Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O seguro de bens de gran valor

Para que este tipo de mobles ou obxectos queden cubertos pola túa póliza deberán estar declarados na mesma de forma expresa
Por mediatrader 30 de Abril de 2002

Os bens especiais a efectos dun seguro de fogar son aqueles mobles ou obxectos cuxo valor unitario supere un determinado importe e que posúan un valor especial debido á súa antigüidade, características técnicas, calidade artística, etc… A modo de exemplo, adoitan ser considerados bens especiais as alfombras, cadros, tapices, cuberterías e obxectos de prata, obras de arte, incunables, abrigos de pel, coleccións filatélicas e numismáticas. En todo caso, haberá que estar ao que dispoñan as condicións de cada seguro, xa que algunhas entidades inclúen como bens especiais os equipos de visión, son, fotografía e informáticos.

O valor unitario a partir do cal un ben destas características é considerado como especial é distinto dependendo das empresas e dos propios bens. Por exemplo, algúns seguros consideran como ben especial os incunables sexa cal for o seu valor. Con todo, soamente consideran os cadros como bens especiais cando o seu valor unitario supere os 6.010 euros . No entanto, un baremo medio xeneralizado no mercado é o dar a cualificación de bens especiais aos mencionados no parágrafo anterior cuxo valor unitario supere as 1.800 euros.

Para que este tipo de bens queden cubertos pola póliza de seguros, deberán estar declarados expresamente na mesma, e no seu caso, satisfacer a curmá correspondente á súa cobertura. Aínda que non é frecuente, recoméndase observar ben as condicións xerais do seguro por si este tipo de bens queda excluído paira algunha cobertura.

Tamén é frecuente que as empresas esixan á asegurado proba da existencia destes bens (mediante fotografía ou outro medio), así como da súa valoración (mediante factura, certificado de autenticidade, catalogación, etc..). Por iso, e sobre todo paira o caso de producirse un sinistro, convén ter gardados nun lugar seguro todos aqueles documentos que poden servir paira demostrar o valor dos bens danados. En calquera caso, non hai que esquecer que o seguro indemnizará o ben sinistrado polo seu valor de mercado e como máximo até o valor asegurado en póliza.