Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas subvencionadas para mozas

Para acceder a estes produtos financeiros, a vinculación coa entidade debe ser moi elevada
Por José Ignacio Recio 9 de Maio de 2012
Img bloques
Imagen: sergis blog

Os mozos gozan dunha serie de vantaxes para poder acceder a unha hipoteca. As entidades financeiras, baixo acordos cos gobernos de comunidades autónomas ou administracións locais, dispoñen de propostas hipotecarias que permiten a contratación de créditos máis baratos. Incluso as entidades públicas avalan estes préstamos para que os tipos de interese sexan menos esixentes. Parten dun tipo fixo ao principio, para despois vinculalo ao índice de referencia europeo, o euribor, máis un interese máis competitivo que noutros modelos hipotecarios. O “truco” estriba en que, para concederse, a vinculación coa entidade debe ser moi elevada. É necesario contratar máis dun produto, xa sexan seguros, plans de pensión, cartóns de débito e crédito, ou ben domiciliar a nómina e os principais recibos domésticos.

Créditos hipotecarios con subvención

Os créditos hipotecarios subvencionados para mozos están deseñados para que poidan adquirir a súa primeira vivenda con mellores condicións, xa que reciben axudas de organismos públicos. Non en balde, están confeccionadas segundo acordos entre as comunidades autónomas ou administracións locais coas entidades financeiras, para que sexan máis baratas.

Este tipo de hipotecas subvencionadas parten dun tipo de interese fixo ao principio (entre seis meses e tres anos), para despois vinculalo ao índice de referencia europeo, máis un interese máis competitivo que noutros modelos hipotecarios (entre un 0,50% e un 0,90%). Como contraprestación por contar con mellores condicións, poden estar penalizados por non contratar outra serie de produtos financeiros coa entidade, como seguros, plans de pensións, cartóns de débito e crédito ou a domiciliación da nómina e outros recibos domésticos. As melloras na súa contratación fanse efectivas a través dunha maior fidelización do cliente.

As hipotecas están suavizadas pola inclusión dun período de carencia que pode alcanzar o tres primeiros anos

As hipotecas están suavizadas pola inclusión dun período de carencia que pode alcanzar o tres primeiros anos. Por outra banda, financian entre o 70% e o 100% do valor de tasación, cuns prazos de amortización media que se sitúan na barreira dos 30 ou 40 anos, pero que, debido ás especiais características dos seus destinatarios, poden mesmo elevarse ata os anos. Este é un dos máximos prazos que se poden alcanzar no mercado hipotecario actual.

En definitiva, é un produto que abarata o prezo final da hipoteca, pero sen chegar a ser esa ganga “” que moitos mozos desexarían contratar.

Axudas ás hipotecas

Son xa varias as entidades -en especial caixas de aforro– que decidiron comercializar este tipo de créditos hipotecarios, cada un deles baixo os seus propios acenos de identidade, aínda que con trazos comúns.

Caixa Canarias dispón da Hipoteca Nova Canaria, que ofrece un interese do 2,9% (durante seis meses), para despois vinculalo ao euribor a un ano máis 0,50%. É un financiamento exclusivo para os residentes que adquiran a súa vivenda habitual e permanente en Canarias. Ofrece un adianto máximo do 80% sobre o valor de tasación, cun período máximo de 40 anos para devolver o adianto. Contempla unha comisión de apertura do 0,10% e outra de cancelación anticipada do 0,50%. A compensación por desistimiento total é do 0,50% durante o primeiros cinco anos e do 0,25% os seguintes. Os requisitos para contratar este produto son: contratar un seguro de fogar e outro de vida, domiciliar a nómina e, polo menos, tres recibos domésticos. Como achega adicional, conta con ata 36 meses de carencia inicial de capital para axudar aos seus titulares nos primeiros anos.

