Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os pagos extra na compra dun piso

Poden supor até un 10% máis sobre o prezo da vivenda
Por miren 11 de Outubro de 2002

Comprar un piso supón un gran desembolso. Pero non só require pagar hipotécaa mes a mes. Pór en marcha a aventura da adquisición dunha vivenda obriga a facer fronte a una serie de ‘papelorios’ iniciais que en total representan un custo extra de até un 10% do valor da casa. Son os gastos da escritura, o rexistro e os impostos e paira un piso de 120.000 euros obrigan a dispor dun ‘colchón’ en efectivo de 12.020 euros.

Trámites

A compra dun piso constitúe paira a maioría dos cidadáns o investimento máis importante da súa vida. En boa parte dos casos supón endebedarse por vinte ou trinta anos, polo que á hora de realizar o desembolso hai que ter en conta moitos factores. Primeiro hai que calibrar as posibilidades monetarias de que dispón cada un e en función desta valoración elixirase a vivenda. Una vez que se ten claro a que tipo de casa pódese facer fronte e, por tanto, canto se pode gastar un, débese estudar como se paga a vivenda. O crédito hipotecario é a opción máis xeneralizada, pero tamén a que esixe un maior estudo e atención por parte do comprador.

Pero aquí non se acaban os problemas, no momento da compra hai una serie de custos, que non están incluídos no prezo final da vivenda, e que con todo hai que ter previstos si uno non quere levar una sorpresa desagradable. O custo destes trámites depende do prezo da vivenda, pero veñen supor de forma aproximada un 10% do importe da mesma.

Ademais, hai que engadir que a maioría destes pagos fanse en efectivo, polo que se fai imprescindible ter liquidez. En calquera caso, a Federación de Usuarios e Consumidores Independentes, FUCI, recomenda como paso previo á compra da vivenda e ao pago destes custos ‘extras’ acudir ao Rexistro paira comprobar se a vivenda está gravada con algunha carga ou gravame (hipotecas, embargo ou carga urbanística), así como cotejar co presidente da comunidade de veciños o estado das cotas de comunidade; que non haxa nada pendente.

Impostos

No caso de que se adquiriu una vivenda de segunda man, hai que facer fronte ao pago de varias taxas. En primeiro lugar, o Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP), que rolda o 4%, 6% e o 7% do prezo do piso, segundo que casos e zonas (paira o centro de Madrid, por exemplo é do 4%). Se pola contra decidímonos por comprar una casa nova, deberemos abonar un 7% do IVE, ademais dun 0,5% en concepto de Actos Xurídicos Documentados. Paira as vivendas de protección oficial e paira as vivendas de promoción pública o IVE que se abonará será do 4%. Paira evitar apuros, hai que saber que o IVE se paga no momento da compra, en tanto que os demais impostos desembólsanse ao escriturar.

Tamén existe o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, coñecido como de plusvalía. O seu importe varía en función do aumento do valor do chan onde se sitúa a casa. O vendedor adoita facer fronte a este pago -excepto en Navarra, que o paga o comprador-, aínda que en ocasións os gastos repártense.

Enlace de interese

Escolas do consumidor on-line: Comprar vivenda

Notaría e xestoría

O notario, polo que é de obrigado cumprimento pasar despois de comprar o piso, encárgase de escriturar a vivenda e o préstamo (se o houber). En tanto que o seu labor é dobre, a factura tamén o é, ademais do custo de facer copias da escritura paira a compravenda e paira o crédito, pagar o papel timbrado e a man de obra. As tarifas dos notarios están reguladas oficialmente e dependen do custo total da vivenda. Así, está establecido que cando o piso non supera os 30.000 euros hai que abonar ao notario en concepto de escrituras 90 euros; se custa entre 30.000 e 60.000 engádeselle un 1,5 por mil; por un de até 150.000 euros pagarase un 1 por mil máis e paira un de 150.000 a 601.000 un 0,5 por mil máis. É dicir, que os tramos se van sumando. Aínda que o comprador ten dereito a elixir o seu propio notario, normalmente acódese ao que propoña a entidade financeira.

Xestoría

Una vez que o notario, o comprador e o vendedor fixeron as escrituras deben depositalas na oficina de Facenda, xunto coas copias e os impostos, ademais de inscribilas no Rexistro da Propiedade. Si no caso do notario a súa intervención é obrigada, a do xestor non o é, e estes trámites pódeos facer o comprador mesmo. Tendo en conta que a maioría dos compradores non están familiarizados con este tipo de ‘papelorios’, ou prefiren non marearse máis con trámites ás veces engorrosos, a maioría opta por contratar os servizos do xestor, que ademais, adoita ser proposto pola entidade bancaria coa que se contratou o préstamo. Os seus honorarios varían en función do valor da casa ou de si contratouse un crédito. A partir destes mínimos a tarifa é libre, pero a factura dun xestor adoita supor entre 180 e 240 euros. A inscrición da vivenda no Rexistro tamén ten un custo, que depende do prezo que aparece na escritura.

Pero aquí non se acaban os pagos nin os papelorios. Xa que a maioría da xente paga o piso cun crédito, o banco esixe un certificado de dominio e cargas, documento no que o rexistrador asina que o piso non ten cargas. Así mesmo, a entidade financeira taxa a vivenda, polo que cobra uns 150 euros, ademais da comisión de apertura do préstamo. Por último, paira obter un crédito, os bancos e caixas adoitan pedir que se domicilie a nómina, poden esixir a contratación dun seguro do fogar (o de incendios é obrigatorio) e un seguro de vida paira cubrir a amortización do préstamo se falece o comprador titular.

Tendo en conta todos estes gastos, Consumer elaborou un exemplo práctico, no que paira un piso de segunda man de 180.000 euros e paira o que se solicitou un crédito de 120.000 salgue como resultado que habería que abonar aproximadamente uns 13.174 euros en concepto de custos de tramitación. O maior pago vén polos impostos, polos que habería que abonar (segundo este exemplo concreto) 2.162 euros. A seguinte partida é paira notaríaa, que levaría 340 euros. A xestoría suporía 240 euros, en tanto que o rexistro custaría 203 euros, a tasación 150 e o seguro outro tanto.

Enlace de interese

Escolas do consumidor on-line: Comprar vivenda