Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecarse paira construír una casa

As hipotecas de autopromoción concédense en entregas parciais contra certificacións de obra e adoitan financiar até o 80% do valor de tasación
Por Ernesto Cruz 26 de Decembro de 2007

Demasiado grande, moi pequena e moi cara, a cociña é antiga, o baño moi escuro… Atopar a casa ideal é una tarefa imposible paira moitas persoas por multitude de razóns, a principal é que a relación calidade-prezo non convence; 300.000 euros por 70 metros cadrados convida a que moitas familias reflexionen si por ese diñeiro non se poden construír una casa de case 200 metros. Polo momento, esta é una opción cada vez máis utilizada como segunda vivenda. O financiamento neste tipo de modalidade tamén ten as súas particularidades e aínda que os pasos que se adoitan seguir paira dispor dunha vivenda en propiedade sexan en principio os mesmos: pedir una hipoteca, comprar a casa e ocupala… a orde dos factores non sempre é este. Quen opten por construírse una casa ao seu gusto nalgún terreo da súa propiedade poden beneficiarse das vantaxes que ofrecen as hipotecas de autopromoción ou de autoconstrucción, un produto financeiro que xa ofrece a maioría de entidades bancarias no noso país, aínda que estas concédense en entregas parciais contra certificacións de obra, que deben ser asinadas polo arquitecto de acordo a un proxecto taxado, e non na súa totalidade, como ocorre na compra dun piso comercializado por unha promotora.

Entregas parciais

As hipotecas concedidas paira financiar a construción dunha casa entréganse parcialmente, e segundo vai transcorrendo a obra vanse facendo abonos na conta do titular, a medida que se incrementa o valor da súa propiedade. O propietario pode así facer fronte aos gastos periódicos que implica a autopromoción dunha casa (a compra do terreo, os honorarios do arquitecto e os do aparellador, o contrato coa construtora, as licenzas urbanísticas, as escrituras…). O banco non pagará nunca directamente á empresa construtora. Paira efectuar os pagos, o titular deberá autorizalo, segundo unha cláusula destinada a protexer os seus intereses fronte aos posibles abusos ou incumprimentos que puidesen darse por parte da construtora.

Estas hipotecas non teñen por que ter cotas de amortización do préstamo, e pódense contratar con todas as modalidades financeiras que ofrece o mercado

Outra característica propia deste produto son os períodos de carencia. Do mesmo xeito que se entrega o diñeiro a medida que se efectúan as obras, só se pagan intereses polo diñeiro do que se foi dispondo. Mediante este sistema, durante a construción da vivenda só se adoitan pagar os intereses. Ao final do período de carencia procederase a iniciar a amortización mensual do capital debido, coma se dunha hipoteca tradicional tratásese..

É posible que o valor do terreo non sexa suficiente paira acceder ao préstamo que se solicitou, polo que xeralmente esixiranse máis garantías ao titular, como avais ou, mesmo, chegar a hipotecar outra propiedade. Nestes produtos non ten por que haber cotas de amortización do préstamo. Ademais, estas hipotecas deben poder contratarse con todas as modalidades financeiras que ofrece o mercado: a tipo variable, mixto ou fixo.

Documentación necesaria

Paira poder beneficiarse das hipotecas específicas paira a construción dunha nova vivenda, o usuario deberá cumprir una serie de requisitos e achegar a documentación necesaria:

  • Ser propietario dun terreo urbanizable. Paira certificalo, terá que presentar ante a entidade bancaria a escritura da parcela obxecto de edificación e a nota simple actualizada do Rexistro da Propiedade.
  • Entregar o proxecto de obra, que debe incluír una memoria detallada das calidades da construción. Este proxecto debeullo facilitar o seu arquitecto e ten que estar visado polo seu colexio profesional.
  • Ademais do plan de obra, tense que presentar á entidade bancaria un orzamento técnico da compañía que vai construír a vivenda. Este pode estar, á súa vez, formado por varios orzamentos parciais, como o de obra civil, o de fontanaría ou o do sistema de electricidade.
  • A licenza de obra concedida polo concello tamén é imprescindible paira poder obter un crédito deste tipo.

Estes son os documentos que se necesitarán, ademais da documentación de carácter xeral paira calquera operación, como a identificación persoal Documento Nacional de Identidade (DNI), Número de Identificación Fiscal (NIF) ou cartón de residente e a información económica (últimas nóminas e declaración da renda dos últimos anos). No caso de que o propietario do terreo sexa una persoa casada, e si a hipoteca constitúese sobre o domicilio habitual, precisarase o consentimento de ambos os cónxuxes.

Condicións máis duras

A maioría das entidades bancarias xa ofrecen múltiples produtos paira este tipo de vivendas nun mercado cada vez máis competitivo. O importe máximo que se adoita financiar chega até o 80% do valor de tasación, calculado sobre o prezo taxado do terreo, do solar, do estado actual da obra ou do proxecto definitivo, segundo os casos.

En xeral, a contratación é máis cara que a dunha hipoteca tradicional. Os bancos adoitan cobrar comisións de apertura e cancelación máis elevadas, polos maiores gastos de tramitación que ten este produto, e tamén se produce un encarecemento do diferencial aplicado sobre o índice de referencia elixido, polo maior risco paira as entidades de que a obra non se finalice.

As comisións de apertura e cancelación son máis elevadas que nas hipotecas ao uso polos maiores gastos de tramitación

A duración do préstamo non adoita exceder os 35 anos, aínda que estas condicións poden variar dependendo de cada entidade. Una delas é o Banco Pastor, que ofrece un crédito online de autopromoción cun tipo de interese equivalente ao Euribor + 0,33 e un período de carencia de 24 meses. Pola súa banda, a Hipoteca Autoconstrucción de Banesto estira o período de carencia ata que a casa estea construída, e permite financiar tamén os anexos da vivenda como o trasteiro ou o garaxe, así como a compra do chan sobre o que se vai a edificar.

Halifax pon como condición que o contratante sexa propietario dun terreo libre de cargas para que se poida beneficiar dun crédito cun tipo de interese do Euribor + 0,75. Mentres, o Préstamo Autopromotor de Caixa Madrid estende o seu ámbito de actuación á rehabilitación da vivenda, ofrece un período de carencia de tres anos e 20 anos máis paira amortizar o préstamo. Establece a cantidade financiada até o 85% do valor do investimento, incluída a adquisición do solar.