Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Garaxes e trasteiros como anejo inseparable da vivenda

O imposto sobre o valor engadido é menor si se escritura todo xunto
Por mediatrader 2 de Setembro de 2003

Á hora de comprar una vivenda, ás veces, inclúese no prezo global e incluída no mesmo a adquisición de garaxes e trasteiros como anejos inseparables. Iso obedece, por regra xeral, a cuestións fiscais dado que, por exemplo, paira vivenda libre nova o IVE que hai que abonar é do 7% sobre a base impoñible que inclúe tamén o valor do trasteiro e garaxe. Se se optase por escriturar estes últimos de forma separada á vivenda, o imposto que habería que pagar sería do 16% sobre o valor atribuído aos mesmos, mentres que pola vivenda tan só pagaríase o 7%. É dicir, o aforro pode ser importante.

O problema radica en que, desde un punto de vista rexistral, se se escritura de forma conxunta vivenda e as súas anejos, causan todos eles una única leira rexistral. Ou sexa, un todo indivisible. Agora ben, se se opta pola escrituración independente de cada un dos elementos, cada un deles considerarase como una leira independente e implicará a apertura dun folio rexistral distinto.

Que consecuencias prácticas pode implicar o outorgar escritura pública dunha ou outra forma? Fundamentalmente a imposibilidade de vender, por exemplo, una das prazas de garaxe adquiridas como anejo inseparable, se previamente non se realiza una operación denominada “segregación”. Desta forma dotarase ao garaxe da condición de leira rexistral independente, segregándolo do conxunto indivisible da vivenda e o trasteiro polo que accedera ao Rexistro da Propiedade. A operación da segregación leva como é obvio gastos notariais, rexistrais e fiscais.

Entón, que fórmula de escrituración resulta máis conveniente? Depende das circunstancias concretas da adquisición. Así, se o propósito é o de manter o investimento durante un período importante de tempo, o lóxico é que se escrituren os garaxes e trasteiros como anejos inseparables á vivenda. Agora ben, se a compra ten como obxecto o dun investimento a curto ou medio prazo, neste caso, se mesmo se adquiriu máis dunha praza de garaxe, o máis fácil resulta escriturar de forma independente cada un dos elementos, xa que iso facilitará a venda individualizada. No entanto, é esta una decisión que ha de tomarse con certa precaución, e en atención ás circunstancias do mercado no que se atopa o inmoble adquirido.

Paira finalizar, se a compra realizouse coa intención de ocupar a vivenda e as súas anejos por un período de tempo importante, convirá a escrituración conxunta. En caso contrario haberá que sopesar as circunstancias concretas. Hai que ter en conta que, en moitas cidades, existe xa un claro problema tanto de aparcadoiro libre na rúa como de necesidade de espazo paira gardar obxectos non ubicables nas vivendas: bicis, roupas, etc. Por iso, desprenderse individualmente de garaxes ou trasteiros pode levar problemas á hora de vender una vivenda principal que foi desposuída de parte das súas prestacións.