Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Hipotecas ‘Vip’

Destinadas a clientes con rendas altas, as hipotecas de alto standig esixen que o valor de tasación da casa sexa superior a 300.000 euros e só financian o 80% da vivenda
Por Rosa M. López-Maroto 23 de Novembro de 2007
Img hipotecavip listado
Imagen: Paulo Simão

O título dun famoso culebrón afirmaba que os “ricos tamén choran”. O que non dicía era que tamén se hipotecan. Fronte ao incremento dos intereses hipotecarios, que afectan a case unha cuarta parte da poboación, da que case dous millóns está en listas de morosos ou en situación de endebedamento, os bancos parecen actuar alleos a esta realidade e lánzanse a un mercado máis “podente”. Proba diso son as hipotecas ‘Vips’ ou de ‘alto standing, que permiten aos seus subscritores adquirir pisos, casas ou chalés en zonas como o Paseo da Castelá, en Madrid; o Paseo de Graza, en Barcelona; a Avenida da Palmeira, en Sevilla ou a Gran Vía en Bilbao… Os seus prezos nunca baixan dos 400.000 euros e mesmo chegan e superan o millón de euros. Estas hipotecas “de luxo” destínanse a clientes de renda alta ou media-alta, xa que as condicións de contratación son esixentes: un valor de tasación inicial da vivenda superior aos 300.000 euros, e unha porcentaxe de financiamento que non pasa do 80% do total da hipoteca.

O mercado hipotecario non cesa de idear novas fórmulas, a última delas é a creación de créditos para vivendas de alto standing, cos que se pode financiar a compra de pisos e casas de elevada contía, cuxo prezo excede, xeralmente, os 400.000 euros, e mesmo pode chegar ou superar o millón de euros. Son ofertas especialmente dirixidas a clientes con rendas altas, ou cando menos media-altas, cuxo prazo de amortización varía en función do banco ou caixa de aforros cos que se subscriba a hipoteca.

Trátase de créditos prohibitivos para a gran maioría dos cidadáns, a tenor dos principais parámetros polos que se rexen: un valor da tasación da vivenda moi elevado -oscila entre 300.000 e 1.000.000 de euros- e unha porcentaxe de financiamento, que se atopa en torno ao 80%.

Os clientes das hipotecas ‘Vips’ non deben entregar aval e as condicións do contrato son, xeralmente, personalizadas

Estes parámetros, precisamente, son os que rexen os produtos comercializados por Bankinter e Banco Sabadell. Aínda que foron os primeiros, non son os únicos, xa que outros bancos e caixas de aforro tamén ofrecen hipotecas para a compra de vivendas de alto standing como no caso de Banif, Caixa Madrid, Caixa Douro ou Caixa España. Por suposto, o comprador dunha vivenda destas características pode tamén acudir á súa entidade bancaria e solicitar un préstamo hipotecario personalizado, sen límite na contía, que os bancos e caixas de aforro conceden sen ningún tipo de problemas aos clientes ‘Vips’, que non deben presentar aval. Así o aseguran desde Banif, banco especializado neste segmento da poboación.

Tasación mínima elevada

As apostas máis claras para financiar a vivenda ás clases sociais con maior renda están en mans de Bankinter e Banco Sabadell que lanzaron senllas hipotecas nas que prima a adquisición de vivendas consideradas de alto standing, cuxo valor medio de tasación é de 500.000 euros. Ambas as propostas distínguense doutras porque esixen cantidades prohibitivas para gran parte dos usuarios españois, e coinciden na “dureza” da cantidade mínima para a tasación, unha por valores superiores a 300.000 euros e a outra por un millón de euros.

Esta última, desenvolvida polo Banco de Sabadell baixo o nome de Hipoteca “Premium”, vai dirixida a novos clientes que desexen financiar unha vivenda de luxo, cunha tasación mínima dun millón de euros, a un interese de Euribor máis cero puntos durante o primeiros seis primeiros meses, aínda que a partir deste período é do 0,35%. O banco concede unha hipoteca de 600.000 euros para amortizar nun prazo de 25 anos, cunha taxa anual do 4,56%, que permite financiar ata o 80% da tasación da vivenda, e contempla unha comisión fixa de 1.500 euros, “tanto para novas adquisicións como para subrogacións de hipotecas procedentes doutros bancos e caixas de aforro”, segundo aclaran desde a entidade crediticia.

A “Hipoteca 0,18%”, confeccionada por Bankinter, esixe un valor de tasación superior aos 300.000 euros. Proporciona ao cliente un tipo inicial durante o primeiro ano do 4,40%, pero a partir deste prazo o tipo de interese calcúlase en función do título que dá nome a este produto, é dicir máis 0,18% puntos. Entre as súas vantaxes atópase que non contempla ningún tipo de comisións: apertura, cancelación total, amortizacións parciais e subrogación a outra entidade. Esta hipoteca supera ás últimas lanzadas ao mercado como a comercializada por Caixa Douro (Euribor + 0,25), cun prazo de amortización de ata 35 anos e un capital máximo do 80% do valor da vivenda, destinada tamén para aquelas vivendas cun valor de tasación mínimo de 300.000 euros.

