Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Goberno establece un regulamento cos criterios de valoración do chan

Aplicarase só en supostos de reparcelamentos, expropiacións, vendas e substitucións forzosas e nos casos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas
Por mediatrader 25 de Outubro de 2011

O Executivo aprobou o 21 de outubro o Regulamento de Valoracións da Lei do Chan, que desenvolve esta norma, tal e como establecía o seu Texto Refundido, para mellorar o funcionamento do mercado do chan, facelo máis transparente e eficiente, e combater eventuais prácticas especulativas na utilización do mesmo. Este regulamento só aplicarase en supostos de reparcelamentos, expropiacións, vendas e substitucións forzosas e nos casos de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas, precisou o Ministerio de Fomento.

Ademais, dada a complexidade técnica que acompaña á valoración inmobiliaria, o texto incorpora metodoloxías concretas aplicables a cada situación e as fórmulas matemáticas específicas, co obxectivo de introducir o maior rigor nas valoracións e eliminar marxes de erro derivados da inexistencia das devanditas fórmulas.

Fomento destacou que con este Regulamento dótase ao urbanismo español, primeira vez na historia, dun desenvolvemento regulamentario dos criterios de valoración de inmobles co obxectivo de obter “o valor máis xusto en cada suposto de aplicación”. Tamén incorpora maior transparencia no coñecemento das técnicas valorativas e dá maior seguridade xurídica, derivada desa transparencia.

No contido do regulamento, sobresae o desenvolvemento dos métodos de valoración, que estimarán cuantitativamente o valor de substitución dos inmobles por outros similares na mesma situación, sen considerar, por tanto, as posibles expectativas urbanísticas. Desta forma, no chan rural, abandónase o método de comparación, non só porque moi poucas veces concorren os requisitos necesarios para asegurar a súa obxectividade, senón tamén porque con iso se eliminan elementos especulativos na valoración destes chans.

Isto non implicará que se obvien factores importantes que, sen considerar as citadas expectativas urbanísticas, inflúan no valor deste chan. É o factor localización, cuxa necesaria pormenorización en canto renda de posición e como factor relevante na formación tradicional do prezo da terra, contense especificamente neste Regulamento, explicou Fomento.

En canto ao chan urbanizado, establécense métodos de valoración que dan lugar a tasaciones dos inmobles sempre actualizadas e equivalentes ás que poderían obterse mediante o método de comparación, no propio mercado. A aplicación deste método estenderase aos inmobles situados sobre estes chans.