Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas tendencias en hipotecas

O mercado ofrece hipotecas sen comisións, blindadas ou de benvida, pero o aforro no custo final nunca excede o 3% do total
Por José Ignacio Recio 19 de Xaneiro de 2009
Img contrato
Imagen: h9k

A retardación da economía española ha propiciado que as entidades financeiras varíen as condicións dalgunhas hipotecas, substituíndoas por novas fórmulas a través das cales vender os seus créditos hipotecarios. Non hai melloras de envergadura e as propostas inclúen unha serie de ideas para abaratar o custo da hipoteca, aínda que o aforro final nunca supera o 3%, no mellor dos casos.

As estratexias que empregan bancos e caixas van desde ofrecer hipotecas sen comisións ata premiar a contratación doutros produtos coa entidade, aínda que neste apartado a mellor solución que ofrecen é a referenciada á domiciliación da nómina. Tamén se deseñaron créditos hipotecarios blindados ante posibles subidas nos tipos de interese, e mesmo hai un “revival” das tradicionais hipotecas mixtas. En calquera caso, non supoñen unha rebaixa de consideración para a economía do hipotecado, senón que se trata de pequenas axudas para alixeirar o custo final da hipoteca.

Melloras na subscrición da hipoteca

Unha das fórmulas máis utilizadas polas entidades financeiras para rebaixar o custo final da hipoteca é a de ofrecer os préstamos sen comisións, que permiten ao demandante un aforro de entre o 0,5% e 2% en concepto de comisións de apertura, amortización ou cancelación. Outra estratexia consiste en blindar a hipoteca ante as posibles subidas nos tipos de interese. Trátase dun préstamo a tipo de interese variable, pero cunha cota fixa, que se calcula tomando como tipo de interese o máximo da banda de fluctuación. As hipotecas blindadas, pois, establecen unha cota fixa mensual, sendo o prazo de amortización o que se axusta ás variacións do tipo de interese. Desta maneira, o titular sempre sabe o que vai pagar, e pode recalcular a súa cota en lugar de reducir o prazo, se é o que máis convén aos seus intereses.

Trátase de pequenas axudas para alixeirar o custo final da hipoteca eliminando comisións ou blindando a hipoteca ante subidas nos tipos

Máis nova é a estratexia de ofrecer un “bonus” en función dos produtos que se teñan contratados coa entidade. Desta forma pode conseguirse un abaratamento da mesma de entre un 0,5% e un 3% en función do grao de implicación do cliente, e cuantos máis produtos téñanse contratados, mellores serán as condicións do crédito. Outras entidades optan por referenciar o produto á domiciliación da nómina, o que permite obter descontos no tipo de interese da hipoteca de ata 0,45 puntos porcentuais. Ademais, pódense realizar amortizacións, parciais ou totais, en calquera momento da vida do préstamo. Outra táctica consiste en ofrecer hipotecas sen cotas durante un prazo moi curto, xeralmente de entre seis e 12 meses. De similares características son as hipotecas que permiten efectuar amortizacións anticipadas para rebaixar a cota ou reducir o prazo, que nalgún caso inclúen mecanismos de protección ante situacións de desemprego ou incapacidade temporal a través da contratación dun seguro.

Algunhas hipotecas inclúen mecanismos de protección ante situacións de desemprego ou incapacidade temporal

Outra fórmula que aplican as entidades é a denominada protección hipotecaria, que é un seguro de tipos (tamén chamados CAP ou TEITO) que limita a fluctuación dun tipo de interese variable. Mediante o CAP, o cliente establece un teito ao tipo de interese ao que se quere cubrir. Desta maneira, marca un tope máximo ao que vai pagar a súa hipoteca, defendéndose ante unha subida e beneficiándose ante unha baixada dos tipos de interese. O negativo desta alternativa é que está limitada a tres ou cinco anos no mellor dos casos. Pola contra, entre as vantaxes de seleccionar esta modalidade hipotecaria destacan as seguintes:

  • Se se mantén a tendencia actual de tipos, pode ser interesante limitar dita fluctuación no préstamo hipotecario.
  • O titular da hipoteca pode beneficiarse das baixadas de tipos que poida haber.
  • Pódese contratar agora, aínda que a renovación sexa dentro duns meses.
  • Queda perfectamente vinculado ao préstamo (coinciden as datas de revisión, liquidación, etc.).

A tradicional hipoteca mixta

A hipoteca mixta está de novo á alza; caracterízase porque durante os primeiros anos de vida (ao redor de cinco ou dez) mantense constante a cota mensual, e despois o interese é variable. Estas hipotecas teñen unhas características que as fan ser moi flexibles e idóneas para un determinado grupo de clientes:

  • Permiten aprazar unha parte do capital ao final da operación (cota residual).
  • Posibilitan reducir o importe dos primeiros pagos contratando a opción de cota progresiva.
  • Ofrecen a tranquilidade de asegurar unha cota fixa durante os primeiros anos do préstamo, período no que o esforzo económico para afrontar os pagos mensuais adoita ser maior.
  • O interese variable durante o resto da vida do préstamo seguirá a tendencia do mercado, mantendo a posibilidade, nun futuro cambio de ciclo, de beneficiarse dunha rebaixa nos tipos de interese.
  • No tramo variable, a partir do quinto ano, existe a posibilidade de garantir o tipo de interese máximo que se poderá aplicar durante ese período do préstamo, sen custo adicional.

Outra alternativa vén da man das hipotecas denominadas de benvida “”, que permiten bonificacións en función de cada oferta. Nalgúns casos, no momento da contratación do préstamo deberanse subscribir, polo menos, os seguintes produtos: seguro de vida (mínimo 60% do capital pendente), seguro multirrisco fogar e plan de pensión ou previsión (achegas anuais mínimas de 900 euros). Este tipo de produtos está destinado a captar hipotecas doutras entidades, e en gran parte das ocasións é un “gancho” para conseguir máis clientes aos que se lles ofrecen unhas condicións lixeiramente mellores que na hipoteca inicial, aínda que as melloras prodúcense só no período inicial da nova contratación. Outras hipotecas de benvida ofrecen un tipo de interese moi competitivo, aínda que durante un período de tempo moi limitado, que normalmente abarca un ano.

COIDADO COS PRAZOS!

Como é habitual, a letra pequena é a que dá a clave acerca da idoneidade ou non de contratar un produto. Así, convén ter especial coidado coa publicidade de determinados créditos hipotecarios que ofrecen un tipo de interese moi competitivo, ás veces, demasiado. Aínda que é certa a súa aplicación, non é menos certo que a súa duración é moi curta, xeralmente de entre seis e 12 meses, xa que as entidades resaltan como gancho publicitario o interese que dan nos períodos promocionais.

O mesmo sucede cos prazos a interese fixo que ofrecen as hipotecas mixtas, xa que este período pode durar tres, cinco ou ata 10 anos… pero hai que ter moi claras as variacións que se producirán cando se lle aplique un interese variable.