Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Podo delegar a presidencia da comunidade de veciños?

O presidente dunha comunidade de propietarios pode delegar a súa asistencia á xunta noutra persoa, pero o seu cargo é de obrigado cumprimento
Por Blanca Álvarez 7 de Febreiro de 2021
Comunidad de propietarios

Nin una idade avanzada, nin una enfermidade; tampouco residir nunha vivenda distinta son causas que se poidan alegar paira delegar o cargo de presidente da comunidade de propietarios noutra persoa. De feito, o cargo de presidente é de obrigado cumprimento, aínda que si é posible que se delegue a asistencia ás xuntas. Ademais, como contamos nas seguintes liñas, en casos de propietarios ausentes ou con problemas derivados da súa idade ou enfermidade e segundo as necesidades de cada veciñanza, as propias comunidades poden aplicar o sentido práctico e non nomear a estes propietarios paira exercer a presidencia.

Podo delegar a presidencia da comunidade?

A presidencia da comunidade é indelegable. Así de rotundo exprésase Juan Rodríguez Baeza, administrador de leiras e creador da web das Comunidades. Coincide na resposta Patricia Briones, avogada e asesora xurídica do Colexio Profesional de Administradores de Leiras de Madrid (CAFMadrid), xa que sinala que, como regra xeral, o cargo é de obrigado cumprimento.

A Lei de Propiedade Horizontal (LPH) expón con claridade, segundo apunta a avogada, que “o cargo ten un carácter personalísimo. Nomeado un propietario paira o cargo, este está obrigado a exercer o cargo non podendo delegar as súas funcións nun terceiro dado que, para todos os efectos, quen figura como presidente é o propietario nomeado na xunta”. Así mesmo, a LPH “non enumera ningunha causa que per se exima de forma directa o exercicio do cargo”.

Reunión comunidad de propietarios

Imaxe: IDE 14995841

O que si pode facer o presidente é “delegar a súa asistencia á xunta noutra persoa (sexa ou non propietaria)”, pero nunca pode delegar o cargo. Si fixéseo noutro propietario, “leste ostentaría a presidencia sen ser nomeado pola comunidade. E si fixéseo en alguén alleo á comunidade, incumpriría o artigo 13.2 da Lei de Propiedade Horizontal“, aclara Rodríguez Baeza.

Que pasa si o presidente non vive na comunidade

Tes una vivenda na serra ou a praia? Es caseiro dun piso alugado? Non é estraño ser propietario dunha casa onde non resides ou tela noutro municipio. Legalmente, nada se opón a que sexa presidente un propietario que non habite no inmoble.

Na LPH establécese que o presidente ostentará legalmente a representación da comunidade, en xuízo e fóra del, en todos os asuntos que a afecten. Paira cumprir estas funcións “non é imprescindible que viva na comunidade, nin sequera na mesma cidade”,  asegura Rodríguez Baeza. E si non residir de forma habitual na comunidade non é un obstáculo para que se lle poida nomear paira o cargo, “tampouco o propietario pode negarse a selo alegando esta causa”, explica a avogada.

O presidente, viva ou non na comunidade, pode convocar xuntas, requirir o cesamento de actividades molestas, asinar as actas (si agarraches ás xuntas), reclamar as débedas, etc., pero farao con maiores dificultades que si residise na comunidade. Por iso, aínda que é posible, “non é aconsellable”, e a xunta debe valorar “si vai estar en condicións de atender debidamente e con celeridade as necesidades da comunidade“, comenta Baeza.

De feito, en moitas comunidades “exímese de asumir o cargo aos propietarios non residentes na mesma, porque é moito máis práctico paira a comunidade”, indica Rodríguez Baeza. Ademais, depende moito das circunstancias da comunidade: si é moi numerosa, si ten ou non administrador, si ten varios cargos e das funcións concretas que realice cada un deles.

Propietario maior, pode ser presidente?

En España, moitos propietarios de vivenda son persoas de avanzada idade. Poden exercer o cargo de presidente se son moi maiores ou están enfermos? Pois non existe ningunha limitación legal por idade, e tampouco a hai por enfermidade. Ademais, o cargo non pode delegarse noutro “dado que —como lembra a avogada— trátase dun cargo personalísimo nomeado pola propia xunta”.

Con todo, como na maioría das situacións, “debe primar o sentido común“, polo que un propietario con algunha facultade reducida ou gravemente enfermo non debería ostentar a presidencia, porque non a podería atender con efectividade. Tamén neste caso, coma se reside fóra, “a comunidade debería ser práctica, e non nomealo”, recomenda o experto.

Pódese renunciar a ser presidente da comunidade?

A dimisión non está contemplada na Lei de Propiedade Horizontal. O propietario designado como presidente “pode solicitar a súa substitución ao xuíz dentro do mes seguinte ao seu acceso ao cargo, invocando as razóns que lle asistan paira iso, de acordo co establecido no artigo 13 da lei”, explica o administrador de leiras Juan Rodríguez Baeza, quen recalca que non pode dimitir nin renunciar ao cargo sen a intervención xudicial.

Que ocorre si o presidente quere renunciar ao cargo antes de que finalice o ano? A avogada Patricia Briones sinala que “será necesario que convoque una xunta e que a comunidade lle acepte a súa dimisión nomeando a outro propietario paira o cargo”. Si a xunta non acepta a súa renuncia, deberá continuar como presidente ata que se celebre a xunta ordinaria e renóvense os cargos.