Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cumprín os 45, que hipoteca podo contratar?

Os interesados deben limitarse aos créditos relacionados cos tipos de interese fixo, cuxa amortización non supere os 30 anos
Por José Ignacio Recio 28 de Xaneiro de 2011
Img casas
Imagen: hireen

Se nestes momentos de crise económica a concesión de calquera crédito por parte de bancos e caixas é moi complicada, aínda o é máis cando o préstamo é hipotecario e o titular cumpriu 45 anos. A razón é que estas entidades non poden proporcionar prazos de amortización moi longos e os interesados teñen que contratar hipotecas por menos anos, 25 ou 30 como máximo. Esta limitación supón que a cota mensual é maior, respecto da mesma hipoteca asinada por 40 anos -as máis demandadas na actualidade-, sempre que se dispoña do 20% do prezo da casa. É dicir, ningunha entidade concede xa créditos hipotecarios ao 100%, senón que o límite paira primeiras hipotecas é o 80%.

Hipotecas de poucos anos

Estes préstamos, máis curtos en prazo paira a adquisición dunha vivenda, van ligados polo xeral a un tipo de interese fixo, onde os usuarios benefícianse de probables subidas nos tipos e coñecen con exactitude a cota que pagarán durante os próximos anos. Así se evitan sobresaltos cando se achega a idade de xubilación.

O tipo fixo nominal oscila entre o 5,50% e o 7,5%, aproximadamente, nunha oferta na que se pode financiar a totalidade da nova casa, aínda que é frecuente limitala a entre un 55% e un 80%, xa que as comisións poden encarecer o produto nun 4% adicional.

Pódense contratar a 20, 25 e, mesmo, a 30 anos -se se é un bo cliente-, como tope máximo nos prazos de amortización. No entanto, a oferta actual permite a subscrición destes produtos por 5 ou 10 anos. Nalgunhas modalidades son posibles bonificacións se se domicilia a nómina ou se contratan outros produtos coa entidade, aínda que en porcentaxes moi pequenas.

Oferta hipotecaria

Pódense contratar a 20, 25 ou 30 anos, como máximo, aínda que a oferta actual tamén permite a subscrición por 5 ou 10 anos

Algunhas entidades decantáronse por ofrecer créditos cun prazo de amortización menor, non mais alá de 30 anos e que, en xeral, confecciónanse a un tipo fixo de interese. BBK dispón do “Préstamo Flexible”, cuxa principal achega é que permite variar a cota do crédito en función das necesidades dos seus demandantes. Pódese acurtar o prazo de devolución ou suspender de maneira temporal a amortización de capital. É posible contratalo de 10 a 30 anos a través dun sistema de cota constante e financiar a totalidade da vivenda, cun período de interese fixo de até 5 anos. A súa contratación leva implícita una comisión por amortización anticipada do 1% e de desistimiento por amortización anticipada parcial e total do 0,5% durante o cinco primeiros anos, paira pasar ao 0,25% o resto do período.

Caixa Vital decántase paira os seus clientes pola “Hipoteca Vital”, coa que se paga sempre a mesma cota, aínda que suban os tipos de interese. Son cotas mensuais do mesmo importe, que poden revisarse semestralmente. Ten un período de amortización máximo de 25 anos, se se financia o 100% da tasación da casa adquirida. Una das súas variantes devolve o 1% do saldo medio do seis primeiros anos, até 2.000 euros, se se ten contratada una “conta vivenda”.

Banco Santander, na súa oferta crediticia, inclúe una hipoteca de até 30 anos, cun financiamento máximo do 80% do valor de tasación e a posibilidade de contratar carencia durante o primeiro ano. Nesta estratexia comercial, Caixa Navarra propón hipotécaa Tipo Fixo”, paira un prazo máximo de 25 anos, cun período de carencia a un prazo máximo de tres anos. Esta vía de financiamento sufraga até o 80% do valor de tasación e aplica un tipo de interese fixo nominal anual desde o 6,15%. Pola contra, implica varias comisións, de apertura (0,75%) ou de cancelación (2,00%), mentres que a de amortización parcial estará exenta, sempre que non se amortice máis do 25% do capital pendente. En caso contrario, será do 2,00%. A cota de cancelación, do 2,00%, abónase por trasladar a hipoteca a outra entidade.

A proposta de Caixa Madrid aos clientes maiores de 25 anos que vaian comprar una vivenda plasmouse en Hipotécaa Cota Fixa”, paira pagar sempre a mesma cota, sen preocuparse polas futuras subidas de tipo de interese. Ten un prazo de amortización inicial de até 25 anos, cun financiamento que alcanza até o 80% da vivenda. Establécese un tipo de interese paira o primeiro ano e, a partir dese momento, será variable con revisións semestrais, en función da evolución dos índices oficiais máis un diferencial.

