Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Elena Santiago, secretaria xeral da Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos e Tellas de Arxila Cocida (HISPALYT)

Estamos convencidos de que unha arquitectura sustentable co medio ambiente é posible
Por Carlos Zamarriego 28 de Agosto de 2007
Img santiago

Elena Santiago (Conca, 1974) leva tres anos traballando desde a Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos e Tellas de Arxila Cocida (HISPALYT) en achar a fórmula que ofreza o mellor resultado a menor prezo. Isto é, a utilización de elementos de construción de primeira calidade, resistentes ao ruído e ao frío, sen que isto supoña un maior desembolso para o cliente. É moi consciente de que lograr unha maior comodidade e seguridade na vivenda non sempre está rifado co respecto ao medio ambiente. A experta incide en que ademais das características dos materiais debemos fixarnos noutras prestacións moito máis importantes na compra dunha vivenda, como o illamento acústico e térmico, os métodos de aforro enerxético, os sistemas de xestión da auga, a seguridade estrutural e a protección contra incendios. En todo iso traballa a industria cerámica estrutural en España, que se basea en proxectos de alta calidade, sempre respectuosos coa contorna. “A vivenda en España mellorou nos últimos anos aínda que aínda hai marxe para optimizala”, explica.

En que elementos debe fixarse o comprador dunha casa para valorar a calidade dunha vivenda?

Hai moitos elementos que teñen unha influencia directa na calidade final da vivenda. En primeiro lugar, é moi importante revisar detalladamente a memoria de calidades e, en caso de dúbida, consultar con profesionais independentes que nos aseguren que os materiais que constan na memoria ofrecen bos resultados. Ademais das características dos materiais, debemos fixarnos noutras prestacións moito máis importantes como o illamento acústico e térmico, os métodos de aforro enerxético, os sistemas de xestión da auga, a seguridade estrutural e a protección contra incendios. Todos estes aspectos non dependen tanto da calidade dos materiais como do correcto deseño e da súa colocación en obra. En calquera caso, os compradores non debemos ter medo en facer todas as preguntas que consideremos necesarias para resolver todas as dúbidas. A compra dunha vivenda adoita ser a máis importante da nosa vida e, por tanto, convén revisar e ter completa seguridade sobre a calidade do produto que estamos a adquirir. Moitas veces, visitamos quince tendas para comprarnos un par de zapatos e, en cambio, somos menos esixentes á hora de comprar unha casa.

“Moitas veces visitamos quince tendas para comprarnos un par de zapatos e, en cambio, somos menos esixentes á hora de comprar unha casa”

En España gozamos dunha vivenda de calidade?

Mellorouse nos últimos anos pero segue habendo marxe para optimizala. A entrada en vigor do Código Técnico da Edificación (CTE) vai permitir xeneralizar a construción de calidade, obrigando a ela por lei. Ata agora, a normativa non era moi esixente e, por tanto, dependía máis da vontade dos promotores. Excepto casos moi concretos, a vivenda que se construíu en España nos últimos anos é unha vivenda de calidade, construída con materiais de calidade. A nosa aposta, a da industria cerámica estrutural, é incidir niso e seguir mellorando ano a ano mediante a innovación de produtos e técnicas construtivas.

Que vantaxes ofrece ter unha casa construída con ladrillo cerámico?

O ladrillo cerámico ten excelentes prestacións en canto ao illamento acústico, illamento térmico, seguridade estrutural e protección contra o lume. As dúas primeiras son moi importantes porque, en primeiro lugar, o illamento acústico mellora o estado de confort da nosa vivenda, e, en segundo lugar, o illamento térmico permítenos aforrar enerxía e consumir menos calefacción e aire acondicionado, facendo que a nosa vivenda sexa máis respectuosa co medio ambiente. Doutra banda, non podemos esquecer que o ladrillo cerámico, que en España é un material moi usual, noutros países europeos e, mesmo, en Estados Unidos considérase un material de gran calidade, destinado a vivendas de alto standing. A cultura cerámica forma parte da arquitectura española desde hai séculos e o noso deber é seguir mellorando para que no futuro sexa tamén así.

Para conseguir o illamento acústico presentaron hai uns meses o sistema SILENSIS. Que ofrece exactamente?

