Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas para a túa segunda vivenda

A estratexia para conseguir unha hipoteca para outra casa pasa por ter uns aforros mínimos e contratala baixo un prazo de amortización menos elevado e sempre coa nómina por diante
Por José Ignacio Recio 30 de Outubro de 2015
Img hipotecas vivienda segunda
Imagen: violetkaipa

A compra dunha segunda vivenda está presente na oferta hipotecaria dos bancos a través duns produtos máis restritivos en canto a financiamento e prazos de amortización. Como consecuencia diso, haberá que contar cunha bolsa de aforro mínima para formalizar a operación e estar disposto a devolver o préstamo en menos tempo. Tamén se pedirán outras condicións, como domiciliar a nómina e os principais recibos domésticos. Quen queiran unha hipoteca para a súa segunda casa, neste artigo non só descubrirán as súas particularidades senón entre que propostas hoxe en día pódese elixir.

Imagen: violetkaipa

Hipotecas para a túa segunda vivenda: como son?

Ante a pouca rendibilidade que ofrecen os produtos bancarios destinados ao aforro, e as dúbidas que xeran os mercados bolsistas, non é de estrañar que moitas familias aproveiten esta situación para comprarse unha segunda vivenda para pasar as vacacións e gozar do seu tempo libre ou outras motivacións. Para satisfacer a súa demanda, as entidades incluíron na súa oferta unha serie de hipotecas que teñen en conta este detalle.

  • Hipotecas para unha segunda casa. Mostran diferenzas substanciais con respecto aos fogares habituais, pero non no tipo de interese que aplican, que é o mesmo, senón nas súas condicións. Os prazos de amortización que levan son máis breves, ao redor de 25 anos, e o financiamento rebáixase con respecto aos créditos para a primeira vivenda ata o 75% do seu valor de tasación.
  • Ligadas a outros produtos. Outra característica que achegan é que na maioría de casos comercialízanse baixo bonificacións no seu tipo de interese, sempre que haxa maior vinculación coa entidade. Esta estratexia comercial pasa por domiciliar a nómina e os principais recibos domésticos (luz, auga, gas, etc.), contar con actividade nos cartóns, e por último, subscribir unha gama de seguros (fogar e vida, sobre todo).

Cales poden contratarse?

Hipoteca Santander está entre as propostas desenvolvidas para satisfacer a demanda de adquisicións de segunda residencia. Comercialízase baixo un tipo de interese variable do 1,25% e débense cumprir certas condicións: entre elas, domiciliar a nómina ou pensión (por valor a partir de 2.000 euros), vincular tres facturas domésticas ao trimestre, uso habitual de calquera cartón de crédito ou débito da entidade e ter contratado e domiciliados os seguros de vida e fogar. Poderá financiarse o 70% da vivenda a 25 anos.

Outro crédito hipotecario que admite esta posibilidade é a Hipoteca Laranxa de ING Direct, cuxa principal achega é que está confeccionada sen ningunha comisión. Ofrece financiamento por ata o 75% do seu valor de tasación, cun mínimo de 50.000 euros. Contempla un prazo de amortización, cun mínimo de 9 e un prazo límite de 40 anos. Comercialízase sen cláusula adoito, é dicir, se os tipos de interese baixan, os seus demandantes beneficiaranse desa baixada sen ningún límite prestablecido.

A hipoteca que presenta Openbank engadiuse á oferta presentada polos bancos. Está referenciada ao euribor + 1,25%, cun tipo de interese variable do 1,87%, se se cumpren certas condicións: domiciliación da nómina (a partir de 2.000 euros) e recibos domésticos, vinculación cos seus cartóns e contratación do seguro de multirrisco para o fogar. De non ser así, elevaríase ata o 2,25%. Non presenta comisión de apertura e xera un prazo para a súa devolución de ata 25 anos.

Oficina Directa ofrece a Hipoteca Segunda Vivenda. Financia ata o 80% do prezo de compra, que está vinculada ao euribor + 1,25%, con bonificación do 1%. O tipo de interese é variable, ao 1,86%. Para aceptar esta proposta esixirase contratar outros produtos e servizos financeiros (domiciliación da nómina, seguros de fogar e vida…). Os ingresos deberán ser superiores a 4.000 euros. Está exenta de comisións de apertura e estudo por un importe máximo de 600.000 euros e un prazo máximo de 30 anos para devolvela.

E se non paguei a primeira vivenda?

Este escenario preséntase con frecuencia entre os demandantes desta clase de produtos: faltan poucos anos para finiquitar a hipoteca e as familias teñen a necesidade (ou a oportunidade) de comprarse unha nova vivenda para pasar as súas vacacións. Que poden facer? Dispoñen de dúas alternativas para solucionar este problema e, desta forma, facer fronte á nova operación.

  • Contratar un novo préstamo: en primeiro lugar, se as condicións son favorables para os seus intereses, poderá formalizarse un novo crédito para satisfacer esta demanda, sempre que reúnan as condicións esixidas para formalizar a adquisición.
  • Ampliar a vixente hipoteca: outra estratexia pasaría por estender a xa contratada para conseguir a nova compra inmobiliaria, a través dunhas condicións que poderán variar en función das características e condicións da segunda casa.