Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Publicidade enganosa na venda de vivendas

Todos os elementos publicitarios empregados polos promotores son parte do contrato de compravenda
Por Carlos Astorelli 8 de Outubro de 2011
Img publicidad casas

Planos 3D, folletos, animacións e todo elemento publicitario empregado polos promotores inmobiliarios son parte do contrato de compravenda ao reclamar polo incumprimento das condicións na adquisición da vivenda. Así o indican distintos fallos xudiciais recentes, que dan a razón a consumidores que se atopan con características da vivenda adquirida distintas das ofertadas e pautadas no momento da compra. Estas características comprenden desde aspectos estruturais e edilicios ata decorativos, de acabado final ou de orientación do inmoble. As sancións aos promotores aplícanse mesmo cando o contrato que se asinou non as especifique e poden supor miles de euros a favor dos consumidores.

Información vaga e imprecisa

A Comisión Europea estima que a crise económica supón un impacto negativo nas condicións de consumo dos países europeos. A deterioración comprende, segundo este organismo, a calidade das normas de protección ao consumidor, a eficacia na resolución de litixios e o tratamento das denuncias. A publicidade enganosa non é a excepción nas condicións adversas que parecen impor a escaseza e a crecente necesidade de venda por parte das empresas. E España teno difícil.

O noso país recibe máis queixas por publicidade enganosa que a media europea: case un 69% dos consumidores españois ha afirmado atoparse algunha vez con algún tipo de publicidade ou oferta enganosa (a media da UE é do 54%). Ademais, só un 18% dos españois considera cribles as mensaxes das marcas. E as cousas seguen o mesmo camiño en canto ao mercado inmobiliario refírese, e aínda máis no de compravenda de vivendas. Estímase que as reclamacións que reciben os organismos de defensa do consumidor neste ámbito corresponden ao 70% das queixas totais do sector inmobiliario.

A publicidade ten un papel relevante na toma de decisións do comprador

Os incumprimentos contractuais da parte vendedora abundan na compravenda de vivenda sobre plano. Ocorre que moitas veces os contratos asinados e a memoria de calidades (que detalla as características da vivenda) son concisos ou con información vaga. Desta maneira, a publicidade pasa a tomar un papel relevante no proceso de toma de decisións desde a perspectiva do comprador que, ao recibir o inmoble, comproba que non é o que comprou. Así o entenderon tamén diversos xulgados españois e, en varias ocasións, o Tribunal Supremo. Este órgano xudicial ha ratificado este criterio nas súas sentenzas a favor de consumidores que presentaron demandas tras recibir unha vivenda moi distinta á publicitada.

As diferenzas entre o prometido e o cumprido poden ser de diversa índole, pero o importante é o concepto legal que defenden os maxistrados: a relevancia da publicidade no proceso de toma de decisións dun comprador medio é cada vez maior, así como a posibilidade que abre a publicidade de crear “unha falsa expectativa que o prive da posibilidade de ponderar a conveniencia de adquirir unha vivenda nunhas determinadas condicións”. En resumo, os planos 3D, folletos, animacións e todos os elementos publicitarios empregados polos promotores inmobiliarios son vinculantes ao reclamar polo incumprimento das condicións na adquisición da vivenda. Iso é así mesmo cando os contratos non inclúan de maneira expresa a promesa do que o comprador reclama.

Desde o quentador ata as vistas

Xa en xullo de 2007, a Axencia Catalá de Consumo (ACC) viu a necesidade de previr aos consumidores acerca da publicidade enganosa no mercado inmobiliario. O motivo nese momento era o inicio da crise, que facía prever un aumento da agresividade nas técnicas para captar clientes. O parón do mercado inmobiliario podía ser o caldo de cultivo para publicitar calquera cousa con tal de vender. Con todo, desde moito antes hai resolucións favorables para os consumidores en casos de publicidade enganosa. En 1999, o Tribunal Supremo deu a razón ao comprador dunha vivenda en Torrevieja (Alacante).

O contrato que asinara non incluía unha mínima descrición de leste, o que si constaba nos folletos publicitarios. No momento da entrega, a vivenda non reunía algunhas das características indicadas na publicidade, tales como unha barra americana, un salón-comedor de esterilla, un desaugadoiro de lavadora, unha galería con pila de lavar e unha piscina anunciada como parte da urbanización. Ante estas deficiencias, solicitouse a anulación do contrato e a devolución do diñeiro, máis os intereses legais. A reclamación foi acompañada polo Supremo, que considerou que o promotor foi máis aló dun simple incumprimento sobre accesorios da vivenda, ao non garantir sequera certos elementos esenciais no inmoble.

Un caso máis recente contempla o incumprimento do contrato por parte dun promotor inmobiliario que non respectou as vistas publicitadas nos folletos. Tras un fallo favorable por parte da Audiencia de Málaga e apelacións por parte da empresa, o Tribunal Supremo volveu ratificar a resolución favorable ao comprador, que subscribira o contrato en 2003. Nos fundamentos argumenta que o folleto non cumpre unha mera función de promoción, senón que “constitúe unha auténtica oferta publicitaria”. Indica tamén que a vivenda se adquiriu sobre plano e que este non permitía apreciar a falta de veracidade do folleto, e que as características valoradas -vistas á montaña e ao mar- influíron de maneira decisiva na compra. A empresa perdeu o caso a pesar de argumentar que as vistas ao campo de golf, a montaña e o mar predicábanse do complexo no seu conxunto e non de cada vivenda en particular. O resultado: a promotora deberá devolver 205.368,09 euros, máis os intereses.

Indemnizacións e devolución do diñeiro

A indemnización por parte dos promotores é un dos resultados posibles deste tipo de litixios, cando o obxectivo do demandante é a cancelación do contrato. Isto dáse no caso de total desconformidade por parte deste último, cando non desexa recibir o piso comprado. A indemnización pode ser a devolución do diñeiro pago polo comprador, máis os intereses, e incluír algunha suma en concepto de danos e prexuízos, así como as costas de todo o procedemento nos tribunais.

Convén saber que un caso similar pode merecer sentenza distinta

O preito pode resolverse tras obrigar á empresa a cumprir os detalles de acabado que faltan ou a arranxar os problemas estruturais que poida ter a vivenda: gretas nas paredes, defectos nas xanelas, etc. No entanto, un caso similar pode merecer sentenza distinta, xa que depende das circunstancias concretas das partes implicadas, e mesmo, o tipo de tribunal competente na causa.