Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O 82% das familias españolas posúe vivenda en propiedade, segundo un informe

Entre os países da UE só Grecia supera esta porcentaxe, mentres que en Alemaña a cifra baixa até o 40,5%
Por mediatrader 13 de Xuño de 2004

O 81,8% das familias españolas eran donas das súas vivendas en 2002, o que converte a España nun dos países con maior grao de propiedade dos pisos na Unión Europea (EU), só superado por Grecia, onde a taxa alcanza o 83,6%, segundo un informe da Caixa.

Séguenlle de cerca Italia, onde un 81,5% das familias son propietarias das súas casas; Irlanda, cun 80%; Noruega, cun 76,4% das vivendas adquiridas polos seus moradores, e Portugal, onde este cociente ascende ao 76%.

O único país onde o aluguer supera á compra de vivenda é Alemaña, con soamente un 40,5% das familias donas das súas casas. Dinamarca e os Países Baixos presentan una situación máis equilibrada, cun 50,9% e un 52,7% dos pisos en propiedade, respectivamente.

A porcentaxe de familias que adquiren a súa residencia ascende ao 56,4% en Francia, fronte ao 60% de Suecia, o 67,3% en Bélxica e o 69,1% que alcanza no Reino Unido.

Segundo o informe, o grao de propiedade da vivenda en Europa aumentou ademais entre 1990 e 2002 en todos os países, salvo en Noruega, onde caeu desde o 78,2% ao 76,4%; e en Dinamarca, que rexistrou un descenso desde o 52,7 ao 50,9%. En Irlanda e en Suecia mantívose estable no 80% e 60%, respectivamente.

En opinión dos expertos da Caixa, esta evolución estivo influenciada “por políticas fiscais favorables á adquisición de vivenda en detrimento do aluguer”.

Este factor, xunto co aumento da poboación, a demanda dun número maior de vivendas, a maior esperanza de vida e de renda, e a rebaixa de tipos levou consigo un incremento na solicitude de préstamos paira financiar as casas.

O maior dinamismo no financiamento hipotecario correspondeu no mesmo período a Grecia, cun incremento do saldo do 35,4%, seguido por Irlanda (+23,5%), España (+20,8%), Portugal (+12,2%), Italia (+11,4%) e Austria (+10,7%), mentres que o mercado menos activo foi o alemán, cunha progresión do 1,9%, aínda que en termos absolutos de volume de hipotecarios foi o máis importante.

Con todo, o maior endebedamento per cápita correspondía a Dinamarca, con 33.042 euros de débeda por habitante en 2002; seguido polos 16.649 euros que debía cada alemán, os 14.553 euros debidos polos suecos e os 14.231 euros dos irlandeses.

O quinto lugar nesta clasificación corresponde a España, cunha débeda media a bancos e caixas de 9.330 euros por habitante, seguido por Portugal (7.800 euros) e Austria (7.180 euros per cápita).

O estudo da Caixa, que utiliza datos da Federación Hipotecaria Europea, revela ademais que a carteira hipotecaria máis sensible a subidas de tipos atópase en Finlandia, posto que o 97% das operacións estaban referenciadas a tipos variables. A proporción de hipotecas a tipo variable era do 95% en Grecia, do 90% en Luxemburgo, do 75% en España e do 72% no Reino Unido, fronte ao 20% que representaba en Francia ou o 25% de Dinamarca e Bélxica.

A pesar do grao de endebedamento, A Caixa considera que a perspectiva paira o mercado hipotecario europeo é “relativamente favorable en xeral”, porque espera un mantemento dos tipos en niveis baixos a curto prazo e “moderadas subidas a medio prazo”.