Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cooperativas de vivendas, promotoras humanas

Deberes, dereitos e garantías a ter en conta por parte dos asociados ao formar parte integrante deste tipo de sociedades
Por mediatrader 24 de Outubro de 2006

As cooperativas de vivendas defínense como unha empresa constituída exclusivamente por persoas que desexan construírse a súa propia casa. E están concibidas co obxectivo principal de eliminar ao intermediario máis custoso: o promotor. Así, este tipo de asociación permite adquirir ou comprar un piso ou vivenda a un prezo máis baixo que no que se pode atopar no mercado. A porcentaxe é de polo menos un 20% menos. Con todo, hai que ter presente en todo momento que este tipo de sociedades tamén presentan certas desvantaxes e problemas básicos, que poden resumirse en:

. Os futuros propietarios exercerán unha actividade profesional nun campo no que apenas teñen coñecemento, e, ademais, poden implicar graves riscos.

. Ao adquirir a cualidade de promotores tamén están a asumir as responsabilidades propias desta figura fronte a provedores, traballadores e outros gremios, o que pode xerar graves dificultades.

. Coidado coa fraude. Existen moitas promocións en réxime de cooperativa que non funcionan como tal, dado que cando un cliente novo incorpórase ao devandito réxime atópase con que todas as decisións, referentes a temas como a hipoteca, definición do proxecto, etc., xa están tomadas sen posibilidade de ser revogadas en ningún momento.

Dereitos e obrigacións

Cando se participa nunha cooperativa de vivendas é conveniente asinar o denominado contrato de adxudicación provisional, no cal deben estar correctamente especificados tanto os deberes como os dereitos do novo asociado. Ademais, tamén resulta importante que as achegas para o pago das cotas atópense avaladas ben por algún tipo de seguro ou ben por unha fianza bancaria.

Pola súa banda, o asociado a esta clase de cooperativas disporá do dereito a acceder a toda a información, referida ao proxecto da vivenda, no momento que o desexe, ademais de participar na toma de decisións, a cal levará a cabo na asemblea xeral, constituído como o órgano supremo da cooperativa de vivendas.

No apartado técnico, a maior parte destas cooperativas adoitan recorrer aos servizos dunha xestora, que se encargará de supervisar todo o proceso e administrar todos gastos coa contraprestación dunha certa porcentaxe correspondente ao orzamento inicial da promoción.

Garantías totais

Outro aspecto que é recomendable ter en conta, antes de pasar a formar parte deste tipo de sociedades, céntrase en que resulta primordial comprobar que dita sociedade aparece inscrita no rexistro de cooperativas, á parte de que esta fose conformada baixo notario.A garantía fundamental é o contrato, polo que é aconsellable revisar que no documento apareza subliñada a posibilidade de reembolso das cantidades achegadas polos propios asociados, se a empresa ou o proxecto suspéndense ou quedan detidos.

Así mesmo, o proxecto de obra ten a obrigación de presentar os prazos estimados da propia execución da obra. Devandito aspecto permitirá ao asociado reclamar calquera tipo de atraso ou demora na entrega da vivenda.

En suma, a idea da cooperativa resulta unha alternativa moi válida, do mesmo xeito que a promoción en réxime de comunidade. Con todo, o seu gran inconveniente é que, actualmente, non existen apenas controis e a información é máis ben escasa ou case nula.