Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas: a casa como única garantía

Ao asinar unha hipoteca non se compromete ningún outro ben do titular do crédito
Por José Ignacio Recio 21 de Agosto de 2011
Img hipoteca
Imagen: Images_of_Money

Hipotecas bonificadas, vinculadas ao grao de relación coa entidade e de cota blindada son os modelos elixidos polas entidades de crédito nuns momentos en que a demanda deste tipo de produtos descendeu de modo notable como consecuencia da crise económica. Pero o que ata agora non se desenvolveu era a creación dun crédito hipotecario que tivese á vivenda como única garantía, sen comprometer outros bens do cliente.

Responder coa casa

O número de hipotecas concedidas sobre vivendas situouse en maio en 37.619, o que supón un retroceso do 32,2% con respecto ao mesmo mes de 2010, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE).Con este dato, complétase un ano de caídas interanuais nos créditos constituídos para a adquisición dunha vivenda. Para dinamizar o mercado inmobiliario -e o seu inxente stock de vivendas-, os bancos tratan de brindar produtos hipotecarios con condicións vantaxosas. Un deles, novidade no mercado, é a Hipoteca Sen Máis de Bankinter, un préstamo referenciado ao Euribor con revisións anuais e que aplica un tipo fixo durante o primeiro ano do 4%.

No entanto, o prezo final depende en gran medida da contratación de produtos como seguro do fogar, seguro de vida e conta nómina ou unha conta profesional. Ademais, aplica comisións de apertura (0,5%) e de amortización total ou subrogación a outra entidade (do 0,5% o primeiros cinco anos, e os restantes do 0,25%). Este produto, destinado a novas hipotecas, financia o 80% do valor de tasación da vivenda habitual que hipoteca.

As súas condicións melloran se aumenta a vinculación co banco

O seu prazo máximo é de 40 anos, pero só para persoas de ata 35 anos no momento de contratar a hipoteca. Se se pasou esta idade, a data límite é de 35 anos. Pódese contratar para importes desde 30.000 a 600.000 euros. Polo que se refire a a amortización, realízase a través de cotas mensuais constantes que comprenden parte de devolución de capital e parte de intereses. Estas cotas poden ser mensuais, bimensuais, cuadrimestrais ou semestrais. A cota permanece constante durante o ano, só modifícase cando se revisa o tipo de interese e volve permanecer sen cambios durante o seguinte ano.

Dadas as súas características, na súa concesión residirá o maior problema. Porque é previsible que só se conceda a perfís con gran capacidade de pago, con obxecto de evitar problemas de morosidade e falta de pagamentos.

Hipotecas bonificadas

Esta é de momento a única modalidade neste tipo de créditos hipotecarios. A maioría de entidades o que brinda son produtos hipotecarios bonificados. A medida que aumenta o grao de fidelización do cliente coa entidade, melloran as condicións.

Son numerosas as entidades que aplican aos seus clientes descontos no tipo de interese en función da súa vinculación. Destacan as hipotecas dos bancos Pastor (Hipoteca Bonificada), Bankia (Hipoteca Cota Cero Bonificada), Openbank (Hipoteca Open) ou Sabadell (Hipoteca Bonificada). Tamén teñen créditos hipotecarios vantaxosos para cleinrtes cuxa nómina ou recibos estean domiciliados diversas caixas: Caixa Laboral, Sa Nostra, Caixa Navarra, e Unicaja, entre outras.

Cota blindada

Outra opción é a fórmula de cota blindada, que consiste nunha hipoteca de tipo variable pero cuxa cota mensual é a mesma ao longo da vida do préstamo (10, 20, 30…anos), con independencia de que o tipo de interese suba ou baixe.

Trátase dun produto dirixido sobre todo a quen valoran máis a certeza dunha cota constante que un tipo inicial atractivo ou un prazo definido. Tamén é moi útil para as persoas en cuxas previsións estea o feito de que as súas cotas se poidan elevar nos próximos meses. Neste caso, serían unha vía idónea para protexerse da subida de tipos.

Os portais inmobiliarios dos bancos

Con numerosas vivendas no seu haber, na súa gran maioría procedentes de embargos, os bancos tentan desfacerse delas mediante todo tipo de estratexias. Así, melloran de maneira notable as condicións dun destes créditos se se fai sobre unha vivenda a través dos seus portais inmobiliarios.

Financian ata o 100% do prezo de adquisición máis os gstos de compra, e aplican un Euribor + 0,50%. A comisión de apertura é do 0,50% e o seu prazo de amortización de ata 40 anos.