Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dereitos legais do inquilino

O arrendador pode esixir o pago anticipado de máis dunha mensualidade en concepto de garantía
Por mediatrader 16 de Abril de 2002

Aínda que cada vez é máis difícil atopar un piso paira alugar, debido á pequena porcentaxe de vivendas que conforman este mercado, só se alugan o 14% dos pisos habitados, hai que coñecer a Lei de Arrendamentos Urbanos (LAU) 29/1994, que é a que recolle os aspectos relacionados coa vivenda en réxime de aluguer.

Ademais, a modificación realizada á LAU en 1998 e 1999 en canto a medidas fiscais, administrativas e de orde social orixina novidades que deben terse en conta antes de elixir a vivenda e de facer os trámites paira evitar conflitos. Por iso, desde aquí proponse estudar algúns puntos que servirán de referencia paira facer valer os dereitos legais como inquilino á hora de asinar un contrato de arrendamento.

Por canto tempo é válido o contrato de aluguer dunha vivenda?

En realidade, un piso pódese alugar durante o tempo que se queira, por tempada, por un ano ou por determinado número de meses. No entanto, a LAU establece que nos contratos por un período menor de cinco anos se o contrato inicial caduca, este terase que renovar obrigatoriamente cada ano até alcanzar una duración mínima de cinco anos. De todos os xeitos, paira evitar esta situación basta avisar da intención de extinguir o contrato cun prazo de antelación de 30 días.

Como se actualiza a renda que se paga pola vivenda?

Antes de subscribir o contrato, as partes interesadas chegan sempre a un acordo en canto ao prezo. O arrendador, como dono da vivenda, pode determinar ao seu libre albedrío o prezo da súa casa e o arrendatario pode aceptalo ou non. O pago do aluguer efectúase cada mes, aínda que a lei tamén establece que o propietario pode solicitar o pago anticipado de máis dunha mensualidade en concepto de fianza ou garantía.

No caso de que o dono da casa queira incrementar cada certo tempo o prezo da renda paira actualizalo, é preciso que esta cláusula este especificada no contrato. No caso de que non sexa así se aplicase un incremento anual na mesma proporción que a subida dos índices de prezos ao consumo (IPC) durante todo o período que dure o aluguer.

Si o propietario quere vender a que leva vivindo durante varios anos, que se pode facer?

Existen algúns dereitos recoñecidos do inquilino paira efectuar dita adquisición nunha posición preferente ante outros posibles compradores e que se concretan en:

– O dereito de tenteo outorga ao inquilino una situación de preferencia á hora de comprar a vivenda coas mesmas condicións e dereitos que os demais. Este privilexio ten que exercerse dentro dos primeiros 30 días desde o momento no que o propietario lle informa sobre a decisión de vender.

– O dereito de retracto é un dereito que o inquilino pode exercitar en caso de non ser informado por parte do arrendador da intención de vender. Permitiralle anular, nun prazo de 30 días, un contrato de compra-venda paira colocarse na posición de comprador principal.