SILENSIS é a marca que identifica o sistema de construción de paredes de ladrillo separadoras entre vivendas que cumpren coas esixencias acústicas do CTE. Isto significa que, grazas aos materiais e ao seu método de construción, SILENSIS logra un illamento nas paredes separadoras de entre 50 e 55 decibeis ‘in situ’. Este resultado é unha garantía de illamento e, por tanto, de calidade. É unha aposta moi importante para a industria e está a ser moi ben acollida polos profesionais da arquitectura e da construción, así como polos clientes que empezan a coñecer o novo sistema de construción de paredes de ladrillo.

Outro dos elementos importantes ao elixir unha casa é a protección térmica. Para iso crearon ‘STRUCTURA’. En que consiste e que propoñen con este novo sistema de construción?

É un sistema de construción de fachada ventilada e exenta con ladrillo cara vista. Achega solucións sinxelas, optimizando as cualidades deste tipo de ladrillo, para a resolución de fachadas cunha gran calidade e inmellorables prestacións. Este sistema mellora especialmente o illamento térmico da vivenda, reducindo as diferenzas de temperatura no interior e facendo que diminúa, por tanto, o noso consumo enerxético, xa que non será tan necesario refrescar ou quentar a vivenda. Ademais, execútase facilmente, grazas á aplicación do sistema ‘G.H.A.S’., unha nova técnica de construción. É, por tanto, un sistema económico, seguro e moi estético.

Como afectará o sector do ladrillo o previsible descenso da edificación da vivenda?

A aposta da industria cerámica estrutural, desde hai anos, centrouse en ofrecer produtos de calidade e respectuosos co medio ambiente. Se temos en conta que a esixencia de calidade é cada vez maior por parte da normativa, pero tamén dos cidadáns, considero que estamos nunha liña positiva e que poderemos afrontar ese previsible descenso de actividade coas maiores garantías. Os nosos produtos están a responder ás necesidades concretas dos consumidores e, por tanto, estamos nas mellores condicións para ser competitivos nunha contorna de menor actividade no que ‘o todo vale’ xa non será posible.

É posible unha arquitectura sustentable co medio ambiente?

“A arquitectura e a construción residencial están a adaptarse rapidamente á vontade cidadá de respectar o medio ambiente”
Estamos convencidos diso. A arquitectura e a construción residencial en xeral estanse adaptando rapidamente á vontade cidadá de respectar o medio ambiente. Para logralo deben converxer varios factores, un é o dos materiais que se utilizan, pero despois ten moita influencia tamén a política urbanística na zona, a calidade do proxecto arquitectónico, a vontade do promotor de ofrecer calidade ou a boa execución da obra. Nós traballamos ofrecendo materiais como o bloque Termoarcilla, de características ecolóxicas, e con prestacións de inercia térmica e illamento acústico -unha das características da arquitectura sustentable-. Ademais dos novos materiais, a Asociación tamén innova en técnicas construtivas. SILENSIS e STRUCTURA son bos exemplos de arquitectura sustentable realizada con materiais cerámicos.

Cre que é un bo momento para investir en vivenda?

Paréceme que España é un mercado moi grande no que podemos atopar diferenzas sensibles segundo que zona analicemos. A miña impresión é que nas cidades grandes e medianas o investimento vai seguir sendo rendible porque a demanda de vivenda está a manterse grazas ás boas cifras do emprego e á chegada de inmigrantes. En destinos de carácter vacacional, de segunda vivenda, pódese experimentar un descenso de actividade algo máis acusado porque o investimento estranxeiro mostra indicios de retardación e o mercado nacional non pode absorber toda a demanda. En calquera caso, máis que de retardación gustaríame falar de normalización do mercado. Nos últimos anos, a actividade estaba en niveis de marca e a partir de 2008 volveremos a niveis máis acordes coas necesidades do mercado.

Cal cre que é o futuro do sector?

“Nestes momentos, a industria cerámica estrutural española é un referente para o conxunto do sector en Europa”

O sector é optimista por algunhas das razóns que xa habemos ido debullando. En primeiro lugar, porque os produtos cerámicos estruturais responden as necesidades dos consumidores e ás esixencias da nova normativa. Son produtos de calidade e con características sustentables. En segundo lugar, porque a industria investiu en I+D, o que permitiu aumentar a produtividade e tamén a xestión ambiental. Nestes momentos, a industria cerámica estrutural española é un referente para o conxunto do sector en Europa.