Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

En que casos pode o caseiro quedar coa fianza do aluguer?

Se o inquilino non está ao corrente do pago da renda ou das subministracións, o caseiro pode usar a fianza, ou parte dela, para cubrir os gastos
Por Blanca Álvarez 24 de Novembro de 2020
Devolver la fianza del alquiler
Imagen: janeb13

Ao deixar un piso de aluguer e entregar as chaves ao seu propietario, este debe devolver a fianza que se lle entregou no momento de celebrar o contrato. Con todo, como explicamos neste artigo, hai casos nos que o caseiro pode reter parte da fianza (ou por completo). Se o inquilino deixou renda ou subministracións sen pagar ou a vivenda en mal estado, é fácil que non reciba a fianza. Pero tamén pode defenderse e recorrer á xustiza, se o propietario pon escusas para non proceder á devolución.

Devólvese sempre a fianza do aluguer?

A norma é clara. No seu artigo 36, a Lei de Arrendamentos Urbanos sinala que ao asinar o contrato de aluguer é obrigatoria a esixencia e prestación de fianza en metálico en cantidade equivalente a:

  • unha mensualidade de renda no arrendamento de vivendas.
  • dúas mensualidades no arrendamento para uso distinto do de vivenda.

Tamén é a norma xeral, como explica Manuel H. Vilches, director de Vilches Avogados, “que o arrendador debe devolver a fianza ao arrendatario no momento da devolución das chaves”, despois de comprobar que o inmoble se atopa en perfectas condicións, así como que todos os gastos de luz, auga, etc. están saldados.

O caseiro —apunta o avogado— “ten o prazo dun mes para a devolución da fianza” antes de que se empecen a xerar intereses, como sinala o artigo 36.4 da citada lei.

Os motivos para non devolver a fianza

Pode quedar o caseiro co total ou parte da fianza? Si. O propietario pode quedar coa fianza “cando o inquilino incumpra coas obrigacións que derivan do contrato de aluguer”, afirma Iñaki Unsain, principal persoal shopper inmobiliario de Barcelona e presidente da Asociación Española de Persoal Shopper Inmobiliario (AEPSI). En concreto, existen situacións totalmente xustificadas nas que o caseiro pode non devolver a fianza:

? Se o inquilino vaise antes de tempo. É cando o arrendatario abandona a casa “antes de tempo, e sen dar o preaviso legalmente establecido”, aclara Manuel H. Vilches.

? Se o inquilino causa danos na vivenda. Cando existisen danos ou danos causados por neglixencia ou mal uso do piso, o caseiro pode quedar a fianza para arranxar os danos. A regra xeral di que o inquilino debe devolver a casa “tal e como se lle entregou”, pero ás veces é difícil de demostrar. É recomendable —comenta Vilches— incluír fotografías do piso como anexo ao contrato de aluguer, sobre todo en caso de danos, tanto nos elementos fixos (baldosas, paredes, xanelas) como no contido (electrodomésticos, mobles). Así se poderá distinguir entre uso indebido e desgaste.

? Se o inquilino non está ao corrente nos pagos. Cando o arrendatario debe o pago da renda, das subministracións ou de pequenas reparacións que se deban facer polo emprego ordinario da vivenda, é dicir, cando exista algunha débeda co arrendador en relación ao arrendamento.

Devolución fianza del alquilerImaxe: Tumisu

Non me devolven a fianza, podo reclamar ou denunciar?

Se o caseiro utiliza escusas para non devolver a fianza e négase a sentar para falar do tema, “non hai que abandonar”, sinala Unsain. Nestes casos é aconsellable seguir estes pasos:

  • Avisar ao propietario. Hai que presentar ao arrendador un burofax por medio do cal se lle faga chegar a obrigatoriedade que ten de devolver o importe da fianza que se achegou coa firma do contrato de arrendamento. Este trámite é importante, xa que constitúe o medio para deixar constancia do aviso, indican desde Vilches Avogados. Pódeselle explicar que se non restitúe o diñeiro nun tempo determinado (por exemplo, unha semana), darase inicio a accións legais.
  • Acudir a mediación. Algunhas comunidades autónomas posúen un servizo de mediación, polo que, no caso de que a rexión na que se atopa a vivenda teña este servizo, deberase acudir aquí en primeiro lugar antes de presentar demanda. Este servizo de arbitraxe existe, por exemplo, no País Vasco (Bizilagun) ou na Comunidade de Madrid (Consello Arbitral para o Aluguer da Comunidade de Madrid).
  • Recorrer aos xulgados. Se o importe é inferior aos 2.000 euros —a maioría das fianzas non supera esta cantidade—, non fai falta avogado nin procurador. Tan só hai que acudir aos xulgados de primeira instancia co contrato de arrendamento e toda a documentación que probe que existe unha débeda pendente e interpor unha demanda por reclamación de cantidade. A maioría dos expertos aconsella decantarse polo “proceso monitorio“, que é “como un burofax xudicial”, un requirimento que o xulgado envía ao demandado para que abone a cantidade que se reclama ou se opoña nun prazo máximo de 10 días. Se non o fai, a execución iníciase de maneira automática.
Teño que arranxar a casa para recuperar a fianza?

O inquilino é responsable dos danos causados por neglixencia ou mal uso da vivenda. Por tanto, debe facerse cargo das reparacións ocasionadas polo uso e consumo; as pequenas reparacións son ao seu cargo.

Con todo, os expertos indican que, antes de devolver a casa, o inquilino non debe deixala impecable. Por exemplo, no caso da pintura, “o caseiro poderá reter a fianza, se o piso entregouse ben pintado e devólvese pintado doutra cor… Pero se se devolve cun desgaste de pintura normal tras varios anos de uso, será o propietario o que deba arranxalo”.

Se se producen problemas por este tipo de cuestións, haberá que atender a cal era a situación da vivenda ao entregala e cal era a situación ao devolvela. Por iso é recomendable facer un inventario e fotografías da casa “para acreditar cal foi a situación na que se atopaba a vivenda ao recibila e ao devolvela”.