Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Senado aproba a lei que abarata os cambios nas hipotecas

Esta norma prevé reducións de gastos de ao redor do 85% nos aranceis rexistrais e notariais. Tamén regula a hipoteca inversa
Por mediatrader 15 de Novembro de 2007

A Comisión de Economía do Senado deu onte o visto e prace ao proxecto de reforma da Lei Hipotecaria polo procedemento de urxencia, co que o texto irá directamente ao Congreso para a súa aprobación definitiva. Espérase que entre en vigor antes de que finalice o ano.

Esta normativa servirá para abaratar os cambios de hipoteca, flexibilizar o mercado e regular a chamada hipoteca inversa, que poderán solicitar as persoas maiores de 65 anos ou dependentes, de forma que obterán un crédito con cargo á súa vivenda co fin de percibir unha renda periódica. O importe deste préstamo dependerá do valor da vivenda e da idade do particular que o subscribe. A entidade financeira que o conceda non poderá esixir a devolución da débeda ata que non faleza o seu titular ou o último dos beneficiarios.

Anciáns e dependentes tamén poderán asinar unha hipoteca inversa sobre unha vivenda distinta da habitual, aínda que neste caso non poderán beneficiarse das vantaxes fiscais fixadas para esta figura.

A nova lei prevé ademais reducións de gastos de ao redor do 85% nos aranceis rexistrais e notariais sobre as escrituras de vivenda. Tamén verán rebaixados os seus custos as cancelacións, cambios a outra entidade financeira ou modificacións das condicións dos préstamos.

Outra novidade incluída no texto aprobado polo Senado é a hipoteca de máximos ou flotante, destinada especialmente ás pequenas e medianas empresas. Trátase dun produto a través do cal os pequenos empresarios logran avalarse a eles mesmos mediante un crédito que ten como garantía a leira da propia compañía.

As claves da reforma

Hipoteca inversa: Por primeira vez regúlase esta figura que xa ofrecían algunhas entidades financeiras. Trátase dunha renda mensual vitalicia para maiores de 65 anos a cambio de hipotecar a súa casa. O importe da pensión depende do valor da vivenda.

Hipoteca de máximos ou flotante: Garante varias obrigacións. Neste produto non aparece fixado o importe exacto da obrigación asegurada, senón só o máximo ao que pode ascender a responsabilidade hipotecaria. Con esta hipoteca as pemes logran avalarse elas mesmas pondo a súa leira como garantía.

Menos comisións: A comisión máxima por cancelación anticipada do préstamo pasa do 1% ao 0,5%. Se a cancelación prodúcese durante o primeiros cinco anos do crédito, a penalización será da 0,25% fronte ao 0,50% actual.

Redución de gastos: A lei recolle unha rebaixa do 85% nos aranceis rexistrais e notariais sobre as escrituras de vivenda.

Flexibilidade: Refórzase a independencia das tasadoras para evitar conflitos de interese, e regúlanse os mecanismos de refinanciamento das entidades financeiras, como a emisión de cédulas e bonos hipotecarios.

Transparencia: Bancos e caixas deberán proporcionar unha maior información a quen vaian subscribir un préstamo hipotecario. Terán que advertirlles das repercusións nos seus créditos de certos movementos no mercado, como, por exemplo, o incremento ou caída do euribor.