Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Facenda ingresará 232 millóns de euros anuais polo recorte na dedución por vivenda habitual

A medida afectará a partir de xaneiro de 2011 a uns 323.000 contribuíntes
Por EROSKI Consumer 12 de Xaneiro de 2010

O recorte a partir de 2011 da dedución por vivenda habitual no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF), que afectará a 323.000 contribuíntes, suporá para o Ministerio de Economía e Facenda uns ingresos de 232 millóns de euros anuais. Calcúlase que ese será unha dos impactos recadatorios das medidas tributarias contidas no anteproxecto de Lei de Economía Sustentable.

A dedución por adquisición de vivenda habitual modificarase a partir de xaneiro de 2011. Desde ese momento, limitarase ás rendas inferiores a 24.107,20 euros. Cando a base impoñible sexa inferior a 17.707,20 euros, manterase a situación actual, o que permite unha dedución en cota do 15% das cantidades pagas nun ano, cun límite de 9.040 euros ao ano. Entre os 17.707,20 e os 24.107,20 euros de base impoñible aplicarase unha redución gradual de forma lineal.

A mellora da redución das rendas do arrendamento a partir de 2011, que pasa do 50% ao 60%, afectará a 702.000 contribuíntes e terá un custo para a Facenda Pública de 85 millóns de euros; mentres que se realizará a equiparación fiscal da dedución por aluguer respecto da dedución por compra de vivenda. Desde o 1 de xaneiro de 2011, o arrendatario poderíase deducir o 10,05% dos pagos de aluguer ata un máximo de 9.040 euros se a súa renda é inferior a 17.707 euros. Entre 17.707,20 e 24.107,20 euros reducirase de forma gradual a base da dedución, mentres que os contribuíntes con bases impoñibles superiores a 24.107,20 euros non poderán aplicarse a dedución. Esta medida beneficiará a 302.000 contribuíntes e as arcas públicas deixarán de ingresar por iso uns 20 millóns de euros, segundo calcula Facenda.

A nova dedución no IRPF por obras na vivenda habitual, pevista tamén no anteproxecto de Lei de Economía Sustentable, beneficiará a catro millóns de contribuíntes segundo as estimacións do Goberno, que prevé unha diminución de ingresos de 1.200 millóns de euros. Establécese unha nova dedución no IRPF do 10% para as obras relacionadas coa eficiencia enerxética, o uso da auga ou a adaptación a persoas con mobilidade reducida que se realicen nas vivendas antes do 31 de decembro de 2012. A base anual máxima de dedución será de 3.000 euros e estará limitada en función da base impoñible do contribuínte. Seguiranse os mesmos tramos establecidos na dedución por compra de vivenda habitual. Ademais, o límite máximo plurianual por vivenda será de 10.000 euros.