Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plan Aluga

O leste programa da Comunidade de Madrid facilita aos propietarios un seguro de falta de pagamento e somete o contrato de aluguer a un sistema de arbitraxe extraxudicial
Por Carlos Astorelli, Laura Sali 25 de Abril de 2009
Img piso

Vivendas baleiras hainas por centos nas grandes cidades, pero acceder a elas non é sinxelo. A razón estriba en que moitos propietarios temen polas en aluguer, polo que o mercado necesita estímulos para poder reactivarse. Desde as institucións ofrécense canles para mediar entre oferentes e demandantes de aluguer. Entre eles destaca o “Plan Aluga”, posto en práctica pola Comunidade de Madrid e que logrou en 2008 facer efectivo o arrendamento de máis de 4.000 vivendas.

As casas que se ofrecen no Plan Aluga localízanse en diversos municipios da Comunidade de Madrid (case un 50% están na capital), e teñen unha superficie media de 71,40 metros cadrados, con entre dous e tres habitacións. O seu prezo é un 30% inferior ao de mercado, e durante 2008 tivo un valor media de 660 euros mensuais. A suma de varios avais é a que posibilita este baixo custo: facilítase aos propietarios un seguro de falta de pagamento que cobre ata 12 meses de renda e proporciónase a arrendador e arrendatario un seguro multirrisco, ademais de someter o contrato de aluguer a un sistema de arbitraxe extraxudicial.

Os requisitos

Non todo o mundo pode ser beneficiario e acceder a un aluguer destas características; de feito, está restrinxido ás familias cuns ingresos inferiores a 7,5 veces o Indicador Publico de Renda de Efectos Múltiples (IPREM). Doutra banda, os aspirantes deben acreditar unha fonte regular de ingresos e non dispor dunha vivenda en propiedade ou aluguer. Para a inscrición, cada un dos integrantes que vaia a habitar na vivenda debe presentar o DNI, pasaporte ou cartón de residencia, nómina do último mes, ou última declaración de IVE para os traballadores por conta propia. Este trámite inclúe unha avaliación de solvencia dos inquilinos, que se cumprimenta coa entrega de documentación relacionada coa súa actividade laboral.

O perfil dos inquilinos aloxados, segundo os datos do balance de 2008, corresponde nun 70% a menores de 35 anos, mentres que o 15% son maiores de 65. Por sexos, os homes son os que máis alugan (56%), fronte ás mulleres, que supoñen un 44%. En canto ao nivel de ingresos, o 66% de quen conseguiron unha vivenda a través do Plan Aluga ten ingresos inferiores a 30.000 euros anuais, con menos de 12.000 euros anuais o 32%, e entre 21.000 e 30.000 euros o 24%. Respecto da súa procedencia, o 61% dos beneficiarios son españois e os 39% estranxeiros.

O prezo medio do aluguer é un 30% inferior ao do mercado libre e rolda os 660 euros mensuais

Para acceder ás vivendas en aluguer baixo esta modalidade, os cidadáns poden informarse:

 • De maneira presencial na Avenida de Asturias, número 30.

 • A través de correo electrónico.

 • Telefonicamente, chamando ao 012.

 • Nos puntos de información da Rede de Bolsas de Vivenda Nova en aluguer da Comunidade de Madrid.

 • Informándose nas oficinas móbiles do “Plan Aluga”, cuxo percorrido se pode coñecer na páxina web da Comunidade de Madrid.

Os propietarios que desexen inscribir unha vivenda no plan deben presentar o seu DNI, as escrituras ou nota simple actualizada do Rexistro da Propiedade, o último recibo do Imposto de Bens Inmobles (IBI), a póliza de seguro multirrisco, en caso de telo, e a cualificación definitiva se se trata de vivendas de protección pública.

Vantaxes para inquilinos e propietarios

O plan, que durante 2008 brindou aloxamento a unhas 15.000 persoas e atendeu a ao redor de 70.000 cidadáns de maneira presencial, telefónica ou electrónica, ofrece vantaxes tanto para propietarios como para inquilinos:

Para os inquilinos:

 1. Asesoramento e información de zonas, prezos e dispoñibilidade de alugueres en función das posibilidades dos inquilinos.

 2. Información fotográfica en pantalla mediante un sistema de visitas virtuais das vivendas ofrecidas.
 3. Elaboración do contrato evitando o uso de cláusulas abusivas.
 4. Seguro multirrisco do fogar, e asesoramento na tramitación desta cobertura en caso de accidente.
 5. Mediación en caso de conflito entre arrendatario e inquilino.
 6. Asesoramento personalizado sobre as deducións fiscais relacionadas co aluguer.
 7. Información e apoio na xestión de axudas públicas para inquilinos.

O perfil do inquilino é o dun home español menor de 35 anos

Para os propietarios:

 1. Servizo de posta en uso, para acondicionar a vivenda a alugar, cunha liña de créditos.
 2. Procura e selección de inquilinos en función da súa solvencia e fiabilidade.
 3. Subscrición dun contrato tipo propio do Plan, que evita a inclusión de cláusulas inaplicables ou inadecuadas.
 4. Asignación dun xestor persoal, que mediará e servirá de apoio ante conflitos co aluguer.
 5. Apoio sobre as reducións no IRPF relacionadas co aluguer.
 6. Sistema de arbitraxe para a resolución extraxudicial de conflitos, o que axiliza os trámites e reduce os custos ante posibles demandas.
VERSIÓN 45.000

O denominado “Plan 45.000”, é a segunda fase deste proxecto para a xestión de vivendas en aluguer. A característica distintiva desta versión é que suma á xestión a construción de novas unidades a través de construtores privados, e prevé garantir a dispoñibilidade de aluguer de ao redor de 50.000 vivendas, o que perfila unha solución a un dobre problema do mercado inmobiliario. Por unha banda, mellora a oferta de alugueres no medio de duras restricións do crédito para comprar cuns prezos do metro cadrado aínda altos para o español medio. Por outra banda, a iniciativa achega un gran de area para paliar o desemprego e a inactividade na construción, un dos sectores que máis acusou a crise: xa se comezou a coordinar a construción das primeiras 10.000 vivendas, situadas en Alcorcón, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Madrid, Aranxuez ou Xetafe, entre outras poboacións.

A través deste plan ponse a disposición da iniciativa privada chans da Comunidade de Madrid, mediante un procedemento de concesión durante un período máximo de 40 anos, para que os promotores constrúan as vivendas e xestionen o aluguer. Desta maneira, a comunidade intermediará, tal como fai no Plan Aluga orixinal, ata cumprir ese prazo, tras o cal os edificios pasarán a ser propiedade da Comunidade.