Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contrato de arrendamento de obra

A realización de obras, como toda actuación sobre elementos comúns da comunidade de propietarios, debe seguir un procedemento establecido para levalas a bo termino e resolver o problema que as motivou
Por mediatrader 3 de Maio de 2005

Ante calquera tipo de avaría ou reparación que poida xurdir ou que deba levar a cabo en elementos comúns da propia comunidade de veciños haberá de celebrar a correspondente xunta extraordinaria o máis axiña posible.

Na xunta, o presidente- administrador exporá os feitos que causaron as obras e alí mesmo achegará os orzamentos para a reparación dos danos causados así como os do arranxo da avaría.

Unha vez aprobado o orzamento elixido pola maioría simple dos alí presentes, comunicarase á empresa encargada a aceptación do orzamento. Pero aquí non acaba todo, posto que para ser correctos e para que non xurdan complicacións coa empresa contratada, a mellor solución é asinar un “contrato de arrendamento de obra”. Hoxe é unha practica moi habitual e a maioría das empresas ofertan este contrato.

Este contrato deberá especificar de forma clara e sinxela as obrigacións das partes do seguinte modo:

1.- Identificación das partes, e en calidade de que interveñen na firma do contrato.

2.- Obxecto do contrato: detallando a realización da obra contratada.

3.- Traballos que se van a realizar.v

4.- Se existe ou non dirección facultativa da obra e a quen se encarga.

5.- Organización e seguridade na obra.

6.- Materiais e mostras.

7.- Previsión de traballos defectuosos.

8.- Previsión das posibles responsabilidades.

9.- Seguros.

10.- Prazo de execución das obras e posibles penalizacións.

11.- Prezo.

12.- Modificacións e melloras.

13.- Garantías e retencións.

14.- Forma de pago.

15.- Recepción da obra.

16.- Causas de resolución do contrato.

17.- Sometemento a xulgados e tribunais.

18.- Firma e consentimento.