Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Podo deixar o piso antes de que termine o contrato de aluguer?

Cun preaviso mínimo de 30 días ao propietario, o inquilino pode abandonar o inmoble cando se cumpriron seis meses de contrato
Por EROSKI Consumer 21 de Novembro de 2014
Img piso alquiler hd
Imagen: longlostcousin

Molestos ruídos, frío, humidades, atopar un piso máis barato ou nunha zona que nos guste máis… pode haber centos de razóns para pretender cambiar de piso. Pero, se se vive de aluguer, non pode facerse sen contar co propietario. Tal e como se explica a continuación, se o contrato asinouse tras a aprobación da nova lei (de 4 de xuño de 2013), basta cun preaviso dun mes ao propietario, cando se cumpriron seis meses de contrato. Se pola contra o contrato de aluguer é anterior a xuño de 2013, hai que avisarlle con dous meses de antelación.

Desistimiento do contrato por parte do inquilino

Os inquilinos, desde que cambiase a lei en xuño de 2013, teñen máis facilidades para poder deixar un piso de aluguer no que xa non senten a gusto. Segundo exponse no artigo 11 da Lei de Arrendamentos Urbanos, o arrendatario pode desistir do contrato de aluguer unha vez que transcorresen polo menos seis meses de contrato, a condición de que llo comunique ao arrendador cunha antelación mínima de 30 días.

Se se pacta unha indemnización, a súa contía será dun mes de renda por ano de contrato que reste por cumprirse

Ademais, poden deixar a vivenda sen ter que pagar nada por iso, salvo que se pactou. No artigo xa citado enténdese de maneira tácita que se non se indica no contrato que haberá unha indemnización en caso de desistimiento, o caseiro non terá dereito a ser indemnizado. Se se pacta que si a houbese, a súa contía vén fixada na lei: será dun mes de renda por ano de contrato que reste por cumprirse, prorrateándose os períodos inferiores ao ano.

Tamén é posible un desistimiento antes de que o contrato alcanzase o seis meses, se se acordou dese modo no propio contrato. Neste caso, haberá que aterse á indemnización que acordasen as partes implicadas. Se non se acordou nada, e non se chega a un acordo entre inquilino e propietario, os xuíces establecerana.

E os contratos anteriores á reforma da lei?

  • 1. Nos alugueres anteriores á reforma da lei, de duración pactada superior a cinco anos, o inquilino pode desistir do contrato sempre que durase polo menos cinco anos e dea un preaviso ao arrendador cunha antelación mínima de dous meses. Caseiro e arrendatario poden pactar unha indemnización ao propietario, cunha cantidade equivalente a unha mensualidade da renda en vigor por cada ano do contrato que reste por cumprir. Os períodos de tempo inferiores ao ano, darán lugar á parte proporcional da indemnización.

  • 2. Un inquilino pode desistir tamén de maneira unilateral un contrato inferior a cinco anos, sempre que no contrato ou de maneira verbal acordásese esta posibilidade. Nese caso, hai que revisar que se pactou en canto a unha posible indemnización. Iso será o que poderá esixir o propietario. Se se pactou a posibilidade de desistimiento unilateral por parte do inquilino pero nada sobre a contía da indemnización, hai que determinar os danos e prexuízos sufridos polo arrendador, de acordo ao recolleito no Código Civil.

Se se decide deixar o piso antes de tempo e non se pactou nada co caseiro, débeselle indemnizar polos danos e prexuízos sufridos

Noutros casos, non se contempla o desestimiento unilateral por parte do inquilino. Se este desexa deixar o seu piso, ha de recorrer ao pactado no contrato (se se contemplou a posibilidade) ou ben cometer un incumprimento de contrato, polo que indemnizará ao arrendador polos danos e prexuízos sufridos.

O habitual é que o caseiro reclame pola vía xudicial os danos e prexuízos que sufriu, que case sempre se corresponden coa totalidade das rendas que faltan por cumprir ata que finalice o contrato de arrendamento.