Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas con dación en pago

O importe deste préstamo debe destinarse á adquisición da vivenda habitual e alcanza un máximo do 60-80% sobre o valor de tasación do inmoble
Por José Ignacio Recio 22 de Abril de 2013
Img billetes 500

“Entrega a túa vivenda e salda a débeda co banco”. Esta é a filosofía básica na que se resume a dación de pago, unha das tradicionais reivindicacións das asociacións de afectados os desafiuzamentos. Algunhas entidades crearon hipotecas con dación en pago, que limitan a responsabilidade do debedor ao inmoble que se tomou como garantía. Un dos requisitos para acceder a esta proposta de financiamento inmobiliario é que o importe do préstamo destínese á adquisición de vivenda habitual. Ademais, esta cantidade debe ser como máximo de entre o 60% e o 80% sobre o valor de tasación do inmoble, e o titular do produto, unha persoa física con residencia en España.

Créditos con dación en pago

A dación en pago é unha práctica que permite aos hipotecados saldar a débeda que contraeron co banco ou caixa de aforros ao entregar a súa vivenda, sen ter que asumir os pagos orixinados pola contratación deste produto financeiro. Esta posibilidade enfróntase ao feito de que non está regularizada en España, xa que o artigo 140 da Lei Hipotecaria establece que un banco e un cliente que pide un préstamo poden pactar a liquidación da hipoteca coa entrega da casa, aínda que esta opción só pódese formalizar se a entidade de crédito faino de forma voluntaria, e non están obrigados a cumprilo. Este é o principal problema ao que se enfrontan para que a súa regularización sexa xeneralizada en todo o sistema bancario español.

As hipotecas con dación en pago limitan a responsabilidade do debedor ao inmoble que se tomou como garantía

Hoxe, algunhas entidades bancarias -moi poucas- decidiron actualizarse e, como principal novidade da súa oferta, incluíron para os seus clientes créditos hipotecarios con dación en pago. Este produto, que se caracteriza sobre todo porque limita a responsabilidade do debedor ao inmoble que se tomou como garantía, rompe coa habitual esixencia que obriga aos titulares dun préstamo con garantía hipotecaria a responder con todos os seus bens pola débeda xerada.

Ao estar limitada a responsabilidade do cliente nesta clase de produtos, permítese que, en caso de producirse falta de pagamentos, poida saldarse a débeda coa simple entrega das chaves do piso, sen reclamar nada con respecto ao seu patrimonio, se esa dación leva a efecto.

Este tipo de créditos hipotecarios conta cun prazo máximo de amortización de ata 40 anos, aínda que polo xeral ten unhas condicións económicas máis esixentes que as doutros produtos hipotecarios máis tradicionais.

Diferenzas con outras hipotecas

Este sistema para saldar a débeda co banco ou caixa presenta uns acenos de identidade tan particulares, que o diferencia doutras fórmulas de financiamento máis ou menos convencionais. Son as seguintes:

 • Son préstamos destinados en exclusiva para a vivenda habitual, nunca para segundas residencias.

 • Non se financia máis que entre o 60% e o 80%, segundo os casos, do valor total da vivenda.

 • Se se opta por esta modalidade desde outras propostas hipotecarias, será requisito imprescindible que todos os membros da unidade familiar carezan de rendas do traballo ou por actividades económicas.

 • Para acceder a esta clase de préstamos hipotecarios, tamén será necesario que os membros da unidade familiar non teñan outros bens ou dereitos patrimoniais suficientes cos que facer fronte á débeda contraída.

A oferta de hipotecas con dación, aínda escasa

As entidades de crédito que decidiron incluír este tipo de hipotecas na súa oferta actual non son moi numerosas e, de momento, limítanse a propostas moi limitadas e puntuais.

 1. Unha delas é a que desenvolveu Bankinter baixo a denominación de “Hipoteca sen máis”, un crédito de responsabilidade limitada que permite a dación en pago e que implica un financiamento para a vivenda habitual. Aplícase un tipo de interese do 4,50% durante un período de 12 meses, para despois referencialo ao euribor a un ano + 3%. Unha das súas particularidades é que non se require un avalista e o financiamento máximo é similar á doutras hipotecas “sen dación de pago”, do 80% sobre o valor do piso.

  Outra das súas premisas é que o capital mínimo a financiar é de 30.000 euros, cun prazo de amortización de ata 40 anos. Este novo produto contempla comisións de apertura do 1%, devolución total do 5% o cinco primeiros anos e 0,25% os restantes e, por último, de subrogación do 0,50% o cinco primeiros anos e 0,25% os restantes. É un produto vinculado, xa que para acceder a el é necesario a domiciliación da nómina e a contratación dun seguro de fogar e outro de vida.

 2. Bankia, pola súa banda, está a desenvolver esta estratexia de “dación en pago voluntaria” para finiquitar o total do préstamo nos casos excepcionais en que os clientes non dispoñan ingresos nin bens para apoiar o seu compromiso. Tamén contempla outras opcións, como os alongamentos dos prazos ou novos sistemas de amortización, con períodos de carencia ou cotas crecentes, entre outras propostas.

 3. O Banco Santander tamén aplica este sistema para os clientes que se atopen en situacións excepcionais. Ademais, engadiu unha moratoria do pago do capital durante tres anos, sen modificar as condicións financeiras e co permiso de alongar o prazo ás familias que visen reducidos os seus ingresos ou nas que un dos membros atópese en paro .

 4. CatalunyaCaixa informou tamén de que ofrecerá aos seus clientes hipotecarios en risco de exclusión un aluguer social de dous anos tras a dación.

Vantaxes e inconvenientes das hipotecas con dación en pago

Como calquera tipo de hipoteca , contratar un modelo con dación en pago leva unha serie de vantaxes, pero tamén inconvenientes que é preciso valorar para comprobar se se está ante un produto que poida ou non achegar certas prestacións.

 1. A favor:

  • É unha boa solución para as economías domésticas máis débiles, que soportan o peso da crise económica en España (desempregados, familias en exclusión social, etc.).

  • Con só entregar as chaves do piso, permiten saldar coa entidade de crédito o que se debe, sen asumir as débedas contraídas.

  • A posta en marcha destes produtos hipotecarios pode reducir de maneira notable o número de desafiuzamentos, e diminuír tamén os custos xudiciais.

 2. En contra:

  • Non están destinadas a todos os perfís de usuarios, e só tería acceso a este produto unha porcentaxe moi limitada de clientes necesitados.

  • Poderíase xerar, en opinión dos reitores das entidades financeiras, un encarecemento das hipotecas en forma de intereses máis altos e elevadas comisións.

  • O problema de fondo non se resolve e segue latente: moitas persoas non poden abonar a hipoteca nos seus prazos correspondentes.