Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O porteiro xubílase, que facemos coa súa vivenda?

Vender ou alugar a vivenda do porteiro son as opcións máis rendibles paira as comunidades de propietarios cando este xubílase
Por Elena V. Izquierdo 19 de Marzo de 2008
Img portal
Imagen: Daniel Lobo

Vender a vivenda

Dedícanse durante anos á limpeza, conservación e vixilancia das zonas comúns e, ao vivir no inmoble, coñecen mellor que ninguén a escaleira e aos seus habitantes. Pero o de porteiro é un oficio que se foi extinguindo e progresivamente está a ser substituído polo porteiro automático, o conserxe ou as contratas de limpeza e mantemento. Que facer nestes casos coa vivenda na que residía o porteiro, ou cando lle chega o momento da xubilación? Una das opcións máis rendibles é vender ou alugar a portaría, una maneira de obter o diñeiro necesario paira facer fronte a reformas, modernizar o inmoble ou simplemente proporcionar os servizos que os veciños requiren cada día: luz, gas, electricidade ou limpeza… especialmente, paira as comunidades en situación de endebedamento. Noutras ocasións, con todo, a comunidade decide outorgar o usufructo vitalicio da vivenda ao porteiro aínda que este xubilouse.

Decisión por unanimidade

Antes de tomar a decisión de vender ou alugar o piso, as comunidades de veciños deben decidirse nunha cuestión moi importante: determinar que fan co porteiro se non se xubilou. Paira prescindir dos seus servizos fai falta estudar previamente as funcións que realiza, e comparalas coas doutros profesionais e reflexionar si o cambio compensa á comunidade. É importante ter en conta que o inmoble, xa sexa por desacordo dos veciños, desidia ou descoñecemento, pode permanecer sen inquilino durante anos, coa deterioración que isto leva. Con todo, a venda ou o aluguer da portaría pódese traducir paira os veciños nun respiro económico aos propietarios, pero antes é necesario que a xunta de propietarios expoña si desexa vendela ou arrendala, xa que os procedementos son distintos á hora de tomar una ou outra decisión.

A cada veciño correspóndelle, ademais da propiedade do seu piso ou local, a copropiedad, xunto ao resto dos residentes, dos elementos comúns do edificio como son portais, patios, ascensores, fachadas, escaleiras ou a propia portaría. Estes elementos están supeditados a un uso común -o porteiro dá servizo ao conxunto do inmoble e reside nunha casa propiedade de todos- e están indisolublemente unidos á leira, polo que non poden ser obxecto de transmisión de forma independente. Así, os propietarios teñen una cota de participación sobre estes elementos, segundo a cal contribúen ao sostemento e aos beneficios.

Posto que a portaría un elemento común, cada vivenda representa una cota de participación que se estableceu, no seu momento, no título constitutivo da propiedade. É este un documento no que se fixan una serie de cuestións fundamentais como son os estatutos básicos, as normas que han de respectar os veciños ou a porcentaxe de participación de cada vivenda dentro do conxunto. Así é que vender a casa do porteiro suporía, en primeiro lugar, modificar este título constitutivo, posto que habería que incorporala á propiedade horizontal e pasaría de ser un elemento común a ser una vivenda privada. Paira vender a portaría tamén sería necesario cambiar previamente a natureza deste ben e convertelo nunha vivenda individualizada co fin de que poida ser enajenada. Coa venda, a porcentaxe de participación de cada vivenda nos elementos comúns cambiaría porque contarían cun elemento menos -a portaría- e o novo propietario pasaría a ter una cota de participación sobre as zonas comunitarias. Suporía, por tanto, cambiar o título constitutivo.

