Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas verdes, podes pedir unha?

Se ao final a reforma da lei hipotecaria inclúe os créditos verdes, será posible obter un crédito hipotecario con mellores condicións ao comprar unha casa eficiente
Por Blanca Álvarez 21 de Febreiro de 2019

Adquirir casa ou rehabilitar unha? E por que non unha vivenda eficiente? Decantarse por unha delas contribúe a vivir nun mundo máis sustentable e, ademais, podería ter un beneficio económico para o comprador. De que maneira? Como explicamos ao longo deste artigo, a reforma da lei hipotecaria podería beneficiar a quen opten por un edificio eficiente. Aínda que aínda está pendente da súa aprobación, e non é seguro que se inclúa finalmente, existe unha proposta que contempla potenciar os préstamos que favorecen a adquisición de inmobles eficientes ou a rehabilitación de pisos para facelos sustentables, as “hipotecas verdes” que xa ofrece algunha entidade no noso país.

Img hipoteca verde listadograndeImagen: Tumisu

Os créditos verdes en España… unha realidade posible?

Cambio climático, quecemento global, efecto invernadoiro… Todos estes termos corresponden a unha realidade que está xa entre nós e cuxa responsable é, en gran medida, a contaminación. Pero é posible loitar contra ela e tratar de impulsar o respecto ambiental de numerosas maneiras. Unha delas é conceder préstamos para a adquisición (ou edificación) de inmobles sustentables. E é que construír de modo non contaminante é esencial para frear os efectos da polución; non en balde, en Europa o parque edificado é o responsable do 40 % das emisións de gases nocivos, segundo datos da Comisión Europea.

Img hipoteca verde grande

Os préstamos verdes pretenden incentivar as medidas de eficiencia enerxética na vivenda. Como funcionan? As que se comercializan hoxe en día teñen en conta a eficiencia enerxética do inmoble para fixar as condicións do préstamo. Canto máis eficiente é, aplícase un tipo de interese máis baixo. Pódense conceder tamén pola realización de obras que estean destinadas a facer a casa máis sustentable, como as tarefas de illamento, instalación de sistemas solares ou para captar auga de choiva, a instalación de reductores volumétricos en duchas…

Canto máis eficiente é a vivenda, aplícase un tipo de interese máis baixo

Con todo, en España a situación legal é confusa. A lei reguladora dos contratos de crédito inmobiliario sufriu bastantes cambios no seu desenvolvemento normativo e, “no que respecta á ‘hipoteca verde’, na votación do Pleno do Congreso desestimouse”, explica Enrique Benavides, xerente da Asociación Hipotecaria Española (AHE). No trámite no Senado, a súa denominación cambiouse por “crédito verde“, pero “queda por ver se cando chegue ao Congreso vólvese a rexeitar ou non a súa inclusión”. Polo momento, en España “ningunha das entidades membros da Asociación Hipotecaria Española comercializa actualmente unha ‘hipoteca verde'”.

En Europa, a EMF (European Mortgage Federation) lidera unha iniciativa denominada EEMI (Energy Efficient Mortgage Initiative) que xa traballa no desenvolvemento dun mecanismo de financiamento estandarizado para todos os países da UE que mellore a eficiencia enerxética dos inmobles a través dunhas condicións financeiras preferentes asociadas a unha hipoteca. Aínda que se avanzou de forma significativa, aínda “existen desafíos pendentes para desenvolver un produto comercial diferenciado do da hipoteca que podamos chamar ‘hipoteca verde'”, comenta o experto.

Podería solicitar unha hipoteca verde?

Se obteñen o visto e prace, calquera poderá pedir un “crédito verde”, xa sexa un particular ou unha empresa (tamén as administracións poderán optar a unha hipoteca deste tipo). Iso si, a súa concesión “estaría limitada a proxectos cualificados que cumpran cunha serie de parámetros vinculados á xeración de aforro en gasto enerxético (auga, luz ou utilización de fontes de enerxía renovables)”. En España, polo momento, pódese solicitar a Hipoteca Triodos variable, que aplica tipos de interese vinculados á cualificación enerxética que teña a vivenda: son máis reducidos canto máis eficiente é o inmoble.

As vantaxes que traerían as hipotecas verdes para clientes e entidades

A proposta que se pretende sacar adiante dentro da nova lei contempla beneficios para as “hipotecas verdes”. Cales? Algúns dos máis sinalados son os seguintes:

  • A entidade concedería un crédito con mellores condicións aos clientes que adquirisen unha vivenda cun alto estándar de eficiencia.
  • En principio, non habería necesidade de outorgar escritura pública na concesión, e este préstamo poderíase inscribir en calquera momento durante a súa vixencia.

  • Unha casa que sexa eficiente, xa sexa desde a súa construción ou polas reformas que se fagan para ese efecto, aumenta de maneira significativa o seu valor inmobiliario. Os edificios eficientes valerían máis, a medio e longo prazo, que uns pisos que non o sexan.

  • Os bancos sairían beneficiados con esta nova medida, xa que, no caso de conceder “préstamos verdes”, non terán que abonar o imposto de actos xurídicos documentados.

  • Segundo o ‘Libro Branco de EeMAP’ (Plan de acción das hipotecas de eficiencia enerxética), este tipo de proxectos presentaría un risco moito menor para o banco. Non hai tanta falta de pagamentos, porque estas casas proporcionan un gran aforro a medio prazo e iso repercute en poder dispor de máis liquidez para abonar as cotas do préstamo.

Un produto descoñecido, pero con anos de vida ás súas costas

Non ouviu falar da hipoteca verde? Pertence á maioría dos españois que descoñecen a súa existencia. Con todo, é un produto con décadas de vida… aínda que fóra das nosas fronteiras. Naceron en 1980 en Estados Unidos cando algunhas leis se preocuparon pola sustentabilidade ao edificar. Tamén existen en México, cuxo Instituto do Fondo Nacional da Vivenda para os Traballadores (Infonavit) instaurou a concesión dun importe adicional nas hipotecas encamiñado á adquisición ou remodelación de vivendas ecoeficientes. En Europa xa se traballa no desenvolvemento de plans que fagan realidade este produto.