Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Índice IRS: consellos para renegociar co banco o cambio de tipo de referencia hipotecario

Antes de asinar calquera documento relacionado coa hipoteca, convén solicitar asesoramento para coñecer o índice que corresponde por lei tras os cambios
Por Ana Palomo Trigo 28 de Abril de 2012
Img hipoteca
Imagen: roland maier

A crise económica e a desconfianza no sector financeiro han contribuído á paralización do mercado interbancario, ao que concorren as entidades para financiarse. O endurecemento que soportan os bancos españois para acceder ao crédito nos mercados internacionais trasladouse á oferta hipotecaria. As entidades financeiras elevan os diferenciais que aplican sobre o euribor, o índice de referencia do 90% das hipotecas en España, para compensar os baixos tipos de interese oficiais. A partir de hoxe, 28 de abril, desaparecen algúns índices de referencia para as hipotecas, como o Indicador CECA, o IRPH Caixas e o IRPH Bancos. Por outra banda, xorde o IRS, que convivirá co IRPH Entidades e co euribor. A continuación, bríndanse unha serie de pautas para renegociar coa entidade o cambio do tipo de referencia da hipoteca, no caso de que sexa máis vantaxoso.

Claves para cambiar de índice

A partir de hoxe, 28 de abril, entra en vigor a Orde 2899/2011 e xorde o IRS (Interest Rate Swap, é dicir, permuta ou troco de intereses) como novo índice de referencia hipotecario. Á vez, desaparecen o IRPH Caixas (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios para o conxunto de Caixas), o IRPH Bancos (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios para os Bancos) e o TAR (Tipo Activo de Referencia das Caixas de Aforro, tamén chamado Indicador CECA). Que debe terse en conta para renegociar co banco un hipotético cambio de índice de referencia?

Hai que ter cautela co diferencial, que se converteu no principal compoñente do custo da hipoteca

 • Ao asinar unha hipoteca, débese comprender o que se contrata e revisar ben a letra pequena do contrato.

 • Os clientes que reciban ofertas para cambiar de tipo de referencia hipotecario deben ter precaución. Recoméndase que, antes de asinar calquera documento, soliciten asesoramento a técnicos especializados en consumo financeiro para que lles indiquen que índice correspóndelles legalmente tras a entrada en vigor da Orde 2899/2011.

 • Convén ter especial cautela co diferencial, xa que desde hai varios meses converteuse no principal compoñente do custo da hipoteca.

 • Nos casos en que os tipos de referencia son o IRPH Bancos, o IRPH Caixas e o TAR, o que prima é o contrato, no que debe constar que sucede se un índice desaparece. Cando se deixa de publicar un tipo de interese hipotecario, o sustitutivo ten que estar especificado na escritura da hipoteca.

  • Nalgúns contratos precísase que se o IRPH desaparece, aplícase o euribor máis o diferencial. É a situación máis vantaxosa para o usuario, porque se fai o que dita o contrato.

  • O contrato especifica o índice ao que se efectuará o cambio, pero non un diferencial. Neste caso, hai que renegociar o diferencial co banco.

  • Nos contratos que indican que se cambia a índices que agora desaparecen, será necesario renegociar tanto o novo índice como o diferencial que se aplicará. Ante o fin dun índice de referencia, se non está especificado o modo de transición, banco e cliente teñen que pactar un novo diferencial. Se non chegan a un acordo, finaliza o contrato e o hipotecado debe reembolsar todo dunha vez. Por iso, nunha renegociación de diferenciais, a entidade financeira ten unha posición dominante fronte ao hipotecado.

  • Cando no contrato non se especifica nada achega do cambio de índice, o banco pode aplicar con total liberdade as novas condicións.

 • O usuario debe ter precaución cando a entidade lle propón substituír o tipo de referencia contratado na súa hipoteca por outro, posto que, entón, a escritura de novación (que é a cargo do cliente) é obrigatoria.

 • No último ano, mentres o euribor experimentou continuos descensos, o resto dos índices mantívose constante ou subiu. Algunhas entidades financeiras poden instar os usuarios a substituír o IRPH Caixas polo IRPH Entidades, en lugar de cambiar ao euribor, que ten un tipo máis baixo.

 • Moitos usuarios con hipotecas referenciadas ao IRPH recibiron ofertas dos seus bancos para cambiarse a tipo de interese fixo (que adoita roldar o 4%) durante o cinco próximos anos.

 • As comisións e os tipos de interese tamén soben. No último ano, encarecéronse as comisións relacionadas con créditos hipotecarios: a comisión de estudo, apertura, cancelación e subrogación.

  Tamén aumentaron os tipos de interese das hipotecas. En xaneiro de 2012, segundo os datos do INE (Instituto Nacional de Estatística), o tipo de interese medio foi do 4,42%, o que supón un aumento do 19,1% respecto ao ano anterior.