Nalgunhas destas hipotecas, ao final do período de amortización pagouse algo máis que o dobre do solicitado

Tendo en conta estes datos, só uns poucos poden subscribir tales hipotecas, xa que facelo supón triplicar ou cuadriplicar o financiamento medio de hipotécaa tipo dos españois, segundo os últimos datos facilitados polo Instituto Nacional de Estatística (INE). En concreto, quen contrate a “Hipoteca Premium” do Banco Sabadell pola súa contía mínima, é dicir 600.000 euros, desembolsaría durante os 25 anos que dura a súa amortización un total de 1.006.638 euros, o que significa que abonaría ao banco 406.638 euros, case a metade do importe do crédito hipotecario. A cota mensual, aplicándose o 4,56%, sería de 3.355,46 euros. Polo que respecta ao outro préstamo, a “Hipoteca 0,18%” de Bankinter, e no suposto do importe mínimo que se pode pedir (300.000 euros), tería que abonar unha cota mensual de 1.434,62 euros durante os 35 anos de amortización que ten, de tal modo que ao final deste período pagaría 602.540 euros, algo máis que o dobre do que se solicitou, cantidade que se vai elevando a medida que o crédito é de maior contía. A este desembolso, ademais, habería que engadir as comisións de cada un dos produtos.

En comparación con estas hipotecas de alto standing, o subscritor dunha hipoteca media de 150.000 euros a 25 anos, tería que abonar todos os meses unha cota de 838,87 euros, o que suporía un desembolso final de 251.661 euros, unha cantidade sensiblemente inferior ás anteriores.

Outras fórmulas

Outras entidades, aínda que sen esixencias tan ríxidas, permiten aos clientes que posúen rendas altas financiar as vivendas máis caras, incluíndo as de carácter unifamiliar. Así, Caixa Madrid ofrece as rendas máis altas a “Hipoteca Platinum”, que financia ata o 80% do valor da vivenda, cun importe mínimo de 200.000 euros. Aplícase un tipo de interese de Euribor + 0,37% a partir do seis primeiros meses, sen comisións de apertura e sen comisión de amortización anticipada (se esta é inferior ao 25% do capital pendente). E a “Hipoteca Libre” da Caixa de Aforros da Inmaculada permite acceder a un elevado financiamento, sen necesidade de avalistas nin outras garantías adicionais, “só co pago dunha pequena cantidade adicional na cota mensual do préstamo”, segundo sinalan desde a devandita entidade. As vantaxes son maiores que as doutras financeiras porque a súa contratación permite acceder ao 100% do valor de tasación da vivenda.

Algunhas entidades ofrecen tamén o financiamento para a construción de vivendas unifamiliares cun prazo de amortización de 30 anos

Cada vez máis xente escolle vivir en vivendas unifamiliares, máis afastados do centro da cidade, pero esperando gozar dunha vida máis sosegada. Para financiar a construción das mesmas, o Banco Santander desenvolveu un préstamo hipotecario no que se establece un plan de disposicións iniciais do préstamo que coincide coas fases de construción da vivenda xa previstas no proxecto. O propietario vai dispondo do seu préstamo mediante a entrega ao banco das certificacións de obra ata a súa completa terminación. Durante a fase de construción, ademais, gózase dun período de carencia onde só se pagarán intereses, comezando o período de amortización de capital ao finalizar a carencia pactada. Como na maior parte das hipotecas vips, o prazo máximo de amortización é de 30 anos.

A hipoteca media creceu un 6% no último ano

Os españois cada vez contratan hipotecas de maior contía. Así se desprende dos últimos datos facilitados polo Instituto Nacional de Estatística (INE) correspondentes ao mes de agosto, no que se constata que a hipoteca media en España situouse en 152.333 euros, o que supón un incremento do 6,1% con respecto ao mesmo período do pasado ano. Ademais, obsérvase un continuo e regular encarecemento das mesmas durante o último exercicio.

As comunidades autónomas con maior importe medio hipotecado corresponden a Madrid (222.990) e o País Vasco (212.963). A continuación sitúanse Aragón (196.855), Navarra (192.647) e A Rioxa (188.514), todas elas por encima da media nacional. Polo que respecta ao incremento na taxa de variación interanual, os territorios onde máis creceu a contía do crédito hipotecario foron o Principado de Asturias (37,8%), Melilla (36,61%), A Rioxa (30,7%) e a Comunidade Foral de Navarra (27,98%). Tendo en conta estes datos non resulta estraño comprobar que varias entidades financeiras haxan optado por ampliar a contía das súas hipotecas durante os últimos meses, ofrecendo préstamos de 400.000, 500.000 e mesmo dun millón de euros.