Caixa Ávila optou pola “Hipoteca Flexible”, una liña de financiamento paira adquirir a vivenda, que permite adaptar os pagos e decidir entre interese variable ou fixo. Pódese contratar até 30 anos, desde Euribor + 0,75%, e finánciase até o 80% da casa comprada, cunha comisión de apertura desde o 0,75%. O período de carencia de capital alcanza os dous anos.

Hipotécaa Seguridade” é a proposta de Caixa Catalunya, un crédito con condicións especiais no período fixo e sen tipo mínimo nin máximo no período de tipo variable, que asegura a cota que se pagará nos primeiros 3 ou 5 anos. En caso de paro ou incapacidade temporal, esta queda cuberta por un seguro de protección de pagos.

A fórmula elixida polo Banco de Sabadell é hipotécaa Tipo Fixo”, na que tamén se paga a mesma cota, sen que afecten as posibles variacións nos tipos de interese. Este financiamento ascende a un máximo de 30 anos e aplica un interese fixo progresivo, de forma que se se contrata a 12 anos será do 5,55% e, no seu período máximo, a 30 anos, do 6,10%. En cambio, está encarecida polas comisións que leva: de apertura (negociable), por desistimiento (0,50% nos primeiros 5 anos da hipoteca e o 0,25% no resto do período) e por risco de tipo de interese (4%). Financia como máximo algo máis das tres cuartas partes do valor de tasación e ten como requisito principal cumprir, como máximo, 75 anos ao vencimiento da hipoteca, contratar un seguro do fogar e outro de vida.

Unicaja incluíu na súa oferta a “Hipoteca a Tipo Fixo”, con similares características: págase a mesma cota durante toda a vida do préstamo. Ademais, en calquera momento e como novidade, poderase adiantar capital en concepto de amortización anticipada, o que permitirá rebaixar a súa cota aos seus subscritores. Concede até o 80% do valor de tasación por un prazo máximo de 15 anos. En similar sentido sitúase hipotécaa interese fixo” que confeccionou CajaCanarias, por un importe de até o 80% do valor de tasación e cun prazo de amortización que se eleva até 20 anos, nos cales se aplica un tipo de interese desde o 6,75%, máis una comisión de apertura do 2,50%.

Bankinter, por último, decantouse pola “Hipoteca Fixa” como instrumento paira dotar de liquidez aos demandantes de vivenda con maior idade. Pódese formalizar de 5 a 35 anos, nese caso os adiantos difiren entre si, cun máximo de 30.000 euros paira o período mínimo e de 600.000 euros paira 35 anos. Finánciase até o 80% do valor de tasación paira vivenda habitual ou o 55% si é una segunda vivenda, pídese ter contratado un seguro do fogar, de vida e una conta profesional ou nómina coa entidade. Nesta proposta, contémplase una comisión de apertura do 0,50% e outras por desistimiento, en concepto de amortización parcial e total, do 0,50% durante os primeiros 5 anos e do 0,25%, o resto. A comisión de subrogación a outra entidade estímase nos mesmos porcentaxes.

Que tipo de hipoteca convén elixir?

É habitual limitar a hipoteca a entre un 55% e un 80% do valor de tasación paira anticipala con maior rapidez

Os maiores de 45 anos teñen máis limitadas as súas posibilidades de acceder a un produto hipotecario debido á súa idade, xa que contratar una hipoteca a 40 anos suporía amortizar o préstamo con preto de 90 e as entidades non están en condicións de incorrer neste risco, salvo que se constitúa como una hipoteca hereditaria. Por todo iso, a súa concesión non está tan estendida como as dirixidas a mozas ou menores de 40 anos e os usuarios que pasen estas idades deben ter moi claro que produto seleccionar paira adquirir a súa nova vivenda e amortizala antes dos 70 anos. As seguintes son características fundamentais do produto:

  • Está dirixido a un prazo de amortización o máis curto posible, que en calquera caso nunca debe pasar os 30 anos.
  • En xeral, está referenciado a un tipo de interese fixo que evita sorpresas negativas na cota que se deba afrontar todos os meses.
  • Pódense obter bonificacións na súa contratación, aínda que moi pequenas, polo mero feito de domiciliar as nóminas ou contratar outra serie de produtos financeiros co banco ou caixa de aforros.
  • Convén acceder a unha parte do financiamento do custo da nova vivenda, nunca á totalidade do importe.
  • As ofertas hipotecarias están máis limitadas e, por tanto, haberá que seleccionar un bo produto que cumpra coas expectativas.
  • Pódese optar polas hipotecas hereditarias, pero non é una estratexia madura no mercado español, xa que pode prexudicar aos descendentes.
  • No caso de que se poida elixir, a solución adecuada consistiría en contratar hipotecas de curta duración, de 5 a 15 anos de amortización como máximo, paira chegar á xubilación co piso pago.
  • A partir de 55 anos será moito máis difícil acceder a unha vía de financiamento paira a vivenda, salvo que se contrate un préstamo particular ou preconcedido.