conta en depositámola o noso diñeiro de forma habitual. No entanto, na última reforma do IRPF introduciuse a posibilidade de utilizar como conta aforro vivenda outro produto de aforro, por exemplo un depósito a prazo fixo. José Ramón Chirivella, asesor xurídico e fiscal de Bancaja, asegura que desde o 1 de xaneiro de 2003 (cando entrou en vigor a última reforma fiscal) o contribuínte pode utilizar calquera tipo de conta, sempre que as cantidades destínense exclusivamente á primeira adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual. “Os fondos de investimento, con todo, non poden utilizarse como contas vivenda”, afirma Chirivella.

Pode utilizarse calquera conta

A única condición paira poder beneficiarse das súas vantaxes é comunicar á súa entidade que ese produto vai utilizarse como conta aforro-vivenda, para que Facenda téñao en conta nos seus datos fiscais. Isto é necesario porque convén non esquecer que o maior atractivo das contas aforro vivenda é a súa fiscalidade. “Actualmente, as deducións por investimento en contas aforro vivenda regúlanse no artigo 69 do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre a Renda das persoas físicas e no seu regulamento de desenvolvemento”, comenta Ortiz, de Cuatrecasas.

Fiscalidade

Respecto da fiscalidade é importante coñecer as distintas regulacións que existen en España. Así, por unha banda áchase a fiscalidade que existe en territorio común e, por outro, nas comunidades forais de Navarra e País Vasco:

 • En territorio común (é dicir, sen ter en conta as comunidades forais de Navarra e País Vasco), Facenda permite deducir o 15% das cantidades que depositemos na conta, até o límite de 9.015 euros anuais. No entanto, paira poder beneficiarse desta característica, o titular da conta comprométese a comprar un piso nun prazo máximo de catro anos. É dicir, paira poder gozar desa tributación, que permite reducir impostos á hora de facer a Declaración da Renda, a única condición necesaria é que nun prazo máximo de 4 anos o diñeiro ingresado en devandita conta debe destinarse á compra dunha vivenda ou á rehabilitación da vivenda actual.

 • En Navarra, a dedución fiscal é o 18% paira unidades familiares con dúas ou máis fillos, e do 30% en caso de unidades familiares que, a 31 de decembro, cumpran os requisitos paira ser consideradas como familias numerosas.As cantidades depositadas deberanse destinar á primeira adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual antes de que transcorran 8 anos desde a finalización do período impositivo de apertura da conta.

  Doutra banda, en Navarra paira declaracións conxuntas, o límite da achega deducible anualmente é de 21.035 euros. Ademais, exclusivamente en Navarra, a dedución en vivenda, ao longo de todos os exercicios nos que se aplique a dedución, non poderá superar 90.150 euros en declaración individual e 210.350 euros en declaración conxunta.

 • En Biscaia, o importe máximo sobre o que se aplica a dedución anual do 15% é o 60% da Base Liquidable do titular e sen que en ningún caso póidase superar mediante deducións por investimento en vivenda o límite máximo de 27.045 euros correspondentes a un investimento máximo na vivenda habitual de 180.303 euros (15 % x 180.303 = 27.045). Paira as contas abertas a partir do 01.01.03 (cando entrou en vigor a última reforma fiscal) este importe sitúase en 30.000 euros. Nestas provincias, o titular deberá adquirir a súa vivenda habitual ou iniciar as obras de rehabilitación da vivenda nun prazo máximo de 6 anos.
 • En Álava, a dedución a aplicar no IRPF é o 15% das cantidades investidas no exercicio (ou o 25 % si o titular da conta é menor de 35 anos ou titular de familia numerosa con base impoñible até 30.000 euros), co límite de 27.045,54 euros ao longo das súas próximas declaracións de renda. Tamén o prazo máximo de duración de Cóntaa Vivenda é de 6 anos en Álava.