A Hipoteca Nova é a oferta de Caixa Burgos para este segmento social, cunhas condicións que se vinculan ao euribor a un ano + 0,60%. Está destinada para a compra da primeira vivenda localizada na cidade de Burgos. Para iso, ofrece un financiamento máximo do 80% sobre o valor de tasación, que se pode amortizar en 50 anos como data límite. Inclúe comisións de apertura (0,25%) e cancelación anticipada (0,50%). No entanto, a de apertura quedará anulada se se contrata o seguro de protección de pagos. Contratar seguros de fogar e vida, plan de pensións e a domiciliación da nómina son os requisitos necesarios para subscribir este produto. Os dous primeiros anos págase un interese fixo do 2,80%, os cinco seguintes está vinculado ao euribor + 0,60% e, a partir do sexto ano, será do euribor +0,60%, pero estará penalizado por cada produto que non se contrate, xa que o diferencial incrementarase ata un máximo do 1,20%.

A Hipoteca Nova do Goberno da Rioxa que comercializa BBK está vinculada ao índice de referencia europeo a un ano + 1,25% (durante 12 meses) e o resto, a un ano + 0,85%. É un crédito exclusivo para a comunidade autónoma da Rioxa, polo que se pode obter un financiamento máximo do 100% sobre o valor de tasación, para pagalo nun prazo máximo de 30 anos e que está exento de comisións. É necesaria a contratación dunha serie de produtos coa entidade: seguro de crédito hipotecario, de fogar e vida, cartón de crédito, domiciliación de nómina e un plan de pensións. O interese que aplica está vinculado ao euribor + 1,35%, aínda que se pode reducir o diferencial ata en 0,50 puntos porcentuais, en función da vinculación coa entidade.

Cajamar, Banco Popular e A Caixa, de forma conxunta, deseñaron para estas situacións de necesidade de adquisición da primeira vivenda a denominada Primeira Hipoteca Nova do Goberno das Illas Baleares, que brinda un interese do 2,75% (durante 12 meses) e o resto, ao euribor + 1,25%. É exclusiva para vivendas situadas en Baleares e proporciona un financiamento máximo sobre a totalidade do valor de tasación, cun máximo de 220.000 euros, que se poden amortizar nun período tope de 40 anos. A cambio, hai que contratar coa entidade un seguro de vida e outro de fogar e a domiciliación da nómina. Por outra banda, por cada produto que non se contrate, o diferencial incrementarase nun 0,10%.

O Préstamo Hipotecario Compra Vivenda Acordo é a proposta de Cajastur para a compra da primeira vivenda en Asturias. Financia ata o 90% do valor de tasación da casa, cun prazo máximo de amortización que alcanza os 40 anos. Aplica varias comisións, de apertura (3,50%), amortización anticipada (0,50%), cancelación anticipada (0,50%), subrogación (1,00%) e modificación de condicións (1,50%). Requírese a contratación dun seguro de vida e outro de fogar para poder solicitar este produto.

Créditos hipotecarios con intermediarios financeiros

Outra posibilidade que teñen os mozos para acollerse a un crédito hipotecario en mellores condicións é ter en conta as propostas realizadas por determinados intermediarios independentes, que cumpran coa lei de axentes financeiros e que estean inscritos no Rexistro Estatal de Intermediarios Financeiros Independentes. Polos seus servizos como intermediario financeiro, cobran uns honorarios que oscilan entre o 1% e o 5% do importe da hipoteca, en función do perfil do cliente.

Unha hipoteca estándar que utilice estas canles de financiamento aplica un tipo de interese que ten como punto de referencia ao euribor a un ano + 0,7%. É un produto destinado para a compra da primeira vivenda.

O financiamento máximo oscila entre o 70% e o 80% do valor de tasación e dispón dun prazo de ata 30 anos para a súa devolución. A súa contratación tamén leva o pago de varias comisións: apertura, amortización e cancelación anticipada, subrogación e modificación de condicións, que oscilan entre o 0,5% e o 1%.

Para acceder a este crédito, é necesario contratar un seguro de fogar e vida, domiciliar a nómina, plan de pensións e cartóns de crédito e débito, entre outros requisitos. No entanto, o diferencial pode variar entre o 0,7% e o 1%, en función do perfil do cliente. No caso de querer ampliar a hipoteca ata 40 anos, o diferencial subirá ata o 0,9%, cun máximo do índice de referencia europeo + 1,1%.