Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas: seguros obrigatorios

O seguro de fogar é o único esixible por lei ao asinar un contrato hipotecario
Por Carlos Astorelli, Laura Sali 11 de Abril de 2012
Img piso segundamano
Imagen: joanneconlon

De todos os produtos que os bancos asocian ás súas ofertas de créditos hipotecarios (seguros, plans de pensión, domiciliacións ou cartóns), é habitual pensar que os seguros son un requisito esixible por lei para a concesión do crédito. Con todo, a Lei Hipotecaria só pon como condición contratar un seguro de fogar que ofreza a cobertura básica contra inundación, incendio ou terremoto.

Seguro obrigatorio?

A firma dunha hipoteca é, para as entidades financeiras, un momento propicio para realizar a maior cantidade de negocios posibles co cliente. Por iso, nas súas ofertas asocian a aprobación dun crédito que teña unha determinada taxa de interese, prazo de amortización, etc., á contratación doutros produtos.

Os seguros poden deixar atado ao cliente a un produto caro e innecesario

Os menos nocivos desde o punto de vista do risco en que pode verse envolvido o cliente son as domiciliacións de recibos bancarios e nóminas ou a adquisición dalgún cartón de crédito ou débito. Aínda que haberá que mirar moi ben os custos finais nestes casos, este tipo de produtos poden resultar máis asumibles pola súa utilidade e pola comodidade de operar cun só banco.

Non ocorre o mesmo cos seguros, que poden deixar atado ao cliente a un produto caro e innecesario desde o punto de vista das condicións legais de acceso ao crédito.

Seguro contra incendios, obrigatorio

Segundo a Lei de Regulación do Mercado Hipotecario e as normas que a desenvolven, o único seguro obrigatorio para subscribir unha hipoteca é o de incendios . Isto quere dicir que a entidade que outorga o crédito debe esixir que o hipotecado demostre a adquisición dun seguro deste tipo sobre a vivenda hipotecada, pero isto non lle concede o dereito de obrigar ao seu cliente a adquirir devandito seguro na propia entidade ou nalgunha aseguradora asociada.

A cobertura á que fai referencia a lei impón o resgardo deste seguro sobre o continente, isto é sobre a casa, sen necesidade de incluír nin chan, nin contido. O importe do seguro que se contrate calcularase sobre a base do “valor a efectos do seguro” que consta na tasación.

A obrigatoriedade do seguro de danos vén imposta por dotar de seguridade ao cliente, pero tamén pola propia necesidade das entidades financeiras de utilizar estes préstamos e créditos hipotecarios como cobertura dos bonos hipotecarios emitidos por elas. Desta maneira, os riscos mínimos que deben estar cubertos son o de incendio e explosión, e o de continxencias naturais como treboadas ou terremotos.

Renunciar aos seguros innecesarios

É frecuente crer que o seguro do fogar e o de vida son os obrigatorios ao contratar o crédito hipotecario. O mesmo pode suceder cos seguros que din protexer ao cliente da subida do euribor. Pero nun e outro caso, sempre é posible renunciar aos seguros contratados “por erro” se se comproba descoñecemento ou engano por parte da entidade. O trámite será sinxelo en función de que na oferta estea vinculado o tipo de interese.

Si é legal por parte das entidades financeiras bonificar o tipo de interese de acordo aos produtos adicionais contratados. Na escritura estipúlanse unha serie de descontos no diferencial aplicado asociados a estes produtos. Desta maneira, unha hipoteca a euribor máis o 1% pódese quedar en euribor máis o 0,75% se, entre outros, contrátase un seguro de fogar e se domicilian a nómina e tres recibos. Estas bonificacións constarán na escritura de préstamo hipotecario.

Pódese renunciar aos seguros contratados “por erro” se se comproba descoñecemento ou engano por parte da entidade

Se os seguros e demais produtos vinculados funcionaron como un requisito para conceder o crédito, pero non bonifican o tipo de interese nin figuran na escritura, poderán quitarse todos, unha vez asinada esta ou unha vez vencida a póliza.

Agora ben, se se bonifica o tipo de interese, por cada produto asociado que se cancele, leste pode subir na seguinte revisión da cota. Por tanto, se se decide cancelar un seguro de vida pactado, aumentará o tipo de interese, aínda que este seguro non fose obrigatorio. Neste caso, sen dúbida, imponse a necesidade de facer números, para comprobar que convén máis.