Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Observatorio de Vivenda prevé unha estabilización do prezo dos inmobles a curto prazo

Incide na necesidade de introducir cambios cualitativos e cuantitativos na política fiscal dedicada ao mercado de aluguer
Por mediatrader 29 de Setembro de 2005

O prezo dos pisos en España estabilizarase a curto prazo, porque a gran demanda xa está abastecida e non parece que os tipos de interese ou o emprego vaian sufrir “grandes turbulencias”. Así o pon de manifesto o primeiro informe realizado polo Observatorio de Vivenda, que recolle as conclusións dunhas xornadas organizadas no período 2004-2005 e nas que participaron máis de 100 expertos.

O informe indica que o prezo da vivenda é o que condiciona o do chan, xa que calquera axuda destinada á adquisición foi absorbida por este. Así mesmo, apunta que determinar o encarecemento dun piso a partir do chan, do seu prezo e da suposta escaseza que determina ese prezo é unha “falacia”, dado que o atribúe á corrupción e especulación que hai neste ámbito.

En opinión do Observatorio, a política global das administracións públicas debería garantir a suficiencia de chan público ben localizado con destino a vivenda protexida a prezo taxado, tanto pública como privada.

No entanto, advirte de que os aumentos de porcentaxes de cesión de chan se non se adoptan de forma transitoria provocarán un encarecemento da vivenda, xa que o promotor ao ter que ceder á Administración máis chan elevará o prezo para obter o mesmo marxe de beneficio que coa totalidade do terreo.

Esta recomendación fai referencia á futura reforma da Lei do Chan, que obrigará aos gobernos rexionais a reservar un mínimo do 25% do terreo á construción de vivendas de protección oficial, mentres que na actualidade nalgunhas comunidades autónomas esa porcentaxe é inferior ou nulo.

Aluguer

Respecto ao mercado de aluguer, o informe destaca a necesidade de introducir cambios cualitativos e cuantitativos na política fiscal dedicada a este tipo de vivendas, de maneira que o arrendamento deixe de estar fiscalmente “discriminado”. Calcula que para reequilibrar este mercado co de propiedade sería necesario introducir cinco millóns de vivendas.

Ademais, cuestiona o Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP), xa que, ao seu xuízo, é un tributo “ineficiente” e “anacrónico”, que só permite ás facendas locais ingresar máis diñeiro, pero “infla” o prezo da vivenda de segunda man nun momento de boom “” inmobiliario.

Ante este panorama, o informe considera que os grandes partidos políticos deben ser capaces de formalizar un Pacto de Estado en materia de urbanismo e vivenda, de maneira que o problema do acceso a un piso extráiase “” das manipulacións de carácter político.