Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Formas alternativas para vivir de aluguer

Alugar unha habitación ou compartir piso imponse como solucións idóneas ante a imposibilidade de arrendar unha vivenda en solitario
Por José Ignacio Recio 19 de Decembro de 2013
Img salon casa hd

Hai moitas maneiras de vivir de aluguer, sen importar que sexa unha familia, catro estudantes ou calquera novo modelo de convivencia. Os pisos compartidos, a reserva dunha soa habitación ou a agrupación de varios demandantes de vivenda imponse entre os traballadores cuxo salario non chega para vivir pola súa conta con certa folgura. Nesta reportaxe detállanse estas alternativas, así como o recurso de alugar un micropiso ou o de acceder á Renda Básica de Emancipación.

Vivir nunha habitación alugada

A crise económica ha disparado o número de alternativas para que os cidadáns poidan dispor dunha vivenda a un prezo alcanzable. Todas parten do aluguer como réxime de ocupación, pero importan novos modelos de convivencia onde os pisos compartidos ou a reserva dunha soa habitación imponse.

Para constatar esta tendencia basta con ir ás cifras que pon de manifesto que o número de casas que ofrecen habitacións en réxime de aluguer incrementouse nun 150% durante os últimos meses, segundo o portal inmobiliario idealista.com.

Os inconvenientes de vivir nunha habitación alugada son a limitación de espazo e compartir as estancias comúns con outras persoas

Este modelo implantouse como unha das solucións máis requiridas para buscar vivenda, sobre todo no caso dos mozos que desexan emanciparse e non poden optar por outras fórmulas máis satisfactorias debido ás súas carencias económicas. Ao arrendar unha habitación por cantidades módicas poden dispor de espazo propio para desenvolver a súa vida. O prezo, que se formaliza a través dun acordo entre ambas as partes, polo xeral non sobe de 150 euros ao mes.

No entanto, o aluguer de habitacións regúlase mediante o código civil, e a duración será a que se pacte no contrato, sen prórroga posible por parte do inquilino. Ao redactarse o contrato deberá figurar o dormitorio que ocupará, o importe e a forma de pago, a duración do contrato e os servizos aos que teña dereito (cociñas, salón, teléfono, Internet, etc.).

Como principais inconvenientes desta alternativa destacan a limitación de espazo e o feito de compartir as estancias comúns con outras persoas.

Micropisos

Outra opción de aluguer é decantarse polos pequenos pisos, de entre 15 e 25 metros cadrados, moito máis alcanzables para as economías máis axustadas. Aínda que a oferta é inferior á doutro tipo de vivendas, o desembolso será tamén moito menor. Este tipo de casas, difícil de detectar na actual oferta inmobiliaria, está repartido por todas as provincias españolas, xa sexa en réxime de aluguer ou en venda.

A súa principal desvantaxe é o seu mínimo tamaño, apto tan só para unha persoa. É habitual que supoña unha alternativa “ponte”, ata que se consegue unha opción mellor para vivir.

Pisos compartidos

Non quedan aquí as propostas para abaratar a ocupación dunha vivenda, xa que outro modelo polo que se poden decantar os demandantes é o agrupamiento de varias persoas para axuntar esforzos e poder afrontar o aluguer dunha casa ampla e con mellores servizos por menos diñeiro.

Para lograr estes obxectivos, os anuncios en prensa, nos farois e semáforos e en centros educativos son as ferramentas preferidas polos usuarios para recrutar novos “compañeiros” cos que convivir.

Os inquilinos son, case sempre, novos, estudantes ou persoas co seu primeiro emprego que non se coñecen entre si. Mesmo desde as administracións locais poténciase esta forma de aluguer ao desenvolver programas de pisos compartidos para mozos. Pero na actualidade, están a sumarse divorciados, desempregados ou traballadores con salarios baixos.

Renda Básica de Emancipación

Outra alternativa da que dispoñen os mozos para acceder á súa propia vivenda é acollerse á Renda Básica de Emancipación.

Os requisitos para acceder a esta axuda son que os demandantes teñan entre 22 e 30 anos e dispoñan duns ingresos inferiores a 22.000 euros. A duración máxima é de catro anos.

Aínda que parecía que estas axudas ían eliminarse como consecuencia dos recortes en gastos sociais, ao final decidiuse mantelas, e o Ministerio de Fomento destinará 40 millóns á Renda Básica de Emancipación en 2014 para que os mozos poidan independizarse.

Albergues sociais

O albergue é un establecemento para aloxamentos de carácter temporal e no que teñen cabida persoas en situación de exclusión social, sen fogar ou que presenten algún tipo de emerxencia social. Proporciónaselles aloxamento e manutención, aínda que por un período de tempo limitado, sen ningún custo. No entanto, non pode ser un lugar de residencia permanente e require dunhas mínimas normas de convivencia entre os aloxados.

A maioría de administracións públicas, pero sobre todo as autonómicas e locais, prestan este servizo social. Estes centros contan con dormitorios específicos para homes e mulleres, pero tamén con outros servizos complementarios como os de orientación e asesoramento, hixiene persoal ou de alimentación, entre os máis destacados.