 • En Guipúzcoa, tamén a dedución é do 15% sobre as cantidades depositadas na conta. O límite da dedución, como en Biscaia, será o 60% da Base Impoñible menos reducións, límite conxunto coas demais deducións por investimento en vivenda (amortización préstamo, intereses préstamo, pagos a promotor). As cantidades que xeren dereito a dedución destinaranse á adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual, exclusivamente, no prazo de 6 anos.

  A fiscalidade das contas aforro vivenda é, por tanto, o seu maior atractivo. Aparentemente, o produto é sinxelo e atractivo paira quen queiran comprarse un piso proximamente. No entanto, convén ver as puntualizacións fiscais que presenta o produto.

Atentos ás excepcións

Uno dos conceptos que hai que ter claro é saber que entende Facenda por vivenda habitual. Este concepto fai referencia á vivenda na que imos residir una vez comprada. A regulación actual impón habitala nun prazo máximo dun ano desde a súa adquisición. “Ademais, outra condición que debe cumprirse paira gozar da desgravación por vivenda habitual é ocupar a vivenda de maneira efectiva durante un prazo continuado de tres anos consecutivos”, comentan responsables da caixa de aforros BBK (Bilbao Bizcaia Kutxa). José Manuel Ortiz, de Cuatrecasas, afirma que tamén se entende que a vivenda tivo carácter habitual cando, a pesar de non transcorrer o prazo citado, prodúcese o falecemento do contribuínte ou cando concorren circunstancias que necesariamente esixen o cambio de vivenda, como una separación matrimonial, un traslado laboral, a obtención do primeiro emprego, etc.”.

Por outra banda, convén coñecer as puntualizacións que rodean ao concepto de rehabilitación da vivenda. Desde Caixa Vital, a caixa de aforros de Álava, aseguran que se contemplan tres casos:

 • As obras de rehabilitación da vivenda habitual (até 120 metros cadrados e máis de 10 anos de antigüidade) e que estean cualificadas como de ‘actuación protegible’.
 • As obras de rehabilitación non protexidas, se consisten en reconstrución mediante tratamento de estruturas, fachadas, cubertas,?sempre que supoñan un custo global superior ao 25% do prezo de adquisición ou do valor de mercado da casa, se fai máis de 2 anos que se adquiriu.
 • E as obras de ampliación da vivenda habitual, que supoñan o aumento permanente da superficie habitable.

Elixir conta

Hai outro aspecto financeiro, ademais da comentada fiscalidade, que tamén convén ter en conta antes de contratar una conta vivenda: a rendibilidade. No mercado, a oferta de contas vivenda é moi ampla, polo que convén valorar cal é a que mellores condicións de rendibilidade presenta. José Manuel Ortiz aconsella comparar e consultar en varias entidades, xa que a remuneración e as condicións desas contas pode variar substancialmente dun banco ou caixa de aforros a outro. “Determinadas entidades esixen que se vincule cóntaa vivenda a outra conta aberta na propia entidade, o cal pode supor gastos adicionais”, engade Ortiz.

O interese que ofrecen cóntalas vivenda é, por tanto, outro dos factores que determina a elección dunha conta vivenda por parte dos usuarios. Cando os produtos de aforro ofrecen una boa remuneración, a aceptación por parte dos aforradores é alta. Marisol Jiménez, directora de contas e depósitos de Bankinter, confirma que a rendibilidade é un aspecto moi importante que valoran os clientes. “O interese que ofrece una conta pode chegar a determinar a contratación do produto”, comenta Jiménez.

Nestes momentos, resulta recomendable que quen queiran contratar una conta vivenda revisen, en primeiro lugar, a súa planificación e as posibilidades que teñen de atopar un piso acorde coas súas necesidades e o financiamento á que poden acceder. No mercado, as mellores Contas Aforro Vivenda tradicionais ofrecen intereses en torno ao 3% TAE (por exemplo Cóntaa Vivenda de Banco Popular ou BBVA). No entanto, poden atoparse produtos de aforro con mellores rendibilidades. É o caso dalgúns depósitos a prazo, que chegan a ofrecer rendibilidades medias do 4% TAE.