Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Converter unha terraza da comunidade en solárium

Para modificar a estrutura do inmoble necesítase o consentimento unánime da xunta de propietarios
Por Elena V. Izquierdo 4 de Agosto de 2011
Img solarium
Imagen: gruposkay

As terrazas son elementos moi valorados en vivendas e edificios, proporcionan unha sensación de maior espazo e, en función do seu tamaño, permiten gozar de comidas ao aire libre desde o propio domicilio, tomar o sol, e mesmo, ampliar a superficie do piso mediante o seu cerramento. Pero tamén son fonte inesgotable de conflitos nas reunións da xunta de propietarios, xa que non todo o mundo ten o mesmo punto de vista sobre o uso que pode darse ás terrazas comunitarias e, ao facer melloras, obras e reformas, poden converterse nun punto de fricción entre os residentes do inmoble. Se se desexa modificar a súa estrutura, entre outras cousas, para convertela nun solárium, é preciso contar con unanimidade.

Revalorizar o inmoble

Algunhas terrazas da comunidade están desaproveitadas e emprégansesó como cuberta do edificio. Unha das posibilidades de utilización consiste en convertelas nun solárium do que gocen os veciños durante todo o ano e, sobre todo, nos meses de primavera e verán. As obras -segundo a adecuación que se faga- non teñen por que ser demasiado custosas e o aproveitamento dunha zona ata ese momento infrautilizada mellora a calidade de vida dos habitantes do inmoble e mesmo revaloriza os pisos.

Sen licenza municipal non se poden realizar obras de modificación

Pero non todas as terrazas comunitarias son de uso compartido. Moitas, aínda que estean consideradas elementos comúns, son de uso privativo, é dicir, só tense acceso desde a casa dun veciño, que é quen pode gozalas.

En todo caso, xa sexa este elemento de uso comunitario ou privativo, as normas polas que se rexe a súa modificación son similares. As terrazas, ao formar parte da fachada e constituír unha parte da configuración ou imaxe externa do edificio, con independencia da utilización por un propietario ou por todos, considéranseun elemento común, como establece o Código Civil no seu artigo 396.

O artigo 7.1 da Lei de Propiedade Horizontal permite que o dono de cada piso modifique os elementos arquitectónicos, instalacións ou servizos da vivenda cando non menoscabe ou altere a seguridade do edificio, a súa estrutura xeral ou a súa configuración ou estado exteriores, sempre que dea conta destas obras a quen represente a comunidade.

Pór un solárium na terraza si supón unha modificación da fachada ou do cerramento, pero non só hai que informar -coma se fósese a facer unha obra interior no baño ou no chan da súa casa-, senón que ademais débese pedir autorización á comunidade de veciños . No caso de que a idea non partise dun particular senón da propia xunta de propietarios, o trámite sería similar e habería que sometelo a votación.

Que maioría é necesaria

As obras para converter a terraza en solárium supoñen unha modificación da estrutura do inmoble ou do seu cerramento, e mesmo, segundo a obra que sexa necesaria, unha sobreelevación do edificio.

Segundo establece o artigo 12 da Lei de Propiedade Horizontal, “a construción de novas plantas e calquera outra alteración da estrutura ou fábrica do edificio ou das cousas comúns afectan o título constitutivo e deben someterse ao réxime establecido para as modificacións do”mesmo . É necesario o acordo unánime da xunta de propietarios.

Se non se pide autorización e un propietario impugna a obra, hai que deixar a terraza como estaba en orixe

Se os propietarios mostran o seu desacordo, a obra non se poderá levar a cabo. No caso de que non se pida autorización para converter a terraza en solárium e un particular ou un grupo de veciños decida facer as modificacións sen consenso, calquera propietario pode impugnar a obra, aínda que xa estea concluída. Seos tribunais dan a razón aos demandantes, poderán obrigar ao infractor a que a terraza volva ao seu estado orixinario e a pagar do seu peto as obras que se teñan que levar a cabo para tal fin.

Se os interesados conseguen esta maioría na xunta de veciños, poden seguir adiante coa modificación, non sen antes realizar outro trámite: pedir a licenza municipal. O habitual é que, xunto coa solicitude, achéguese un pequeno proxecto e o visto e prace da xunta de propietarios. Cada localidade ten unha normativa diferente e o que se permite nunhas cidades está prohibido noutras.

Se no consistorio consideran que a obra afea a paisaxe urbana, prexudica a terceiros desde o punto de vista da seguridade ou simplemente non cumpre coa normativa, poden denegar a autorización e a obra non se poderá levar a cabo.