Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estrágase o lavalouzas, paga o propietario ou o inquilino?

Convén especificar todo no contrato, aínda que o habitual é que as pequenas reparacións asúmaas o inquilino e as avarías importantes que non se deban ao mal uso págueas o caseiro
Por Blanca Álvarez 21 de Febreiro de 2021
horno averiado

Poida que vivas nunha casa de aluguer, ou quizais es o propietario dunha vivenda que tes arrendada. En ambos os casos, é fácil que en máis dunha ocasión atopáchesche coa dúbida de quen debe pagar a reparación ou reposición dun electrodoméstico: o caseiro ou o inquilino. Ante pequenas reparacións non caben moitas dúbidas, posto que as adoita asumir o inquilino. Pero si estrágase o forno ou a lavadora, a cousa cambia, posto que o importe da reparación (ou dun aparello novo) é de maior contía. Quen ten que facerse cargo? Como explicamos neste artigo, se o problema non se debe ao mal uso do electrodoméstico por parte do arrendatario, é o propietario quen debe correr cos gastos. Con todo, como hai situacións nas que resulta complicado dilucidar a causa, o máis conveniente é incluír una cláusula no contrato de aluguer.

Quen paga a reparación da billa nun piso de aluguer?

Estrágase unha billa ou a lavadora? Si vives de aluguer e só tes que cambiar o filtro da máquina ou a abrazadera dunha billa, o normal é que che fagas cargo ti. Porque o habitual é que as pequenas reparacións “que sexan consecuencia do desgaste por uso normal e habitual” asúmaas o arrendatario.

Con todo, o caseiro correrá cos gastos de reparación e reposición “cando se trate de avarías que fagan que o aparello non funcione, a condición de que a deterioración non sexa imputable ao arrendatario por mal uso do electrodoméstico”, explica Eduardo Encinar, avogado de Avogados Dereito Inmobiliario.

frigoríficoImaxe: tim & annette

É dicir, en gran medida depende de cando se estraguen ou da causa da avaría:

  • Si un electrodoméstico non funciona pola súa antigüidade, o arrendador terá que repolo ou pagar a factura da reparación que necesite paira alcanzar a súa óptimo rendemento.
  • Si a avaría débese a un uso inadecuado por parte do arrendatario, tería que ser este quen a repare ou repoña.

E si estrágase por causa externa ou avaría interna?

En ocasións, un aparello deixa de funcionar, non por ser antigo nin porque se lle dea un mal uso, senón por avarías internas ou causas externas:

  • Si a avaría interna provén dunha peza que se deteriora con facilidade pola súa utilización e é de fácil substitución, quedaría a cargo do inquilino, “mentres que o arrendador faríase cargo da reparación do resto de avarías”.
  • Si a causa é externa e afecta a unha instalación do inmoble, “o arrendador debe facerse cargo”, explica o avogado José Beltrán, de Seguros City.
  • Si produciuse por unha defectuosa subministración, é o titular da luz, a auga, etc. (xa sexa o arrendador ou o inquilino) quen ten que facerse cargo da avaría e, despois, reclamar á compañía subministradora os custos que soporte.
  • No caso de que a responsabilidade sexa achacable a un terceiro (una pingueira dun veciño, por exemplo, que caia sobre a nosa lavadora e estráguea), serán este ou o seu seguro quen se fagan cargo da reparación.

lavadora Imaxe: Dave Kennard

Negociar o suposto entre inquilino e caseiro (e incluílo no contrato)

Una opción cada vez máis estendida —e moi aconsellable— é negociar esta circunstancia e, por suposto, incluíla nos contratos. Como sinala Eduardo Encinar, é habitual “incluír nos contratos de arrendamento una cláusula específica”. E, en virtude desta, páctase que o arrendatario é o responsable de asumir ao seu cargo as pequenas reparacións, así como ten o deber de conservar en bo estado do mobiliario e electrodomésticos que se cedan xunto coa vivenda.

Incluíndo esta cláusula evítanse moitos conflitos, xa que no momento que haxa una avaría ou rotura, poderíase acudir ao contrato de arrendamento paira comprobar quen se fai cargo da reparación ou da reposición. O avogado insiste na importancia de especificalo todo, xa que nos contratos é común que se faga referencia a que talles circunstancias “atenderanse conforme ao que marque a lexislación”. Se esta fose a situación, en caso de non chegar a un acordo respecto de sobre quen recae a responsabilidade, “non queda máis remedio que acudir á lexislación”.

A importancia de ter seguro

Xa sexas inquilino ou propietario, é importante ter un seguro que che cubra estas circunstancias. Se o tes, o primeiro que hai que facer en caso dunha avaría é “comprobar se a avaría producida está cuberta por algunha das garantías da póliza”, sinala José Beltrán, de Seguros City. Importante! Non só hai que mirar se a incidencia está cuberta. Tamén é esencial “si non se produciu algunha das causas de exclusión especificadas na póliza” (como poden ser o mal uso intencionado ou a antigüidade do electrodoméstico). Como en calquera contrato, hai que prestar especial atención á letra pequena da póliza e ter en conta que “cada aseguradora marca as súas normas á hora de cubrir un sinistro”, indica.

  • Se a póliza cobre a avaría, o seguro enviará a un operario paira arranxar o dano ou reembolsará o importe da factura da reparación.
  • Se non está cuberta, poida que si estea cuberta a reclamación da mesma ao causante a través do servizo de asistencia xurídica proporcionado pola aseguradora.