Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que debo pagar ao cancelar a hipoteca

Sempre hai gastos, pero pódense abaratar se se prescinde da intermediación de bancos e xestorías ao facer os trámites de cancelación
Por EROSKI Consumer 28 de Marzo de 2013
Img hipoteca
Imagen: roland maier

A pesar da crise, hai afortunados que nos últimos anos puideron terminar de pagar as súas hipotecas. Pero, en moitos casos, saíulles moi caro. Notarios e rexistradores da propiedade cobraron de máis por centos de miles de clientes que cancelaron o seu crédito. En total, foron 400 millóns de euros que agora ven empuxados a devolver para cumprir a sentenza do Tribunal Supremo que lles obriga a facelo. Aínda que por mor deste fallo os honorarios serán menores, os trámites para cancelar a hipoteca sempre levan un gasto, aínda que se se prescinde da intermediación de bancos e xestorías e faise de forma persoal, pódense reducir. Neste artigo indícase a quen pronto terminen de pagar a súa hipoteca que deben abonar e como cancelar o seu crédito.

Realizar en persoa os trámites de cancelación de hipoteca, máis barato

Ao fin! Pagar a última cota da hipoteca supón terminar cun dos maiores gastos fixos que pesan sobre a economía dunha familia. Pero non hai que cantar vitoria. Aínda falta realizar un último trámite: levar a cabo a súa cancelación, un paso final que leva unha serie de desembolsos. É moi frecuente que a entidade financeira pida unha provisión para facer fronte aos custos que supón cancelar este crédito. Pero convén saber que se pode facer sen a intermediación do banco, nin dunha xestoría e, sobre todo, que se leva a cabo de forma persoal, afórrase diñeiro.

Se a cancelación non se fai efectiva, o Rexistro da Propiedade farao sen custo para o usuario, pero pasados 20 anos

Se a hipoteca non se cancela no Rexistro da Propiedade, este o fará sen ningún cargo para o usuario, pero pasados 20 anos. Pero non realizar este trámite supón unha importante limitación: nese intervalo constará que hai unha hipoteca vixente, polo que a posibilidade de obter novos préstamos ou créditos verase mermada.

Que pasos dar para cancelar a hipoteca

Como proceder á cancelación da hipoteca? Que gastos hai que asumir? Os pasos que se deben seguir son os seguintes, e nesta orde:

 1. Pagar no banco

  O primeiro que se debe facer é acudir ao banco onde se ten contratada a hipoteca e abonar a cantidade pendente e a comisión por cancelación. Esta depende do capital prestado e oscila entre un 0,25% e un 0,50% do total.

  Tras pagalo, na entidade deben expedir o certificado de débeda cero. Aínda que algúns bancos cobran entre 100 e 200 euros por entregar este documento, deberían facelo de maneira gratuíta.

  Ademais, xusto nese momento, é habitual que pidan unha provisión de fondos para realizar todo o proceso que segue: notario, rexistro, acudir a Facenda… Cando se indique ao cliente a posibilidade de que o banco se encargue dos trámites, leste debería (se ten tempo) rexeitar o ofrecemento da entidade e decidir facer el mesmo o “papelorio”, xa que pode aforrarse bastante diñeiro.

 2. Realizar o “papelorio”Tampouco convén deixar a cancelación rexistral en mans dunha xestoría. En caso de recorrer aos seus servizos, o gasto pódese disparar, pois é un dos máis avultados do proceso.

  • Acudir ao notario:

   Unha vez conseguido o certificado, hai que levalo ao notario xunto coa escritura da hipoteca. Alí farase unha escritura pública de cancelación, que debe ser asinada por un apoderado do banco (notaríaa encárgase de chamalo). Non fai falta a presenza do cliente e, segundo indica o Banco de España, a entidade non debe cobrar nada polo desprazamento do apoderado. Ademais, pódese acudir a calquera notario, non é necesario nin obrigatorio que sexa o mesmo co que se asinou a hipoteca.

   O Real Decreto lei 18/2012 de 11 de maio cambiou os honorarios e impuxo un mínimo de 90 euros a esta operación realizada polo notario.

  • Pasar por Facenda:

   Tras haber ido ao banco e visitado ao notario, hai que ir a unha delegación da comunidade autónoma correspondente para solicitar o formulario do Imposto de Actos Xurídicos Documentados (mod.600). A cancelación da hipoteca está suxeita á tenencia deste imposto, pero está exento de pago (salvo o prezo do formulario, que rolda un euro). É un trámite moi sinxelo, pero se se teñen dúbidas respecto de como cumprimentalo, os funcionarios da propia delegación indican de que maneira débese encher.

  • Non esquecer ir ao Rexistro da Propiedade:

   Cando xa se ten a copia do imposto, os papeis do banco e as escrituras de notaríaa, hai que ir ao Rexistro da Propiedade para facer efectiva a cancelación. Non é obrigatorio e, pasados 20 anos, o Rexistro a cancela sen custo algún, pero se non se dá este último paso, aparecerá a existencia dunha hipoteca vixente e será máis difícil conseguir crédito en caso de necesitalo.

   O custo pode ser moi variable porque depende dos conceptos que carguen. Como no caso dos notarios, o Real Decreto-lei 18/2012 impuxo un mínimo que os rexistradores deben cobrar por este trámite. Son 24 euros, que se incrementan despois en función do importe da hipoteca.

  • Obter unha Nota Simple:

   Este trámite non é necesario. Pero, se se desexa, para verificar que se cancelou a hipoteca, pódese pedir unha Nota Simple e comprobar que xa non existe a carga da hipoteca.

   A nota é só informativa e brinda, de maneira breve e concisa en soporte papel, os datos sobre a situación xurídica da leira. Pódese obter por correo electrónico a través da páxina web dos Rexistradores da Propiedade.

   É facturada de forma directa ao usuario polo rexistrador que a expida e o seu prezo rolda os 9 euros por leira, segundo indican desde o Colexio de Rexistradores.

Se me cobraron de máis ao cancelar a hipoteca…

Por mor da sentenza do Tribunal Supremo (obriga a notarios e rexistradores a devolver os máis de 400 millóns de euros cobrados de máis en miles de cancelacións hipotecarias), o Consello Xeral do Notariado sinalou que se compromete a comprobar e revisar estes préstamos hipotecarios a petición dos interesados.

Nos colexios notariais (en todas as comunidades autónomas hainos) contan cun departamento de atención ao usuario, onde analizarán cada caso concreto. Se procede, devolverase o importe cobrado de forma indebida.