Paira vender a casa do porteiro é necesario o voto favorable de todos os propietarios da leira

Segundo establece o artigo 17 da Lei de Propiedade Horizontal, “a unanimidade só será exixible paira a validez dos acordos que impliquen a aprobación ou modificación das regras contidas no título constitutivo da propiedade horizontal ou nos estatutos da comunidade”. Así é que paira vender a portaría é necesario que todos os veciños estean de acordo e voten a favor na xunta de propietarios, pois require cambiar a consideración de elemento común da leira a elemento privativo do inmoble. O problema xorde cando uno dos propietarios non desexa vender, ben porque non o considera necesario e prefire seguir gozando deste elemento común, ou simplemente por antigas rifas que moitas veces se producen entre os veciños -por peticións persoais denegadas anteriormente, inimizade…-. E si uno dos propietarios non quere vender, non se pode vender. Queda entón a opción de alugar, que require duns acordos menos ríxidos que non permiten a un só veciño bloquear as decisións comunitarias.

Alugar a portaría

A opción do alugar supón conservar a casa do porteiro como elemento común da leira, para o que non é necesario cambiar o título constitutivo do edificio e, por tanto, a aprobación deste acordo está suxeito a outras porcentaxes. En concreto, han de votar a favor tres quintas partes do total dos propietarios que, á súa vez, representen as tres quintas partes das cotas de participación.

Neste sentido, a lei establece que cada propietario terá un voto. Se una persoa é dona de catro vivendas na mesma comunidade de veciños só poderá votar una vez e non catro. Con isto téntase evitar abusos por parte dos propietarios que poderían chegar a controlar a comunidade en solitario. É o caso dun promotor que venda tres vivendas e sete sigan sendo da súa propiedade. Se tivese sete votos sempre se faría o que el quixese, e a figura da Xunta de Propietarios carecería de sentido e prexudicaría, sobre todo, na conformación do título constitutivo pois, una vez creado, é moi difícil de modificar xa que se necesita unanimidade. Pero este veciño si se vería amparado pola normativa que, xunto ao sistema de votos, crea as cotas de participación.

Alugar a portaría baleira é una opción moi interesante paira a comunidade de veciños porque permite sanear a economía do inmoble

Todos os propietarios teñen un voto e, ademais, una cota de participación. A Lei de Propiedade Horizontal, no artigo 5, establece que esta cota se determina “de acordo á superficie útil de cada piso ou local en relación co total do inmoble, o seu emprazamento interior ou exterior, a súa situación e o uso que se presuma racionalmente que vai efectuarse dos servizos ou elementos comúns”. A cota fíxase no título constitutivo -pode ser diferente en cada edificio- e determina tanto a porcentaxe de participación como a cota mensual que se paga á comunidade. Si no inmoble hai, por exemplo, vivendas de 200 metros e outras de 100, pódese establecer que as primeiras teñan una cota de participación e as máis pequenas, só media. Así, á hora de alugar a portaría non só se teñen en conta os votos -3/5 dos propietarios- senón que quen posúen máis cotas tamén teñen un maior poder de decisión.

Hai que ter en conta que a Lei de Propiedade Horizontal establece que se computarán como votos favorables os daqueles propietarios ausentes da Xunta que sexan debidamente citados e que, informados o acordo establecido entre os presentes, non manifesten a súa discrepancia no prazo de 30 días naturais.

Algunhas comunidades ceden ao porteiro o usufructo vitalicio da vivenda polo que pode residir nela mesmo despois de haberse xubilado

O aluguer, por tanto, pode ser una opción moi interesante paira a comunidade de veciños -en cuxa conta se ingresará a renda mensual que pagará o novo inquilino- posto que pode sanear a economía da escaleira e leva a cabo sen tantas trabas como a venda. Noutros casos, a vivenda do porteiro nin se vende nin se aluga, senón que a comunidade de veciños cédella ao porteiro en usufructo vitalicio. É dicir, permítelle o uso e goce do piso mentres viva, ou ata que renuncie ao mesmo. Segundo informa este portal de Comunidades de Propietarios, concertar un usufructo vitalicio require a aprobación do acordo por unanimidade, porque xa non se trata dun mero acto de administración dun ben, senón dun acto de disposición.